Hledání práce je práce sama o sobě. Může trvat dlouho a zabrat mnoho času. Pokud na pracovní trh vstupujete po škole nebo po delším období bez práce, budete to vy, kdo se zaměstnavatelům nabízí. Pro většinu lidí, a to nejen s autismem, představuje tato situace něco spíše nepřirozeného a nepříjemného. Přesto je zde několik praktických doporučení, která vám mohou k snazšímu průběhu pomoci. Text vychází z praxe pracovníků podporovaného zaměstnávání pro osoby s PAS v organizaci NAUTIS. 

1. Neberte text inzerátu doslovně. Nebojte se reagovat i na nabídky, jejichž požadavkům nevyhovujete v plném rozsahu. Pokud máte potíže s odhadem vlastních schopností, požádejte o náhled další osobu. Všímejte si, zda je daná dovednost či předpoklad uveden v textu jako požadujeme nebo výhodou je. Vězte, že požadavky typu týmový hráč nebo výborné komunikační dovednosti jsou často uváděny spíše ze setrvačnosti a v mnoha případech nemusejí být pro danou pozici skutečně stěžejní. Možným důvodem uvádění těchto důrazů na měkké dovednosti (soft skills) je cílení na mladé a profesně nevyhraněné neurotypiky, kterým naopak mohou chybět zkušenosti a znalosti (hard skills).

2. Zvedejte cizí čísla. Cizí číslo na displeji telefonu vás může vyděsit. Pokud nezareagujete, vaše šance na úspěch se snižuje. Částečně se tomu dá předejít tím, že si uložíte kontakt z inzerátu, na který jste reagovali. Objevují se také nabídky práce, kde není nutné uvádět telefonický kontakt. V takovém případě můžete smazat svůj telefon z jedné z verzí životopisu nebo uvést poznámku, že preferujete první kontakt e-mailem. Pokud vás zastihne telefonát nepřipravené, podejte volajícímu informaci, že zavoláte zpět nebo pošlete zprávu SMS. Reagujte v každém případě. V klidu domova si připravte tužku a papír, na který si budete zapisovat informace. Pokud vás telefonování uvádí do stresu, poznamenejte si na papír otázky, na které byste rádi znali odpověď před pohovorem.

3. Zvažte oslovení služby zabývající se podporou při hledání práce. Organizace nabízející podporované zaměstnávání zpravidla pro tento účel registrují sociální službu, jejíž využívání je zdarma. Pracovní konzultant vám může pomoci s vytvořením nebo úpravou životopisu, psaním motivačního dopisu, tréninkem ústního pohovoru a obecně se vším, co souvisí se zorientováním se na trhu práce. Pokud se rozhodnete těchto služeb nevyužít, pošlete alespoň svůj životopis někomu ze svého okolí, kdo je pracovně zkušenější, s prosbou o zpětnou vazbu.

4. Zvažte, zda zaměstnavateli sdělovat svoji diagnózu. Promyslete si, zda bude ve vaší konkrétní situaci výhodnější diagnózu PAS zaměstnavateli sdělit. Pokud se rozhodnete, že ano, můžete přispět k lepšímu porozumění ze strany zaměstnavatele i budoucích kolegů. Za asistence podpůrné služby můžete též dosáhnout úprav pracovního pohovoru dle specifik pro osoby s PAS. Pokud se rozhodnete diagnózu PAS nesdělovat, pamatujte, že pokud jste osobou se zdravotním postižením (OZP), jste povinni tuto skutečnost uvést. Status OZP mají ty osoby, kterým byla přiznána invalidita I., II. nebo III. stupně, nebo kterým byl přiznán „mírnější“ statut osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Pokud jste OZP a hlásíte se na místa pro OZP, ať už na otevřeném, nebo chráněném trhu práce, uveďte statut i s konkrétním stupněm do životopisu nebo průvodního dopisu.

5. Na pracovní pohovor se připravujte efektivně. Buďte připraveni hovořit o svých předchozích pracovních zkušenostech, vzdělání a dovednostech, a to i ve vztahu k pozici, na kterou se hlásíte. Zjistěte si základní údaje o firmě a jejích službách nebo produktech. Udělejte si písemnou přípravu v bodech. V přípravě, ani poté „naostro“, nezacházejte do přílišných detailů a nezahlcujte se příliš mnoha hypotetickými scénáři toho, kudy se pohovor může ubírat. Pokud se potřebujete něco učit nazpaměť, spíše se předem personalisty zeptejte, zda je možné mít s sebou svoji písemnou přípravu. Přiznání svých vlastních poznámek bude působit lépe než prezentace namemorovaných pasáží. Buďte pravdiví. Pokud zaměstnavatel ví o vaší diagnóze, buďte připraveni na otázku, jak vám firma může vzhledem k vašim specifikám vyjít vstříc.

6. Buďte si jisti okolnostmi pracovního pohovoru. Pokud vás na pohovor bude doprovázet pracovní konzultant či jiná podporující osoba, oznamte to zaměstnavateli předem. Obě strany se tak vyhnou možným rozpakům. Buďte si jisti místem pohovoru, časem, dopravním spojením i jménem osoby, se kterou se máte setkat. Nevíte-li si rady s vhodným oděvem, poraďte se nebo použijte internetový vyhledávač. Firemní kultura se postupně rozvolňuje a převládá pohodlné, slušivé a elegantní oblečení (tzv. casual dress code). Ne vždy je nutné přijít na pohovor v obleku s kravatou nebo v kostýmku. Nezapomínejte na pravidelnou hygienu. Čistota celého těla, jeho vůně (absence zápachu) i oblečení jsou nezbytností nejen při pohovoru, ale i v každém pracovním dni. Pokud máte obtíže s cestováním, orientací v prostoru, nebo je velká pravděpodobnost, že vás před odchodem něco zdrží, požádejte o pomoc své okolí. Pracovní pohovor je důležitá událost a větší míra „zabezpečení“ a podpory okolí je v tuto chvíli pochopitelná. Přijďte včas. Ztlumte si mobilní telefon.

7. Při pracovním pohovoru buďte pozitivní. Nestěžujte si na předchozího zaměstnavatele, na kolegy, na pracovní náplň, na život. Vymezováním se a zdůrazňováním negativ můžete vzbudit v protějšku nepříjemný dojem, který je při posuzování uchazečů mnohdy důležitější než reálné dovednosti.

8. Buďte aktivní, ale nezasahujte do vedení pohovoru. Pohovor řídí zaměstnavatel nebo personalista. Buďte aktivní ve chvílích, kdy je vám dán prostor. Naslouchejte a soustřeďte se na otázky. Dostanete-li prostor na širší odpověď, využijte toho. V závěru pohovoru budete mít prostor pro své dotazy. Neostýchejte se a ptejte se na to, co vás zajímá. Vyjádříte tím svůj aktivní zájem o pozici. Buďte připraveni na otázku ohledně finančního ohodnocení. Své mzdové očekávání mějte reálné, ale nepodceňujte se. Pokud není jasně řečeno, do kdy se máte výsledek pohovoru či informaci o dalším postupu dozvědět, zeptejte se.

9. Nepodceňujte následnou komunikaci po pohovoru. Pokud v přijímacím řízení uspějete a bude vám předložena nabídka, nemusí tak být učiněno formou otázky s očekáváním jednoznačné odpovědi (ano, nebo ne). Přesto se často jedná o situaci, ve které je vaše jednoznačné vyjádření nutné. Může se jednat o větu typu „pokud váš zájem trvá, těšíme se na spolupráci“. Zareagujte, potvrďte a opětujte těšení se na spolupráci. Buďte připraveni na výzvu k dodání výpisu z rejstříku trestů a pozvání k pracovně lékařské prohlídce. Budete k tomu potřebovat výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře. Pokud je vám oznámeno, že jste nebyl přijat, nebo že byl přijat jiný kandidát, nereagujte. Neočekávejte, že dostanete reálnou zpětnou vazbu na to, proč jste vybrán nebyl. Neztrácejte naději, uspějete třeba příště. Každý pracovní pohovor je dobrá zkušenost. Pokud dlouhodobě selháváte, vyhledejte podporující službu.

10. Buďte připraveni na změny, které nástup do nového zaměstnání přináší, ale neobávejte se jich. Nástup do nové práce je velkou změnou. Mluvte o tom se svým okolím nebo podporující službou. Informujte je o svých potřebách. Pokud potřebujete navýšit míru podpory, zvažte s podporující organizací přítomnost pracovního asistenta přímo ve firmě po dobu vašeho zapracování. Zažijete-li na pracovišti nedorozumění a budete-li chtít situaci řešit, sepište si své domněnky a argumenty a poraďte se s nezávislou osobou. Věřte si v dovednostech, které máte. Soustřeďte se na náplň své práce. Neváhejte se nadřízeného ptát na pracovní postupy či nejasnosti v kompetencích. Pokud máte potíže si získané informace zapamatovat, zapisujte si je.


👉 Přečtěte si také článek Zaměstnávání lidí s PAS – možnosti podpory.

Přemýšlíte, že zaměstnáte člověka s autismem, ale netušíte, co lze očekávat nebo jaký typ komunikace zvolit? Máte jen kusé informace z médií a z doslechu? Nebo u sebe již člověka s autismem zaměstnáváte a uvítali byste více informací? Na úvod je důležité zmínit, že autismus se projevuje u každého jinak. To, co jeden snáší dobře, může druhému způsobovat nepřekonatelné obtíže. Mnoho lidí s autismem nevyžaduje speciální přístup v komunikaci. Budete-li otevření, přirození a konkrétní, máte z poloviny vyhráno.

1. Využijte specifik lidí s autismem. Mezi přednosti mnoha lidí s autismem patří orientace na přesné plnění zadaných úkonů, zaměřenost na detail, větší odolnost vůči nástrahám jednotvárné a opakující se práce nebo úspěšnost v rozpoznávání vzorců, pravidelností a odhalování chyb. U mnoha osob se vzájemně posiluje souběh nadstandardně vyvinuté dlouhodobé paměti se zaujetím pro fakta. Vzdělání i uplatnění nacházejí lidé s PAS v celé šíři oborů. Průzkumy pracovní fluktuace ukazují u zaměstnanců s autismem statisticky významně nižší hodnoty ve srovnání s většinovou populací. Navíc neotřelý typ myšlení spojovaný s autismem – nezatížený obecně sdílenými klišé a konformismem – může být vítaným nástrojem rozvoje vaší firemní kultury.

2. Při pracovním pohovoru počítejte u uchazeče s vyšší mírou stresu. Lidé s autismem označují pracovní pohovor za jednu z nejobtížnějších sociálních situací. Pomozte jim snížit napětí popisem toho kde, kdy, s kým a jak dlouho bude pohovor probíhat a co konkrétně budete probírat. Dopřejte jim více času na zformulování odpovědi, akceptujte ticho. Mlčení nemusí znamenat nevědomost, nezodpovězení otázky nezdvořilost. Uchazeč může pouze hledat nejvýstižnější odpověď. Vyvarujte se abstraktních otázek a místo nich se doptávejte na řešení konkrétních situací. Minimalizujte otázky o směřování a životních cílech. Nebojte se zeptat na to, jak konkrétně můžete uchazeči vzhledem k jeho zdravotnímu omezení vyjít v případě nástupu do zaměstnání vstříc a co bude potřebovat. Zakomponujte do výběrového řízení práci na zkoušku, stínování nebo alespoň náhled pracoviště, včetně konkrétního místa výkonu práce.

3. Soustřeďte se na dovednosti uchazeče, dejte méně na celkový dojem. Autismus nejvýznamněji postihuje oblast sociální interakce a komunikace. Člověk s autismem může mít obtíž s porozuměním neverbální komunikaci a může působit nejistě. Přizpůsobte svá očekávání a zaměřte se hlavně na praktické dovednosti a znalosti. 

4. Ve zkušební době věnujte novému zaměstnanci zvýšenou pozornost. Mějte trpělivost a udělejte si čas na vysvětlování. Pokud čas nemáte, přidělte zaměstnanci s autismem průvodce z řad zkušenějších kolegů. Pochopení smyslu vykonávané práce povede k větší motivovanosti, soustředění, sebejistotě a samostatnosti. Lidem s autismem vyhovují manuály k dané pracovní pozici. Nemáte-li je, nevadí. Dovolte zaměstnanci vytvořit si svůj systém, který umožní evidovat nové informace a postupy a kdykoliv se k nim vracet. Snížíte tak pravděpodobnost chyb vzniklých v důsledku častých potíží s krátkodobou pamětí. Ujistěte se, že zaměstnanec s autismem umí využívat všech možností, které pracoviště a jeho zázemí nabízejí (kantýna, odpočinková místnost atd.) a rozumí nepsaným sociálním pravidlům těchto míst.

5. Buďte předvídatelní. Dodržujte, pokud možno, stanovené časy a domluvy. Buďte přesní v tom, co a do kdy požadujete. Vedle ústního zadávání úkolů je stručně shrňte i písemně, např. e-mailem. Předejdete tak možným nedorozuměním. Přiřazujte jasně priority jednotlivým úkolům. K tomu lze využít různých typů škálování. Zásadní změny ohlašujte v klidu, ideálně v osobním kontaktu jeden na jednoho. Při souběhu více změn je dávkujte postupně.

6. Strukturujte náplň práce i pracovní prostředí. Rozložte náplň práce na jednotlivé procesy. Vytvořte jasný mechanismus nahlašování hotové a přidělování další práce. Nespoléhejte v těchto ohledech na vlastní iniciativu zaměstnance s autismem. Upřednostňujte postupné plnění jednotlivých úkolů před multitaskingem. Při zadávání úkolů zaměřených na kvalitu raději stanovte horní časovou hranici, po kterou se má pracovník úkolem zabývat, a jasně definujte, jaká výstupní kvalita je postačující. Ve snaze o dokonalé a kompletní splnění úkolu si může zaměstnanec počínat s ohledem na čas velmi neefektivně.

7. Buďte vnímaví ke specifickým projevům v chování. Někteří lidé s autismem mohou být přecitlivělí na konkrétní vjemy nebo trpět stavy, kdy dochází ke smyslovému přehlcení. Na tato specifika se vždy zaměstnance s autismem ptejte a dle svých možností prostředí upravte. Zacpávání uší, chronická únava nebo zjevná nepohoda může (samozřejmě také nemusí) mít příčiny v intenzitě hluku, problikávající zářivce, pachu z kuchyňky či umístění židle zády ke dveřím.

8. Zahrnujte zaměstnance s autismem do všech aktivit, ale nenuťte jej vyčnívat. Lidé s autismem mají stejné potřeby vztahů a přijetí jako kdokoliv jiný. Mnohdy ale nemusejí vědět, jak dát tyto potřeby najevo. Neobávejte se nového kolegu či kolegyni přizvat do běžných pracovních porad i mimopracovních aktivit. Zároveň vnímejte jejich hladinu stresu při veřejném vystupování nebo chování ve větší skupině lidí. Nenuťte je, alespoň z počátku, do aktivní účasti. Zeptejte se, zda stojí o začleňování do větší skupiny, a případně jej začleňujte zvolna. Naopak, pokud je sociální chování za hranou, řekněte jim to. Nebojte se toho, že se urazí.

9. Hlídejte vybírání dovolené i práci přes čas. Ze zkušenosti vyplývá, že lidé s autismem mívají na konci roku velké množství nevybrané dovolené. Důvodem může být obtíž s rozvržením volného času. Naopak pracovní režim nabízí předvídatelnou a bezpečnou strukturu dne. Pomozte zaměstnancům s autismem s dovolenou počítat a v časovém předstihu si ji naplánovat. Obdobná situace může nastat v úsilí za každou cenu dokončit rozdělanou práci, a to co možná v nejlepší podobě. Tento perfekcionismus se může přelévat do velkého množství přesčasů nebo práce z domova po pracovní době, následného vyčerpání, a tím i ke zhoršení psychického stavu.

10. Neváhejte se obrátit na organizace, které s lidmi s autismem pracují. Ty mohou zpravidla zdarma zaměstnavateli poskytnout další potřebné poradenství, proškolit pracovní kolektiv nebo poskytnout zaměstnanci s autismem časově ohraničenou asistenci přímo na pracovišti.

Na tvorbě doporučení se podíleli kolegové z týmu podporovaného zaměstnávání NAUTIS. Svými připomínkami text vylepšili Zuzana Vaněčková, František Špoutil, Kateřina Thorová, Hynek Jůn a bývalí či současní uživatelé programu podporovaného zaměstnávání NAUTIS.

👉 Zaujmout by vás mohl článek Pracovní zařazení - zkušenosti člověka s autismem.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.