Chcete nás podpořit jednorázovým nebo opakovaným darem v libovolné částce?


Nejlepším způsobem, jak podpořit naši práci, je stát se pravidelným dárcem. Díky pravidelné podpoře jsme schopni získávat, shromažďovat a zpřístupňovat informace o autismu na našem portálu, a zajistit tak stále aktuální informace pro lidi s PAS, jejich rodiny i širokou veřejnost.

Přispět můžete libovolnou částkou ve formě jednorázového nebo opakovaného daru:

  • Sbírkový účet:  5111440802/4000
  • Bankovní účet: 5111440001/4000

U platby prosím uveďte variabilní symbol 221. Účty jsou vedeny u Expobank CZ a.s., Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4.
Rádi vám vystavíme darovací smlouvu a/nebo potvrzení pro daňové účely.

Podpořit nás můžete také finančním darem na náš sbírkový účet prostřednictvím Darujsprávně.cz nebo pomocí dárcovské SMS.