Podmínky užití internetových stránek www.autismport.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Děkujeme vám za využívání služeb našeho webu. Vlastníkem a provozovatelem stránek www.autismport.cz  je Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ 26623064 se sídlem na adrese: V Holešovičkách 1a/593, Praha 8, 182 00. Ústav je v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“). Všechna práva vyhrazena.

Správcem vašich osobních údajů je Národní ústav pro autismus, z.ú., IČ 26623064 se sídlem na adrese: V Holešovičkách 1a/593, Praha 8, 182 00. (dále jen „Správce“), a to ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR) (dále jen „Nařízení“). Pověřencem Správce pro ochranu osobních údajů je Mgr. Magda Freseová, magda.freseova@nautis.cz.


JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A ZA JAKÝM ÚČELEM

1) Návštěva webu - cookies:

Při návštěvě webu jsou zpracovávány soubory cookies. Některé tyto soubory nám umožňují správné fungování webu a propojování vašich aktivit během prohlížení webu. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Správce používají cookies. Na základě anonymních datových objektů Správce sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách a další anonymní údaje. Správce může anonymní informace o návštěvách tohoto webu použít za účelem poskytování reklam či jako podklad pro uzavírání smluv se sponzory a podporovateli těchto internetových stránek.

Sběr cookies za tímto účelem může být považován za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správců, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a anonymizované podobě.

2) Odeslání kontaktního formuláře (zpětné vazby)

Při využití kontaktního formuláře jsou zpracovány následující osobní údaje:

 • vaše jméno, příjmení
 • vaše e-mailová adresa
 • váš telefon
 • IP adresa

Zpracování osobních údajů – jména, příjmení, telefonního čísla a emailové adresy umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro umožnění komunikace mezi vámi a Správci.

Osobní údaje zpracovává Správce následujícím způsobem:

1) Na e-mail Vám bude zaslána odpověď na zprávu.

2) IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců.  

3) Odeslání dotazu do online poradny

Při odeslání dotazu do online poradny nebo při vložení reference zpracováváme tyto údaje:

 • jméno nebo přezdívku
 • e-mailovou adresu
 • IP adresu
 • další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu svého příspěvku

Zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – váš souhlas. V případě zpracování osobních údajů týkajících se vámi případně popsaných zdravotních potíží či sociální situace se jedná o zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů. Toto poskytnutí údajů je zcela dobrovolné. Pro takové zpracování je však zapotřebí váš výslovný SOUHLAS, který nám zakliknutím „seznámení se/souhlasu se zpracováním osobních údajů“ udělujete. Takové zpracování potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení.

Veškeré tyto osobní údaje budou Správci zpracovávány po dobu 6 let od odeslání vašeho dotazu nebo zpětné vazby.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců.

4) Objednávka newsletteru

Při objednávce zápisu do newsletteru zpracováváme tyto údaje:

 • jméno nebo přezdívku
 • e-mailovou adresu
 • IP adresu

E-mailovou adresu budeme zpracovávat po dobu 6 let od udělení vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese nautis@nautis.cz nebo odhlášením z odběru v zaslaném obchodním sdělení.

IP adresa je ukládána pro případné rozeznání spamujících aktivit a možnost se těmto aktivitám bránit blokací přístupu pro tyto IP adresy. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem Správců.

5) Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Universal Analytics (Google Analytics), poskytovanou společností Google, Inc., pro analýzy a zlepšení webových stránek. Data o uživatelích jsou anonymní, nesbírají osobní a citlivé údaje. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Více informací o Google Analytics naleznete na Ochrana soukromí a smluvní podmínky společnosti Google. Pokud si nepřejete být zahrnováni do statistik služby Google Analytics, nainstalujte si do prohlížeče rozšíření Google Analytics Opt-out.

KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 1. Poskytovatelé softwaru/IT: 1. Web IT s.r.o., Vinohradská 2279/164, 130 00 Praha 3
 2. Poskytovatelé softwaru/IT: Pasparta Publishing, s.r.o., Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad Vltavou
 1. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Národní ústav pro autismus, z.ú. nevyužívá.

AUTORSKÁ PRÁVA

Autorským právem je chráněn jak obsah tak i forma těchto webových stránek. Provozovatel je v nejvyšším možném rozsahu nositelem autorských práv k obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.autismport.cz, včetně textu, designu stránek, fotografií, videí, mluveného slova, grafiky, kreseb a podobně.

Následující pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito pravidly (dále jen „Pravidla“). Přístupem ke stránce, jejím prohlížením či jakýmkoli užitím informací umístěných na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Pravidly.

Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu Provozovatele výslovně zakázáno. Materiály zveřejněné na tomto webu nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.

Materiály umístěné na této webové stránce lze užít pouze pro nekomerční, osobní účely a pokud Uživatel zachová všechna autorská práva. Provozovatel nezaručuje, že Uživatel užíváním materiálů uvedených na této webové stránce neporuší práva třetích osob.

Provozovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za případné chyby, neúplnost, nesprávnost či neaktuálnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Provozovatel může kdykoli upravit Pravidla aktualizací tohoto textu. Veškeré takové úpravy jsou pro Uživatele závazné.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Na stránkách www.autismport.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a obchodní politiku jiných společností. Provozovatel neodpovídá za obsah žádných jiných webových stránek spojených odkazem s touto stránkou.

 JAKÉ JSOU VAŠE MOŽNOSTI, PRÁVA A POVINNOSTI

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu (nautis@nautis.cz) nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci za podmínek a s omezeními dle čl. 20 GDPR;
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se obrátit na pověřence Správce, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a/nebo se obrátit na soud.


Zásady ochrany soukromí

Poskytovatel služeb dbá, aby veškeré osobní údaje byly chráněny v souladu s platnými právním předpisy a zajištěny proti zneužití či neoprávněnému přístupu třetích osob.

Akceptací těchto podmínek berete na vědomí, že vzhledem ke skutečnosti, že jednou ze služeb webu je zveřejňování a rozšiřování informací, mohou být tato data dále indexována webovými vyhledávači. Tyto zásady se vztahují pouze na služby poskytované poskytovatelem webu nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách, na něž je možné se přes webové stránky poskytovatele služeb prokliknout (jde o tzv. odkazy na webové stránky třetích stran).

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen respektovat autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Uživatel nesmí vkládat na stránky www.autismport.cz žádný obsah, který by porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy. V rámci jednotlivých sekcí můžete vkládat své komentáře. Zaslané komentáře podléhají schválení ze strany Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo komentář nepublikovat, pokud by komentář porušoval práva třetích stran nebo právní předpisy či by byl v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele. Odesláním komentáře Uživatel potvrzuje, že má neomezené právo k obsahu komentáře a jeho uveřejněním nebo jiným použitím Provozovatelem nebudou poškozena práva třetích osob. Je-li komentář nebo jeho část autorským dílem, uděluje Uživatel Provozovateli souhlas k tomu, aby s tímto dílem neomezeně nakládal, zejména jej citoval nebo jinak používal pro své marketingové účely. Provozovatel si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání webové stránky nebo přístup na tuto stránku v případě, že se bude domnívat, že z vaší strany došlo nebo dochází k porušování práv a/nebo oprávněných zájmů společnosti Národní ústav pro autismus, z. ú. nebo jejích spolupracovníků, porušování příslušných právních předpisů, či v případě, že bude považovat vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele.

Provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, výroky nebo komentář vložený Uživatelem nebo třetí stranou.

 

PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST

Tato Pravidla se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek budou řešeny u věcně příslušného soudu v Praze, Česká republika.

Pokud se některé Ustanovení těchto Pravidel stane z jakéhokoliv důvodu neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Provozovatel internetových stránek prohlašuje, že stránky www.autismport.cz  se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.