Povolání: asistent pedagoga

Autor:
Věra Čadilová, Zuzana Žampachová a kolektiv
Žánr: literatura odborná a naučná                  
Jazyk: čeština                    
Nakladatelství: Pasparta
Rok vydání: 2021
Počet stran: 76

O knize:

Asistent pedagoga je již mnoho let součástí přímé podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. U dětí a žáků s poruchami autis­tického spektra plní zásadní roli průvodce a podporovatele úskalími vzdělávání, ale často také kamaráda a pomocníka, který s nimi řeší nejen školní problémy. Kniha popisuje práci asistenta pedagoga tak, aby se stala pro čtenáře co nejreálnější, ale aby také vystihovala potřeby uvedených dětí a žáků.

Cílem publikace není vytvořit metodickou příručku, ale umožnit čtenářům nahléd­nout do obsahu práce asistenta pedagoga z různých úhlů pohledu a popsat jeho práci také s ohledem na věk dětí či typ školy, kterou navštěvují. Do textu jsou zařazeny výpovědi asistentek pedagoga, jejich postřehy a zkušenosti, které během své praxe nasbíraly, a také kazuistiky, jež autorky měly možnost řešit během své bohaté praxe při práci s dětmi s PAS.

Publikace je určena zejména asistentům pedagoga. Inspiraci v ní najdou ale i učitelé a další pedagogičtí pracovníci a rovněž rodiče těchto děti. (zdroj: oficiální text nakladatelství)

Recenze: 

Kniha Povolání: asistent pedagoga je komplexním průvodcem pro všechny asistenty pedagoga (dále AP), kteří pracují s žáky s poruchou autistického spektra nebo se tuto práci chystají vykonávat. Autorky jsou špičkové speciální pedagožky s desítkami let zkušeností v oboru. Věra Čadilová je ředitelkou Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS) a Zuzana Žampachová vede Speciálně pedagogické centrum Štolcova v Brně.

Kniha přináší tolik potřebné ocenění úlohy asistenta pedagoga, kterou zastává při začleňování žáků s PAS do kolektivu. Vysvětluje jeho zásadní vliv v procesu jejich přijetí ostatními žáky a důraz na podporu AP nejen ve výuce, ale také o přestávkách při budování sociálních, emočních a komunikačních kompetencí a orientaci v sociálně komunikačních situacích. Autorky zdůrazňují a vysvětlují zásadní význam spolupráce asistenta pedagoga s rodiči, školským poradenským zařízením a pedagogy školy. Stejně jako nutnost seznámit asistenta s Doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ) a umožnit kontakt s pracovníkem, který Doporučení vypracoval. Navrhují také konkrétní doporučení k vhodné komunikaci s rodiči, včetně vysvětlení zásadního rozdílu mezi sděleními, která působí jako výtka či kritika a těmi, která jsou pro rodiče skutečnou podporou. Kniha také doporučuje způsob předávání informací mezi školou a domácím prostředím tak, aby byly informace pro rodiče užitečné.

Autorky rovněž otevírají citlivé téma změny asistenta v případě, že spolupráce mezi ním a dítětem nefunguje. Kladně hodnotím, že se kniha věnuje problematice nutnosti dalšího vzdělávání asistentů a vysvětluje roli osobnosti asistenta pedagoga a potřebu změny jeho přístupu k dítěti s PAS v souvislosti s jeho dospíváním a zráním. Velmi cenné jsou příklady z praxe nejen samotných asistentů z běžných i speciálních škol, ale také např. pohled rodičů či výchovné poradkyně. Jako přidanou hodnotu publikace vnímám ucelenou a přehlednou charakteristiku nepřímé (např. podíl na zpracování dokumentace žáka, podíl na přípravě pomůcek apod.) a přímé činnosti AP (např. budování účelného využití volného času, rozvoj sebeobslužných dovedností apod.) na běžných školách a školách zřízených dle § 16 odst. 9 ŠZ, podle věku dítěte. 

Publikace je jedinečná díky kombinaci odborných doporučení předních speciálních pedagožek, která vychází z mnohaleté praxe, a osobních pohledů a zkušeností asistentů pedagoga z různých typů škol, rodiče chlapce s PAS a výchovné poradkyně. Autorkám se podařilo vysvětlit zásadní význam podpory asistenta pedagoga nejen ve vzdělávání, ale také v začlenění do kolektivu spolužáků a rozvoji sociálních, emočních a komunikačních dovedností žáků s PAS. (Mgr. Lenka Bittmannová, speciální pedagožka z SPC při NAUTIS, 16.11.2021)

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM