1 reakce

Může nestátní neziskovka vytvářet zisk?

Zeptal se: Štěpán   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Jiné
Reakce

Neziskové organizace na rozdíl od obchodních společností nevznikají za účelem dosahování zisku, ale za účelem plnění určitého veřejně prospěšného cíle. Neznamená to ale, že by NNO nemohla mít vlastní příjmy či generovat zisk. Naopak, pro trvalou udržitelnost organizace je schopnost „vydělat si“ vlastní peníze žádoucí. Organizace tak posiluje vícezdrojové financování, není závislá jen na darech a veřejných dotacích, což vede k větší jistotě a stabilitě organizace. Na rozdíl od podnikatelských subjektů si ale případný zisk nerozdělují zakladatelé organizace, nýbrž je vložen zpět do naplňování cílů a poslání příslušné neziskovky. To znamená, že NNO z těchto peněz realizuje další veřejně prospěšné projekty či dofinancovává svou činnost v oblastech, kde se peněz nedostává. (odpovídá Magdalena Thorová, ředitelka NAUTIS, z. ú.)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
1 reakce

Jak založit nestátní neziskovou organizaci? Jaký typ organizace zvolit?

Zeptal se: Andrea   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Jiné
Reakce

Na tuto otázku neexistuje stručná odpověď bez znalosti bližších záměrů zakladatele. Typů nestátních neziskových organizací (dále jen NNO) je celá řada. Mezi ty nejběžnější patří spolek, nadace, nadační fond či ústav. Pokud řešíte nějaký veřejný problém, chcete se zasadit o určitou společenskou změnu nebo finančně či hmotně podpořit veřejně prospěšné aktivity prostřednictvím nově založené NNO, je dobré nic neuspěchat a obrátit se na odborníka, který se na problematiku neziskového sektoru specializuje. Ten vás provede celým procesem, pomůže vám vybrat a založit takový typ NNO, který nejlépe odpovídá vašim záměrům. V ČR se podporou a rozvojem neziskového sektoru zabývá například Asociace veřejně prospěšných organizací. V asociaci působí Mgr. Petr Vít, právník, konzultant a lektor, který s řadou neziskových organizací spolupracuje. Dlouholeté zkušenosti z neziskového sektoru má i advokátka JUDr. Lenka Deverová. (odpovídá tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
1 reakce

Chtěl bych se stát dobrovolníkem, co musím splňovat a jak mohu být organizaci užitečný?

Zeptal se: Jiří   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Jiné
Reakce

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo by rád vyplnil svůj volný čas smysluplnou činností a pomáhal dětem i dospělým osobám s autismem a jejich rodinám. Podmínkou je věk nad 15 let a čistý trestní rejstřík. Činnost je vhodná pro studenty se zájmem o praxi i pro firemní dobrovolníky. Dobrovolníci se uplatní například při těchto činnostech: volnočasové aktivity pro děti a dospívající s PAS (kroužky, výlety, tábory aj.), administrativní činnosti, příprava a organizace osvětových akcí. (odpovídá Michaela Danešová, ředitelka Střediska dobrovolnictví a volného času pro děti a dospívající s PAS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
1 reakce

Jak se mohu stát osobním asistentem u člověka s autismem? Jaké musím mít předpoklady?

Zeptal se: Kamil   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Jiné
Reakce

Základem je vaše motivace pro práci s lidmi s autismem a vaše časové možnosti. Konkrétní podmínky pro práci osobního asistenta se liší podle jednotlivých organizací. Např. v NAUTIS jsou hlavními předpoklady věk minimálně 18 let, spolehlivost, dochvilnost, trestní bezúhonnost, dobré komunikační dovednosti, chuť vzdělávat se v oboru a čas věnovat se asistenci alespoň dvakrát týdně odpoledne. Podrobnější informace o službě osobní asistence NAUTIS naleznete zde. Často se jedná o práci na DPP, ale druh pracovního poměru se může lišit dle možností dané organizace. Většina organizací přijímá osobní asistenty průběžně, doporučujeme tedy kontaktovat příslušnou organizaci v místě, kde byste se chtěli osobní asistenci věnovat, a zjistit si jejich cílovou skupinu a konkrétní podmínky. (odpovídá Jan Šlosárek, ředitel Střediska osobní asistence a chráněného bydlení)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM