Instrukce k vyplnění:

Jednoznačně doporučujeme tento dotazník vyplňovat s odborníkem (např. pediatr, poradce rané péče, psycholog), který vás provede jednotlivými otázkami.

U každé otázky naleznete návodné diagramy, které vám pomohou podrobněji rozebrat konkrétní otázku. Věnujte zvýšenou pozornost otázkám, ve kterých v předchozím dotazníku (M-CHAT-RTM) vaše dítě chybovalo, tj. u nichž vykazovalo projevy PAS.

Otázky jsou totožné s otázkami z dotazníku M-CHAT-RTM. Odpovídejte na jednotlivé podotázky, dokud nedojdete k výsledku SPLNIL či NESPLNIL. Pokud byste rádi odpověděli „možná“, zamyslete se, jak se vaše dítě chová nejčastěji.

Pokud ukážete na něco na opačné straně místnosti, podívá se na to vaše dítě? 

Napadlo vás někdy, že by vaše dítě mohlo být neslyšící? 

Hraje si vaše dítě „na něco“? Předstírá nějakou činnost? 

Šplhá vaše dítě rádo po různých věcech? 

Dělá vaše dítě neobvyklé pohyby prsty blízko svých očí? 

Ukazuje vaše dítě jedním prstem (ukazováčkem), aby požádalo o nějakou věc či o pomoc? 

Ukazuje vaše dítě jedním prstem, aby vás upozornilo na něco zajímavého, co ho zaujalo? 

Zajímá se vaše dítě o jiné děti? 

Nosí vám vaše dítě různé věci, drží je před vámi a natahuje se s nimi k vám z důvodu, aby vám je ukázalo, a nikoliv proto, že s nimi potřebuje nějak pomoci? 

Reaguje vaše dítě, když na něj zavoláte jeho jménem? 

Když se na své dítě usmějete, oplatí vám úsměv? 

Rozruší vaše dítě každodenní zvuky? 

Chodí vaše dítě? 

Dívá se vám vaše dítě do očí, když s ním mluvíte, hrajete si spolu nebo jej oblékáte? 

Snaží se vaše dítě po vás napodobovat to, co děláte? 

Pokud otočíte hlavu a podíváte se nějakým směrem, rozhlíží se vaše dítě, aby zjistilo, na co se díváte? 

Snaží se vás vaše dítě přimět, abyste se na něj podívali a sledovali ho? 

Rozumí vám vaše dítě, když mu řeknete, aby něco udělalo? 

Pokud nastane nová situace, podívá se na vás vaše dítě, aby vidělo, jak na situaci reagujete? 

Má vaše dítě rádo pohybové aktivity? 

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM