Instrukce k vyplnění:

Zaškrtněte „SOUHLASÍ“ u výroků, se kterými souhlasíte a které vystihují chování dítěte.

U položek, u kterých nemůžete chování dítěte posoudit (např. položka je určena pro starší dětim nebo u dětí, které nemluví ve větách /položka 29–37/), zaškrtněte možnost „NEMOHU POSOUDIT“.

Položky v dotazníku vyplňujte podle aktuálního stavu a současného chování dítěte. Pouze u položek, kde je v závorce uvedeno specifické věkové rozmezí, posuzujte chování dítěte v období uvedeném v závorce.

Pokud si nejste odpovědí jisti, snažte se vybrat odpověď, která se nejvíce blíží vašim každodenním zkušenostem. Pro zvýšení objektivity doporučujeme odpovědi konzultovat s někým, kdo dítě dobře zná (prarodiče, paní učitelka v MŠ, přátelé). Při vyplňování vám může pomoct také srovnání chování dítěte s ostatními dětmi stejného věku.

Nezvykle klidné a tiché chování (v období 0–12 měs.)  

Neutišitelný dlouhotrvající pláč bez zjevné příčiny (v období 0–12 měs.) 

Výrazné problémy se spaním a usínáním (trvající déle než tři měsíce)

Problémy s jídlem  

Výrazná nechuť k některé z uvedených činností – výměně plenek, česání vlasů, převlékání, čištění zubů, stříhání nehtů a vlasů

Špatný oční kontakt nebo vyhýbání se očnímu kontaktu 

Dítě se dívá skrz člověka, nekomunikuje živě pohledem 

Některé zvuky i běžný hluk dítěti extrémně vadí, stává se nervózním, může si zakrývat uši 

Dítě je fascinováno určitými zrakovými podněty 

Věci pozoruje koutkem oka, pod zvláštním úhlem, či si je prohlíží velmi zblízka

Málo reaguje na bolest 

Nedává rodičům nijak najevo, že se chce pochovat

Nemá zájem o mazlení, maximálně ho pasivně snese

Dítě dokáže trávit hodně času o samotě, zabaví se vlastní hrou, netouží po společnosti 

Dítě odmítá společnost a společnou hru; když se přidáte k jeho hře, rozčiluje se nebo odchází 

Nezájem o dětské sociální hříčky (v období 12–24 měs.) 

Dlouhotrvající výrazná fixace na jedinou osobu, ostatní lidi téměř zcela odmítá (období trvající alespoň jeden rok)

Dítě se nezajímá o ostatní děti (v období 30 měsíců a výše) 

Dítě se nezapojuje do společných her s vrstevníky (nehraje si společně s hračkami, nedodržuje pravidla, na kterých se děti dohodly apod.) 

Dítě se nezajímá o soutěživé hry, neprojevuje touhu vyhrát (v období od třetího roku) 

Dítě má nějakou výjimečnou schopnost 

Dítě velmi málo napodobuje dospělé (výrazy tváře, mluvení, činnosti, pohyby) 

Dítě neukazuje prstem na předměty v dálce, aby vás na ně upozornilo (hlavně
v období 9–24 měs.)

Dítě neukazuje na předměty, které chce podat 

Velmi málo používá gesta, jako je pohyb hlavou vyjadřující „ano/ne“; „pa-pa“, „pusinku“, „ty-ty“, „pojď sem“ apod. 

Více mluví či žvatlá pro sebe než pro druhé 

Pokud něco chce, používá ruku druhé osoby jako nástroj ke splnění svého přání nebo ukazuje rukou druhého

Dítě má potíže zaměřit svoji pozornost na věci, na které se ho snažíme v okolí upozornit, obzvláště pokud jsou vzdálenější

Dítě se vyptává pořád dokola na to samé

Dítě často opakuje slova nebo věty okamžitě poté, co je slyší 

Dítě má tendence odpovídat na otázku výběrem slov nebo celou vaší otázkou 

Dítě příliš často mluví o určitých tématech, která ho zajímají 

Řeč dítěte bývá nepřiměřená situaci 

Dítě mluví často pro sebe 

Řeč dítěte působí mechanicky a formálně 

Dítě nepoužívá nebo pouze minimálně používá první osobu – „já“ –, vyjadřuje se místo
toho ve třetí nebo druhé osobě (děti starší 2,5 let) 

Dítě má nápadně často sklon odpovídat „nevím“, i když odpověď zná 

Rádo točí a roztáčí předměty (víčka, hrníčky atd.)

Velmi rádo pozoruje pohyb 

Dítě vyhledává točící se předměty, s oblibou sleduje krouživý pohyb (pračka, větrník,
větrák apod.) 

Dítě se nadměrně zajímá o určité předměty (vysavače, kabely, provázky, vypínače apod.)

Rádo přesypává drobné předměty nebo pohazuje věcmi

Nehraje si správně s drobnými hračkami (spíše je pouze rozhazuje a rozebírá)

Nezajímá se o klasické hračky (stavebnice, auta, panenky) 

Velmi úzké přimknutí se k jedné nebo dvěma hračkám

Nezájem o hračky znázorňující živé tvory a jejich činnosti (plyšová zvířátka, panenky,
figurky lidí a zvířátek) 

Dítě nenapodobuje ve své hře dospělé (chybí hra „jako že“ a „na něco“) 

V televizi dítě nezajímají různé pohádky, dítě dává přednost reklamám, znělkám či
určitým pořadům (losování, počasí, kvízy apod.)

Dítě rádo staví předměty do řad nebo z nich vytváří různé ornamenty nebo je dle určitého klíče třídí

Dítě se vyvíjí skoky, nechce dělat věc do té doby, dokud si není jisté, že ji zvládne bezpečně samo

Velmi špatně snáší změny v programu nebo v prostředí, které ho obklopuje 

Sklony k pedantickému, perfekcionistickému chování  

Vyžaduje chodit nebo jezdit stejnou cestou

Dítě lpí na dodržování určitých rituálů 

Dítě má snahu neustále s sebou nosit nějakou věc. 

Dítě má velmi malou nebo žádnou snahu učit se něco nového

Dítě se velmi málo učí něčemu novému napodobováním dospělých nebo ostatních dětí 

Dítě často projevuje úzkost nebo nervozitu

U dítěte se často střídají nálady, mnohdy bez zjevné příčiny

Dítě neprojevuje strach ve většině nebezpečných nebo strašidelných situacích

Po většinu dne velmi málo projevuje emoce, většinou se tváří nezúčastněně 

Dítě se bez viditelné příčiny směje nebo pláče

Často se vzteká (denně několik záchvatů spojených s křikem)

Dítě se otáčí kolem své osy nebo běhává do kruhu

Dítě dlouhodobě stereotypně třepe rukama či prsty, může si je prohlížet

Dítě nápadně poskakuje nahoru a dolů, pokud má radost nebo ho něco zaujme

Dítě je pohybově velmi obratné 

Pokud dítě něco potěší nebo rozruší, třepe prsty, rukama nebo paže dává do zvláštních poloh

Kýve celým tělem nebo přenáší váhu z nohy na nohu nebo se převaluje z boku na bok nebo se kýve v sedě

Dítě samo sebe občas zraňuje nebo zraňování naznačuje (štípe se, kouše se, tluče hlavou, bouchá samo sebe)

Občas je agresivní na druhé (kope, škrábe, tahá za vlasy apod.)

Dítě je výrazně hyperaktivní – živé, neklidné, chvíli neposedí

Dítě se nedokáže na rozdíl od vrstevníků dostatečně soustředit, je roztěkané, nevydrží delší dobu sedět či pracovat

U dítěte je patrný velmi výrazný negativismus – mnoho věcí a činností odmítá, vzteká se, je obtížné dítě přimět ke spolupráci

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM