Hlavním cílem online kurzů neboli webinářů je poskytnout odborné i veřejné společnosti erudované informace o rozsáhlé problematice PAS. Velmi často probíhají kurzy v pozdějších odpoledních hodinách a každý účastník se připojí z pohodlí svého domova. Zapotřebí je pouze kvalitní internetové připojení, notebook s mikrofonem a kamerou. Aktuální nabídku online kurzů si můžete prohlédnout níže nebo na internetových stránkách střediska vzdělávání NAUTIS, které webináře pořádá: www.vzdelavani.nautis.cz

Nadcházející webináře

Uplynulé webináře

16. 06. 2021 | 16:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán).
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké.
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných).

Pro koho je kurz určen:online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Cena kurzu: 500 Kč
15. 06. 2021 | 17:00

Invalidní důchod a jeho aspekty v sociálně právní oblasti

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k invalidnímu důchodu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Jak a kdy podat žádost o invalidní důchod.
 • Proces invalidního důchodu – podání žádosti, posudková komise, možnosti odvolání.
 • Invalidní důchod a pracovní činnost.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
09. 06. 2021 | 16:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. s jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.

Cena kurzu: 850 Kč
31. 05. 2021 | 16:00

Praktický úvod do logoterapie

 • Cíl webináře:

  Tento on-line kurz představuje logoterapii jako cestu k odhalování smyslu života a vlastní existence, nejen v náročných životních obdobích

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Cílem kurzu je umožnit účastníkům osvojit si praktické techniky vedoucí k sebeuvědomění zejména v otázkách směřování svého života. Logoterapie pracuje velmi jednoduše a účinně se silou lidského ducha a jeho schopností zaujímat samostatný a aktivní postoj vůči osudu. Osobnost, život i dílo V.E. Frankla nás neustále přesvědčuje o „vzdoromoci“ člověka a schopnosti čelit nejtěžším existenciálním otázkám. Kurz zahrnuje teoretickou i praktikou část, ve které účastníci budou pracovat individuálně i skupinově s klíčovými tématy a otázkami logoterapetutického přístupu.

 • Krátké nahlédnutí do filozofických kořenů logoterapie.
 • Analýza klíčových pojmů logoterapie: svoboda a smysl.
 • Představení a osvojení základních technik logoterapeutického přístupu.
 • Zažít, co znamená žít život s vnitřním souhlasem.
 • Revize vlastních životních hodnot a potřeb.
 • Porozumění vlastním životním scénářům.

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce získat efektivní nástroj k nalezení a uskutečňování smyslu v jedinečných situacích i konkrétních podmínkách jeho života, nejen pro osoby, které mají v péči děti s PAS, rodiče, pedagogy či asistenty pedagoga.

Cena kurzu: 350 Kč
25. 05. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Na kurzu budou prezentovány mimo jiné i možnosti způsobilosti k právním úkonům – popis procesu podání žádosti na soud, role opatrovníka.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
20. 05. 2021 | 17:00

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.
Cena: 200 Kč

19. 05. 2021 | 16:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán).
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké.
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných).

Pro koho je kurz určen: online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Cena kurzu: 500 Kč
12. 05. 2021 | 17:00

Úvod pro problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná. Samotné jádro semináře však spočívá v podněcování myšlení samotných účastníků a ve vedení skupinové diskuse. Osnovu kurzu proto tvoří otázky, které si je při snaze porozumět autismu potřeba klást.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaké jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena kurzu: 500 Kč
06. 05. 2021 | 16:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval - nastavení podmínek pro budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. s jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.

Cena kurzu: 850 Kč
04. 05. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Na kurzu budou prezentovány mimo jiné i možnosti způsobilosti k právním úkonům – popis procesu podání žádosti na soud, role opatrovníka.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
03. 05. 2021 | 16:00

Prevence a řešení konfliktních situací

 • Cíl webináře:

  Konflikty jsou běžnou součástí života. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je dát vám na tyto otázky odpovědi.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

 • Diverzita
  • jak moc normální a přirozená je diverzita
  • kde všude na ni narazíme
  • proč může být nesnadné ji přijmout
  • co znamená pro naše každodenní životy
  • umění tolerance, respektu, přijetí
  • jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…a co s tím
 • Emoce a jejich řízení
  • co určuje naše prožívání
  • jak poznat a pochopit své emoce
  • jak se o to pokusit u ostatních
  • kreativní uvažování o emocích
  • jak emoce ovlivňují komunikaci
  • jak si užívat emoce
 • Konflikty
  • jak rychle a často se člověk ocitá v konfliktu
  • co je jádrem konfliktů
  • co spouští konflikty
  • jak předcházet konfliktům
  • osobní tendence chování v konfliktních situacích
  • mediace jako forma řešení konfliktů

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce umět účinně předcházet konfliktům a řešit je.

Cena kurzu: 350 Kč
22. 04. 2021 | 17:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán)
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných)

Pro koho je kurz určen: Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.
Cena: 500 Kč

21. 04. 2021 | 17:30

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům, jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace
Cena: 200 Kč

20. 04. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty u příspěvku na péči a průkazu OZP

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k příspěvku na péči a průkazu OZP.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Zjistíte, jak funguje proces podání žádosti o příspěvek na péči a průkaz OZP.
 • Řekneme si, co vám jejich přiznání přinese a jaká jsou jejich úskalí.
 • Podíváme se na možnosti obrany proti rozhodnutí státní správy v případě, že s vydaným rozhodnutím nesouhlasíte.
 • Zjistíte, jaké jsou lhůty a náležitosti podání odvolání, změny v procesu řízení atd.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena: 280 Kč

31. 03. 2021 | 16:00

Umění zdravého sebeprosazení

 • Cíl webináře:

  Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Nebát se a umět se postavit sám za sebe a svůj názor vás posílí zevnitř a krásně se projeví navenek.

 • Sebevědomí v komunikaci
  • druhy a formy komunikace a jejich význam
  • myšlenky a jejich vliv na komunikaci
  • stereotypy a mýty v komunikaci
  • cíle a odpovědnosti v komunikaci
  • vliv stresu a emocí na komunikaci
 • Asertivní komunikace
  • rovnocenná komunikace, tedy partnerská komunikace
  • efektivita; věcnost, smysluplnost, otevřenost, respekt
  • zásady aktivního naslouchání
  • sdělování/prosazování nepříjemných informací
  • zpětná vazba – poskytování i přijímání
 • Bariéry ve zdravém sebeprosazování a jak je bořit
  • strach a tréma (z důsledků, co tomu řeknou lidi...)
  • nízký stupeň sebedůvěry
  • lpění na svých přesvědčeních a názorech bez tolerance k jiným
  • nadměrná emočnost jako brzda
  • chybějící dovednost nadhledu a odstupu od věci

Pro koho je kurz určen: odborné i laické veřejnosti. Každému, kdo chce lépe umět prosazovat své názory či požadavky.
Cena: 350 Kč

29. 03. 2021 | 17:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.
Cena: 850 Kč

24. 03. 2021 | 19:00

Úzkosti a rituály u lidí s PAS

 • Cíl webináře:

  Účastníci kurzu se zorientují v základní problematice nejčastějších přidružených psychických poruch a kognitivních omylů u jedinců s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Julius Bittmann

 • GAD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe
 • OCD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a odborníky, kteří přímo pracují s dětmi či dospělými s PAS. Součástí kurzu je prezentace možných terapeutických intervencí, které mohou rodiče i odborníci využít v praxi.

Cena: 500 Kč

17. 03. 2021 | 19:00

Práce s impulzivním chováním a ADHD

 • Cíl webináře:

  Tento on-line kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.

 • Webinář povede:

  Mgr. Julius Bittmann

 • Představení diagnózy ADHD, popis specifik.
 • Vliv ADHD na školní a rodinné fungování daného jedince, možnosti spolupráce mezi rodinou a školou.
 • Práce s impulzivním chováním.
 • Negativní důsledky diagnózy na osobnost dítěte.

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro osoby, kteří se s dětmi s ADHD setkávají v běžné praxi. Primárně pro rodiče, pedagogy a asistenty pedagoga. Během kurzu je věnován dostatek času na dotazy účastníků.

Cena: 500 Kč

16. 03. 2021 | 16:00

Příprava předškoláka na vstup do školy

 • Cíl webináře:

  Účastníci získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek podporujících rozvoj grafomotorických dovedností u předškoláků s PAS. Věnovat se budeme také přípravě dítěte na test školní zralosti.

 • Webinář povede:

  Mgr. Michaela Danešová, Tereza Švábová

 • Seznámení s prací dětí s PAS u stolečku (motivace, přestávky, udržení soustředěnosti, aktivní zapojení atd.).
 • Pomůcky pro grafomotorická cvičení (názorné ukázky, domácí výroba pomůcek, postupy pro výrobu pomůcek, tipy pro pracovní listy na internetu atd.).
 • Uvolnění ruky (cvičení pro uvolnění, pracovní listy).
 • Pomůcky pro rozvoj soustředění (skládačky, spojovačky + postupy pro výrobu domácích pomůcek).
 • Relaxační cvičení (u stolečku i mimo stůl).
 • Pomůcky pro každodenní cvičení pro děti s PAS.
 • Grafomotorické pracovní listy.
 • Pomůcky na suchý zip.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty a pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí.
Cena: 750 Kč

09. 03. 2021 | 16:00

Když dospěje

 • Cíl webináře:

  Dospělost dětí s autismem je pro spoustu rodičů černou dírou, světem plným úzkosti a černých scénářů.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Rodiče ví, že dospělé dítě odchází z rodiny a stává se nezávislým na rodičích. U dítěte s postižením si to však nedokáží představit. Na základě toho rodiče v odlučování dítěte s autismem v období puberty dělají ve výchově mnoho chyb, zvláště pak, pokud má dítě i mentální handicap. Na kurzu probereme základní chyby, kterým je dobré se vyvarovat a budeme klást důraz na krizové momenty při odchodu dospělého dítěte s autismem od rodičů v pokročilém věku. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

03. 03. 2021 | 16:00

Výroba pomůcek pro předškolní přípravu dětí s PAS

 • Cíl webináře:

  Účastníci tříhodinového semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Michaela Danešová, Tereza Švábová

Tříhodinový seminář, který napoví asistentům, učitelů nebo rodičům, jak na přípravu pomůcek pro předškoláky s PAS. Nabídneme Vám praktické i teoretické poznatky a ukázky z rozvoje grafomotorických dovedností. Nastíníme Vám, jak připravit předškoláka na test školní zralosti (jak v domácím prostředí, tak v MŠ).

 • Seznámení s prací dětí s PAS u stolečku (motivace, přestávky, udržení soustředěnosti, aktivní zapojení atd.).
 • Pomůcky pro grafomotorická cvičení (názorné ukázky, domácí výroba pomůcek, postupy pro výrobu pomůcek, tipy pro pracovní listy na internetu atd.).
 • Uvolnění ruky (cvičení pro uvolnění, pracovní listy).
 • Pomůcky pro rozvoj soustředění (skládačky, spojovačky + postupy pro výrobu domácích pomůcek).
 • Relaxační cvičení (u stolečku i mimo stůl).
 • Pomůcky pro každodenní cvičení pro děti s PAS.
 • Grafomotorické pracovní listy.
 • Pomůcky na suchý zip.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty a pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí.

Cena: 750 Kč

02. 03. 2021 | 16:00

Když mě dítě nevnímá

 • Cíl webináře:

  Jedna z nejtěžších věcí, s nimiž se rodiče, ale i pedagogové malých dětí s PAS musejí vyrovnávat, je nízká reaktivita dítěte.

 • Webinář povede:

  Mgr. Petra Jůnová

Mnoho rodičů uvádí, že ztratilo mateřskou sebedůvěru při snaze o navázání kontaktu se svým malým dítětem s autismem. Někteří rodiče a pedagogové uvádí, že jejich děti nestojí o společný kontakt, nemají zájem o nabízené hračky, ani o společnou hru s nimi. Někteří rodiče dokonce uvádějí, že je jejich dítě úplně ignoruje, odmítá, nechodí se k nim utěšit a nechce s nimi sdílet své zájmy. Pro rodiče je to velmi bolestivé, frustrující a matoucí. Často obviňují sami sebe. Mají pocit, že něco zanedbali, že jim chybí rodičovská dovednost, která by chování jejich dítěte změnila. Příčina však tkví v autismu a v jeho odlišném vnímání a myšlení, ne v rodičích samotných. Běžné interakce, tj. postupy, které volíme standardně pro navázání kontaktu s dítětem, mohou být zpočátku u dítěte s PAS ignorovány. V rámci semináře si povíme, jaké postupy volit, abychom tyto děti zaujali a získali jejich pozornost.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

25. 02. 2021 | 17:00

Výjimky ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat

 • Cíl webináře:

  Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí průkaz osoby s PAS

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Seznámení s právními možnostmi užívání výjimky z nošení roušek a dalších opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS.
 • Představení možností průkazu osoby s PAS, kde jej získat, co může přinést a co od něj očekávat.

Pro koho je kurz určen: pouze pro osoby s PAS!

Cena: 280 Kč

24. 02. 2021 | 16:00

Když nechce spolupracovat

 • Cíl webináře:

  Jedna z nejtěžších situací kolem dětí s autismem je snaha o jejich zapojení do činností, o které nejeví prakticky zájem.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Může se jednat o činnosti běžného života (mytí se, jedení, chození za ruku apod.) nebo o činnosti ze vzdělávacího kurikula (matematika, čeština, učení se barvám apod.). Kde končí podpora a začíná „buzerace“ si ukážeme v kurzu. Probereme možné motivační systémy a ukážeme si, jak se velmi jednoduše z podpůrných motivačních systémů mohou stát systémy sankční, které škodí. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

22. 02. 2021 | 17:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán)
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných)

Cena: 500 Kč

17. 02. 2021 | 16:00

Když nám neustále nadává

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří hledají možnosti, jak se zachovat pod tlakem verbální agrese.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Fyzická agrese nás totiž zraňuje na metr a blíže k našemu tělu a obvykle se dá plně eliminovat skrze bezpečné úchopy. Na rozdíl od toho verbální agrese nás dokáže zranit i na vzdálenost třiceti metrů a je prakticky „nevypnutelná“. Jaké máme možnosti ve verbálním tlaku na nás, rodiče nebo asistenty, si ukážeme v kurzu. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

16. 02. 2021 | 17:30

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Cena: 200 Kč

 

03. 02. 2021 | 17:00

Výjimka ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat.

 • Cíl webináře:

  Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí průkaz osoby s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Seznámení s právními možnostmi užívání výjimky z nošení roušek a dalších opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS.
 • Představení možností průkazu osoby s PAS, kde jej získat, co může přinést a co od něj očekávat.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, klienty s PAS

25. 01. 2021 | 17:30

Úvod do problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná. Samotné jádro semináře však spočívá v podněcování myšlení samotných účastníků a ve vedení skupinové diskuse.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaké jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Tento web používá k chodu cookies.