Hlavním cílem online kurzů neboli webinářů je poskytnout odborné i veřejné společnosti erudované informace o rozsáhlé problematice PAS. Velmi často probíhají kurzy v pozdějších odpoledních hodinách a každý účastník se připojí z pohodlí svého domova. Zapotřebí je pouze kvalitní internetové připojení, notebook s mikrofonem a kamerou. Aktuální nabídku online kurzů si můžete prohlédnout níže nebo na internetových stránkách střediska vzdělávání NAUTIS, které webináře pořádá: www.vzdelavani.nautis.cz

Nadcházející webináře

31. 05. 2022 | 16:30

Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
Počet hodin: 2 hodiny
 

Program kurzu:

16:30 - 18:00

 • Nutnost udělení souhlasů obou nebo jednoho rodiče v návaznosti na obsah poskytované služby.
 • Rozsah odpovědnosti poskytovatele služby/práva rodiče.
 • Jak na konflikty v oblasti čerpání soc. služeb v rodině (např. soudní jednání, mediace atd.).
 • Poskytování a čerpání příspěvku na péči s ohledem na rodičovská práva i poskytování soc. služeb.
21. 06. 2022 | 16:30

Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
Počet hodin: 2 hodiny
 
Program kurzu:

16:30 - 18:00

 • Soudní řízení vedené o výchově a výživě nezletilých dětí po dobu před a po rozvodu manželství.
 • Specifika dokazování v opatrovnických řízení u nezletilých s diagnózou PAS.
 • Představení forem možné péče.
 • Představení alternativy mimo soudních dohod o péči a výživě.
 • Problém neplaceného výživného – náhradní výživné (výživné za neplatiče hradí stát – legislativní novinka 2021).

Uplynulé webináře

22. 04. 2022 | 13:00

Argumentace a vyjednávání

 • Cíl webináře:

  Kurz je o klíčové dovednosti pro každého z nás, kterou využíváme na každodenní bázi; a sice umět něco vyjednat, dojednat nebo se domluvit.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce posílit svoje vyjednávací dovednosti. Odborné i laické veřejnosti i pro osoby s PAS bez poruchy intelektu.

Cena kurzu: 700 Kč
Počet hodin: 3 hodiny
 

Program kurzu:

13:00 - 16:00

 • cíl vyjednávání jako pilíř komunikace
 • základní cesty a principy ve vyjednávání
 • pravidla konsensuálního vyjednávání
 • alternativy k vyjednávanému cíli
 • argumentace cílená na racionalitu a na emoce
 • naslouchání, respekt a zdolávání námitek
 • konfliktní situace ve vyjednávání
12. 04. 2022 | 16:30

Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Pro koho je kurz určen:  pro všechny, které dané téma zajímá

 
Cena kurzu: 480 Kč
Počet hodin: 2 hodiny
 

Program kurzu:

16:30 - 18:00

 • Soudní řízení vedené o výchově a výživě nezletilých dětí po dobu před a po rozvodu manželství.
 • Specifika dokazování v opatrovnických řízení u nezletilých s diagnózou PAS.
 • Představení forem možné péče.
 • Představení alternativy mimo soudních dohod o péči a výživě.
 • Problém neplaceného výživného – náhradní výživné (výživné za neplatiče hradí stát – legislativní novinka 2021).
22. 03. 2022 | 13:00

Prevence a řešení konfliktních situací

 • Cíl webináře:

  Konflikty jsou běžnou součástí života. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je dát vám na tyto otázky odpovědi.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce umět účinně předcházet konfliktům a řešit je.

 
 
Cena kurzu: 700 Kč
 
Počet hodin: 3 hodiny

Program kurzu:

13:00  - 16:00

 • Diverzita
  • jak moc normální a přirozená je diverzita
  • kde všude na ni narazíme
  • proč může být nesnadné ji přijmout
  • co znamená pro naše každodenní životy
  • umění tolerance, respektu, přijetí
  • jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…a co s tím
 • Emoce a jejich řízení
  • co určuje naše prožívání
  • jak poznat a pochopit své emoce
  • jak se o to pokusit u ostatních
  • kreativní uvažování o emocích
  • jak emoce ovlivňují komunikaci
  • jak si užívat emoce
 • Konflikty
  • jak rychle a často se člověk ocitá v konfliktu
  • co je jádrem konfliktů
  • co spouští konflikty
  • jak předcházet konfliktům
  • osobní tendence chování v konfliktních situacích
  • mediace jako forma řešení konfliktů

 

08. 03. 2022 | 13:00

Orientace v sociálních službách, základní seznámení s GDPR s ohledem na smlouvu o poskytování sociálních služeb

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k orientaci v sociálních službách.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Program kurzu:

16:30 - 18:00

 • Jaké sociální služby existují a co od nich rámcově čekat, základní rozdělení – např. co znamená sociální rehabilitace, raná péče, sociálně aktivizační skupiny.
 • Kdy jsem a kdy nejsme klientem?
 • Jak se vyznat na koho se mohu obrátit?
 • Kde naleznu informace o existujících službách?
 • Základy GDPR s ohledem na smlouvu o poskytování soc. služeb – např. proč soc. služba potřebuje osobní údaje.

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
28. 02. 2022 | 13:00

Umění zdravého sebeprosazení

 • Cíl webináře:

  Nebát se a umět se postavit sám za sebe a svůj názor vás posílí zevnitř a krásně se projeví navenek.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad

Program kurzu:

13:00 - 16:00

  • Stabilita a síla osobnosti; základ sebevědomého jednání
  • Asertivita; její dovednosti, práva a další krásy
  • Komunikace; jak být přesvědčivý a sebejistý
  • Bariéry v sebeprosazení; jak na emoce, trému a předsudky
Cena kurzu: 950 Kč
 
Pro koho je kurz určen: odborné i laické veřejnosti. Každému, kdo chce lépe umět prosazovat své názory či požadavky.
23. 02. 2022 | 09:00

Příprava předškoláka na vstup do školy a výroba pomůcek

 • Cíl webináře:

  Účastníci jednodenního on-line semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Michaela Danešová, Tereza Švábová

 • Seznámení s prací dětí s PAS u stolečku (motivace, přestávky, udržení soustředěnosti, aktivní zapojení atd.).
 • Pomůcky pro grafomotorická cvičení (názorné ukázky, domácí výroba pomůcek, postupy pro výrobu pomůcek, tipy pro pracovní listy na internetu atd.).
 • Uvolnění ruky (názorné cviky pro uvolnění, pracovní listy).
 • Pomůcky pro rozvoj koncentrace (skládačky, spojovačky + postupy pro výrobu domácích pomůcek).
 • Relaxační cvičení (u stolečku i mimo stůl).
 • Pomůcky pro každodenní cvičení pro děti s PAS.
 • Grafomotorické pracovní listy.
 • Pracovní listy dle denních činností.
 • Pracovní listy dle ročního období.
 • Skládačky.
 • Pomůcky na suchý zip.
 • Výroba pomůcek s dětmi.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty a pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí.

Cena kurzu: 1 900 Kč
31. 01. 2022 | 17:00

Úvod do problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaké jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena kurzu: 480 Kč

25. 01. 2022 | 16:30

Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Nutnost udělení souhlasů obou nebo jednoho rodiče v návaznosti na obsah poskytované služby.
 • Rozsah odpovědnosti poskytovatele služby/práva rodiče.
 • Jak na konflikty v oblasti čerpání soc. služeb v rodině (např. soudní jednání, mediace atd.).
 • Poskytování a čerpání příspěvku na péči s ohledem na rodičovská práva i poskytování soc. služeb.
Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá
 
Cena kurzu: 480 Kč
07. 12. 2021 | 17:00

Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Nutnost udělení souhlasů obou nebo jednoho rodiče v návaznosti na obsah poskytované služby.
 • Rozsah odpovědnosti poskytovatele služby/práva rodiče.
 • Jak na konflikty v oblasti čerpání soc. služeb v rodině (např. soudní jednání, mediace atd.).
 • Poskytování a čerpání příspěvku na péči s ohledem na rodičovská práva i poskytování soc. služeb.

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
23. 11. 2021 | 17:00

Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Soudní řízení vedené o výchově a výživě nezletilých dětí po dobu před a po rozvodu manželství.
 • Specifika dokazování v opatrovnických řízení u nezletilých s diagnózou PAS.
 • Představení forem možné péče.
 • Představení alternativy mimo soudních dohod o péči a výživě.
 • Problém neplaceného výživného – náhradní výživné (výživné za neplatiče hradí stát – legislativní novinka 2021).

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
09. 11. 2021 | 17:00

Základní pohled na standardy soc. služeb – proč a jak je v praxi můžeme využít, základní seznámení s GDPR

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace ke standardům sociálních služeb.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Pojmy, využití v praxi i na co si dát pozor s ohledem na GDPR.
 • Základní seznámení se standardy soc. služeb.
 • Proč je dobré znát standardy soc. služeb.
 • Příklady, kdy se standardy v praxi využívají – např. krizová situace s uživatelem služby, stížnosti, ochrana pracovníka při jednání s uživatelem služby, ochrana uživatele služby, co dělat, když vypukne požár…

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
02. 11. 2021 | 17:00

Úvod do problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná. Samotné jádro semináře však spočívá v podněcování myšlení samotných účastníků a ve vedení skupinové diskuse. Osnovu kurzu proto tvoří otázky, které si je při snaze porozumět autismu potřeba klást.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaká jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 480 Kč
19. 10. 2021 | 17:00

Orientace v sociálních službách, základní seznámení s GDPR s ohledem na smlouvu o poskytování sociálních služeb

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k orientaci v sociálních službách.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Jaké sociální služby existují a co od nich rámcově čekat, základní rozdělení – např. co znamená sociální rehabilitace, raná péče, sociálně aktivizační skupiny.
 • Kdy jsem a kdy nejsem klientem?
 • Jak se vyznat v tom, na koho se mohu obrátit?
 • Kde naleznu informace o existujících službách?
 • Základy GDPR s ohledem na smlouvu o poskytování soc. služeb – např. proč soc. služba potřebuje osobní údaje.

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
05. 10. 2021 | 17:00

Současná praxe soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a seznámení s problematikou náhradního výživného

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k praxi soudních sporů o výchově a výživě dětí s PAS a k problematice náhradního výživného.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Soudní řízení vedené o výchově a výživě nezletilých dětí po dobu před a po rozvodu manželství.
 • Specifika dokazování v opatrovnických řízení u nezletilých s diagnózou PAS.
 • Představení forem možné péče.
 • Představení alternativy mimo soudních dohod o péči a výživě.
 • Problém neplaceného výživného – náhradní výživné (výživné za neplatiče hradí stát – legislativní novinka 2021).

Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá

Cena kurzu: 480 Kč
14. 09. 2021 | 17:00

Invalidní důchod a jeho aspekty v sociálně právní oblasti

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k invalidnímu důchodu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Jak a kdy podat žádost o invalidní důchod.
 • Proces invalidního důchodu – podání žádosti, posudková komise, možnosti odvolání.
 • Invalidní důchod a pracovní činnost.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena: 280 Kč

16. 06. 2021 | 16:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán).
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké.
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných).

Pro koho je kurz určen:online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Cena kurzu: 500 Kč
15. 06. 2021 | 17:00

Invalidní důchod a jeho aspekty v sociálně právní oblasti

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k invalidnímu důchodu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Jak a kdy podat žádost o invalidní důchod.
 • Proces invalidního důchodu – podání žádosti, posudková komise, možnosti odvolání.
 • Invalidní důchod a pracovní činnost.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
09. 06. 2021 | 16:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. s jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.

Cena kurzu: 850 Kč
31. 05. 2021 | 16:00

Praktický úvod do logoterapie

 • Cíl webináře:

  Tento on-line kurz představuje logoterapii jako cestu k odhalování smyslu života a vlastní existence, nejen v náročných životních obdobích

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Cílem kurzu je umožnit účastníkům osvojit si praktické techniky vedoucí k sebeuvědomění zejména v otázkách směřování svého života. Logoterapie pracuje velmi jednoduše a účinně se silou lidského ducha a jeho schopností zaujímat samostatný a aktivní postoj vůči osudu. Osobnost, život i dílo V.E. Frankla nás neustále přesvědčuje o „vzdoromoci“ člověka a schopnosti čelit nejtěžším existenciálním otázkám. Kurz zahrnuje teoretickou i praktikou část, ve které účastníci budou pracovat individuálně i skupinově s klíčovými tématy a otázkami logoterapetutického přístupu.

 • Krátké nahlédnutí do filozofických kořenů logoterapie.
 • Analýza klíčových pojmů logoterapie: svoboda a smysl.
 • Představení a osvojení základních technik logoterapeutického přístupu.
 • Zažít, co znamená žít život s vnitřním souhlasem.
 • Revize vlastních životních hodnot a potřeb.
 • Porozumění vlastním životním scénářům.

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce získat efektivní nástroj k nalezení a uskutečňování smyslu v jedinečných situacích i konkrétních podmínkách jeho života, nejen pro osoby, které mají v péči děti s PAS, rodiče, pedagogy či asistenty pedagoga.

Cena kurzu: 350 Kč
25. 05. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Na kurzu budou prezentovány mimo jiné i možnosti způsobilosti k právním úkonům – popis procesu podání žádosti na soud, role opatrovníka.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
20. 05. 2021 | 17:00

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.
Cena: 200 Kč

19. 05. 2021 | 16:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán).
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké.
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných).

Pro koho je kurz určen: online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Cena kurzu: 500 Kč
12. 05. 2021 | 17:00

Úvod pro problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná. Samotné jádro semináře však spočívá v podněcování myšlení samotných účastníků a ve vedení skupinové diskuse. Osnovu kurzu proto tvoří otázky, které si je při snaze porozumět autismu potřeba klást.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaké jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena kurzu: 500 Kč
06. 05. 2021 | 16:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval - nastavení podmínek pro budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. s jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.

Cena kurzu: 850 Kč
04. 05. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty osamostatňování u klientů s PAS se zaměřením na způsobilost k právním úkonům a sociální služby

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace mimo jiné i k možnosti způsobilosti k právním úkonům klientů s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

Na kurzu budou prezentovány mimo jiné i možnosti způsobilosti k právním úkonům – popis procesu podání žádosti na soud, role opatrovníka.

V průběhu přednášky se budou lektorky věnovat i vašim dotazům, doporučujeme si je předem připravit.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena kurzu: 280 Kč
03. 05. 2021 | 16:00

Prevence a řešení konfliktních situací

 • Cíl webináře:

  Konflikty jsou běžnou součástí života. Zásadní otázky jsou, jak jich zažívat co nejméně a zvládat co nejlépe. Cílem kurzu je dát vám na tyto otázky odpovědi.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

 • Diverzita
  • jak moc normální a přirozená je diverzita
  • kde všude na ni narazíme
  • proč může být nesnadné ji přijmout
  • co znamená pro naše každodenní životy
  • umění tolerance, respektu, přijetí
  • jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá…a co s tím
 • Emoce a jejich řízení
  • co určuje naše prožívání
  • jak poznat a pochopit své emoce
  • jak se o to pokusit u ostatních
  • kreativní uvažování o emocích
  • jak emoce ovlivňují komunikaci
  • jak si užívat emoce
 • Konflikty
  • jak rychle a často se člověk ocitá v konfliktu
  • co je jádrem konfliktů
  • co spouští konflikty
  • jak předcházet konfliktům
  • osobní tendence chování v konfliktních situacích
  • mediace jako forma řešení konfliktů

Pro koho je kurz určen: každému, kdo chce umět účinně předcházet konfliktům a řešit je.

Cena kurzu: 350 Kč
22. 04. 2021 | 17:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán)
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných)

Pro koho je kurz určen: Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.
Cena: 500 Kč

21. 04. 2021 | 17:30

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům, jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace
Cena: 200 Kč

20. 04. 2021 | 17:00

Sociálně právní aspekty u příspěvku na péči a průkazu OZP

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k příspěvku na péči a průkazu OZP.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Zjistíte, jak funguje proces podání žádosti o příspěvek na péči a průkaz OZP.
 • Řekneme si, co vám jejich přiznání přinese a jaká jsou jejich úskalí.
 • Podíváme se na možnosti obrany proti rozhodnutí státní správy v případě, že s vydaným rozhodnutím nesouhlasíte.
 • Zjistíte, jaké jsou lhůty a náležitosti podání odvolání, změny v procesu řízení atd.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, osoby s PAS

Cena: 280 Kč

31. 03. 2021 | 16:00

Umění zdravého sebeprosazení

 • Cíl webináře:

  Vaše komunikace je vaše vizitka. Komunikovat zdravě sebevědomě se hodí v každé situaci, doma i v práci. Stačí si připomenout pár asertivních zásad.

 • Webinář povede:

  Mgr. Eva Marková

Nebát se a umět se postavit sám za sebe a svůj názor vás posílí zevnitř a krásně se projeví navenek.

 • Sebevědomí v komunikaci
  • druhy a formy komunikace a jejich význam
  • myšlenky a jejich vliv na komunikaci
  • stereotypy a mýty v komunikaci
  • cíle a odpovědnosti v komunikaci
  • vliv stresu a emocí na komunikaci
 • Asertivní komunikace
  • rovnocenná komunikace, tedy partnerská komunikace
  • efektivita; věcnost, smysluplnost, otevřenost, respekt
  • zásady aktivního naslouchání
  • sdělování/prosazování nepříjemných informací
  • zpětná vazba – poskytování i přijímání
 • Bariéry ve zdravém sebeprosazování a jak je bořit
  • strach a tréma (z důsledků, co tomu řeknou lidi...)
  • nízký stupeň sebedůvěry
  • lpění na svých přesvědčeních a názorech bez tolerance k jiným
  • nadměrná emočnost jako brzda
  • chybějící dovednost nadhledu a odstupu od věci

Pro koho je kurz určen: odborné i laické veřejnosti. Každému, kdo chce lépe umět prosazovat své názory či požadavky.
Cena: 350 Kč

29. 03. 2021 | 17:00

Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval

 • Cíl webináře:

  Hlavní část kurzu je věnovaná nastavení podmínek pro spolupráci, které umožňují budování dobrého vztahu, zajišťující optimální míru prevence rizik a současně rozvíjí potenciál dítěte/klienta.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Kurz je doslova nabitý praktickými mechanismy a modely, které člověku pomohou zorientovat se v rozmanitých situacích a reagovat při nich vhodným způsobem. Lidé totiž bohužel obvykle intuitivně nevolí reakce a prostředky, které vedou k cíli. Zkrátka dělají zbytečné chyby. Seminář tyto chyby vysvětluje tak, že se jich účastníci budou moci v budoucnu vyvarovat a vědomě zvolit vhodné reakce.

 • Jak se připravit na spolupráci
  • kdo, kde, s kým, co a jak?
 • Jak nastavit podmínky spolupráce
  • orientace v situacích – co se děje/co chci, aby se dělo?
  • slovo o potřebách
  • mechanismy, které fungují
 • Podstata úsilí
  • vztah – cesta i cíl
  • krizový plán – mám to v rukou
  • motivace – jak ji probouzet a neničit
 • Intervence
  • terapie (behaviorální, dynamická, humanistická)
  • poradenství
  • edukace
  • nácviky
  • zážitky
 • Závěrečná diskuse

Pro koho je kurz určen: Seminář pro rodiče, pečující osoby i odborníky z řad učitelů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, psychologů a psychoterapeutů, kteří pracují s dětmi nebo klienty, které si je obtížné získat pro spolupráci, např. jedinci s autismem, sníženým intelektem, ADHD, ADD, PDA, ale také pro ty, co pracují s jedinci tvrdohlavými nebo s nadanými samorosty.
Cena: 850 Kč

24. 03. 2021 | 19:00

Úzkosti a rituály u lidí s PAS

 • Cíl webináře:

  Účastníci kurzu se zorientují v základní problematice nejčastějších přidružených psychických poruch a kognitivních omylů u jedinců s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Julius Bittmann

 • GAD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe
 • OCD u jedinců s PAS
  • vymezení pojmu, popis základních diagnostických kritérií
  • odlišnosti diagnózy u jedinců s PAS
  • kazuistiky
  • praktické ukázky
  • příklady z praxe

Pro koho je kurz určen: pro rodiče a odborníky, kteří přímo pracují s dětmi či dospělými s PAS. Součástí kurzu je prezentace možných terapeutických intervencí, které mohou rodiče i odborníci využít v praxi.

Cena: 500 Kč

17. 03. 2021 | 19:00

Práce s impulzivním chováním a ADHD

 • Cíl webináře:

  Tento on-line kurz se věnuje prevenci a efektivnímu řešení problémového, či jinak zatěžujícího chování, jež se pojí primárně s diagnózou ADHD.

 • Webinář povede:

  Mgr. Julius Bittmann

 • Představení diagnózy ADHD, popis specifik.
 • Vliv ADHD na školní a rodinné fungování daného jedince, možnosti spolupráce mezi rodinou a školou.
 • Práce s impulzivním chováním.
 • Negativní důsledky diagnózy na osobnost dítěte.

Pro koho je kurz určen: Kurz je určen pro osoby, kteří se s dětmi s ADHD setkávají v běžné praxi. Primárně pro rodiče, pedagogy a asistenty pedagoga. Během kurzu je věnován dostatek času na dotazy účastníků.

Cena: 500 Kč

16. 03. 2021 | 16:00

Příprava předškoláka na vstup do školy

 • Cíl webináře:

  Účastníci získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek podporujících rozvoj grafomotorických dovedností u předškoláků s PAS. Věnovat se budeme také přípravě dítěte na test školní zralosti.

 • Webinář povede:

  Mgr. Michaela Danešová, Tereza Švábová

 • Seznámení s prací dětí s PAS u stolečku (motivace, přestávky, udržení soustředěnosti, aktivní zapojení atd.).
 • Pomůcky pro grafomotorická cvičení (názorné ukázky, domácí výroba pomůcek, postupy pro výrobu pomůcek, tipy pro pracovní listy na internetu atd.).
 • Uvolnění ruky (cvičení pro uvolnění, pracovní listy).
 • Pomůcky pro rozvoj soustředění (skládačky, spojovačky + postupy pro výrobu domácích pomůcek).
 • Relaxační cvičení (u stolečku i mimo stůl).
 • Pomůcky pro každodenní cvičení pro děti s PAS.
 • Grafomotorické pracovní listy.
 • Pomůcky na suchý zip.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty a pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí.
Cena: 750 Kč

09. 03. 2021 | 16:00

Když dospěje

 • Cíl webináře:

  Dospělost dětí s autismem je pro spoustu rodičů černou dírou, světem plným úzkosti a černých scénářů.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Rodiče ví, že dospělé dítě odchází z rodiny a stává se nezávislým na rodičích. U dítěte s postižením si to však nedokáží představit. Na základě toho rodiče v odlučování dítěte s autismem v období puberty dělají ve výchově mnoho chyb, zvláště pak, pokud má dítě i mentální handicap. Na kurzu probereme základní chyby, kterým je dobré se vyvarovat a budeme klást důraz na krizové momenty při odchodu dospělého dítěte s autismem od rodičů v pokročilém věku. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

03. 03. 2021 | 16:00

Výroba pomůcek pro předškolní přípravu dětí s PAS

 • Cíl webináře:

  Účastníci tříhodinového semináře získají praktické informace, jak na přípravu pomůcek, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností u předškolních dětí s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Michaela Danešová, Tereza Švábová

Tříhodinový seminář, který napoví asistentům, učitelů nebo rodičům, jak na přípravu pomůcek pro předškoláky s PAS. Nabídneme Vám praktické i teoretické poznatky a ukázky z rozvoje grafomotorických dovedností. Nastíníme Vám, jak připravit předškoláka na test školní zralosti (jak v domácím prostředí, tak v MŠ).

 • Seznámení s prací dětí s PAS u stolečku (motivace, přestávky, udržení soustředěnosti, aktivní zapojení atd.).
 • Pomůcky pro grafomotorická cvičení (názorné ukázky, domácí výroba pomůcek, postupy pro výrobu pomůcek, tipy pro pracovní listy na internetu atd.).
 • Uvolnění ruky (cvičení pro uvolnění, pracovní listy).
 • Pomůcky pro rozvoj soustředění (skládačky, spojovačky + postupy pro výrobu domácích pomůcek).
 • Relaxační cvičení (u stolečku i mimo stůl).
 • Pomůcky pro každodenní cvičení pro děti s PAS.
 • Grafomotorické pracovní listy.
 • Pomůcky na suchý zip.

Pro koho je kurz určen: pro asistenty a pedagogy, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra a pro rodiče těchto dětí.

Cena: 750 Kč

02. 03. 2021 | 16:00

Když mě dítě nevnímá

 • Cíl webináře:

  Jedna z nejtěžších věcí, s nimiž se rodiče, ale i pedagogové malých dětí s PAS musejí vyrovnávat, je nízká reaktivita dítěte.

 • Webinář povede:

  Mgr. Petra Jůnová

Mnoho rodičů uvádí, že ztratilo mateřskou sebedůvěru při snaze o navázání kontaktu se svým malým dítětem s autismem. Někteří rodiče a pedagogové uvádí, že jejich děti nestojí o společný kontakt, nemají zájem o nabízené hračky, ani o společnou hru s nimi. Někteří rodiče dokonce uvádějí, že je jejich dítě úplně ignoruje, odmítá, nechodí se k nim utěšit a nechce s nimi sdílet své zájmy. Pro rodiče je to velmi bolestivé, frustrující a matoucí. Často obviňují sami sebe. Mají pocit, že něco zanedbali, že jim chybí rodičovská dovednost, která by chování jejich dítěte změnila. Příčina však tkví v autismu a v jeho odlišném vnímání a myšlení, ne v rodičích samotných. Běžné interakce, tj. postupy, které volíme standardně pro navázání kontaktu s dítětem, mohou být zpočátku u dítěte s PAS ignorovány. V rámci semináře si povíme, jaké postupy volit, abychom tyto děti zaujali a získali jejich pozornost.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

25. 02. 2021 | 17:00

Výjimky ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat

 • Cíl webináře:

  Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí průkaz osoby s PAS

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Seznámení s právními možnostmi užívání výjimky z nošení roušek a dalších opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS.
 • Představení možností průkazu osoby s PAS, kde jej získat, co může přinést a co od něj očekávat.

Pro koho je kurz určen: pouze pro osoby s PAS!

Cena: 280 Kč

24. 02. 2021 | 16:00

Když nechce spolupracovat

 • Cíl webináře:

  Jedna z nejtěžších situací kolem dětí s autismem je snaha o jejich zapojení do činností, o které nejeví prakticky zájem.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Může se jednat o činnosti běžného života (mytí se, jedení, chození za ruku apod.) nebo o činnosti ze vzdělávacího kurikula (matematika, čeština, učení se barvám apod.). Kde končí podpora a začíná „buzerace“ si ukážeme v kurzu. Probereme možné motivační systémy a ukážeme si, jak se velmi jednoduše z podpůrných motivačních systémů mohou stát systémy sankční, které škodí. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

22. 02. 2021 | 17:30

Úvod do péče, terapie a práce s lidmi s autismem

 • Cíl webináře:

  Kurz se věnuje mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Online kurz je vhodný pro pečující osoby, asistenty, pedagogy a terapeuty, kteří se chtějí v krátkém čase, základním způsobem zorientovat, připravit nebo získat novou inspiraci pro to, jak pracovat s lidmi s autismem.

Účastníci jsou v úvodu krátce seznámeni s jádrovými projevy autismu. Hlavní čas semináře se věnuje tomu, jak se připravit na práci s lidmi s autismem. Čas je věnován mapování zdrojů, přizpůsobení vnějších podmínek, terapeutickým intervencím, nácvikům dovedností, přípravě na zvládání krizových situací (například afektivní epizody tantrum nebo meltdownu) a péči o vlastní psychický stav pečující osoby.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Jak se připravit na spolupráci s člověkem na autistickém spektru?
  • fáze před zahájení spolupráce
  • vyhodnocení dostupných zdrojů
  • snižování rizik
  • využití příležitostí k růstu
 • Intervence (terapie, nácviky, krizový plán)
 • Služby pro osoby s PAS a jejich blízké
 • Prostor na závěrečnou diskusi (není časově omezeno; dle potřeb všech zúčastněných)

Cena: 500 Kč

17. 02. 2021 | 16:00

Když nám neustále nadává

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří hledají možnosti, jak se zachovat pod tlakem verbální agrese.

 • Webinář povede:

  PhDr. Hynek Jůn, Ph.D.

Fyzická agrese nás totiž zraňuje na metr a blíže k našemu tělu a obvykle se dá plně eliminovat skrze bezpečné úchopy. Na rozdíl od toho verbální agrese nás dokáže zranit i na vzdálenost třiceti metrů a je prakticky „nevypnutelná“. Jaké máme možnosti ve verbálním tlaku na nás, rodiče nebo asistenty, si ukážeme v kurzu. Přednáška k tématu bude trvat 1,5 hodiny. Závěrečných 30 minut budeme věnovat dotazům posluchačů.

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Cena: 500 Kč

16. 02. 2021 | 17:30

Jak zvládat mimořádné období a krizové situace

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen pro širokou veřejnost, vhodný je pro jedince, kteří chtějí nebo potřebují být připraveni zvládat mimořádná období a krizové situace.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci webináře budou seznámeni s procesy, které probíhají v našem těle a mysli během nestandardních krátkodobých nebo dlouhodobých situací. Hlavní část semináře se věnuje přípravě na nestandardní situace, způsobům jak se v nich můžeme zorientovat a vědomě při nich volit postoj a chování. Lidé často jednají v mimořádných situacích bez rozmyslu, rychle, zkratkovitě a bohužel tak jdou mnohdy naproti možným nesnázím a komplikacím. Během webináře budou účastníkům vysvětleny užitečné techniky a procesy, které jim umožní reagovat vědomě, plánovitě s jasným záměrem a tím předcházet zbytečným škodám a komplikacím.

 • Jak být připravený
  • důležité otázky: kdo, co, kde, s kým, co a jak?
 • Jak zachovat klid
  • panika, strach, úzkost, distres
  • strategie a techniky jejich zvládání
 • Jak se zorientovat
  • zdroje informací
  • jak pracovat se zdroji
 • Kontrola a bezmoc
  • co kontroluju
  • co mohu kontrolovat
  • co kontrolovat nemohu a co s tím
 • Volba priorit a postoje
  • prevence, výkon, vztah
 • Kdy a kde hledat pomoc
 • Závěrečná diskuse

Cena: 200 Kč

 

03. 02. 2021 | 17:00

Výjimka ze zákona pro osoby s PAS. Průkaz osoby s PAS a jak jej získat.

 • Cíl webináře:

  Obecně zaměřený online kurz, ve kterém zjistíte, jaké jsou právní možnosti užívání výjimek z opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS a jaké možnosti nabízí průkaz osoby s PAS.

 • Webinář povede:

  Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová

 • Seznámení s právními možnostmi užívání výjimky z nošení roušek a dalších opatření spojených s mimořádným stavem pro osoby s PAS.
 • Představení možností průkazu osoby s PAS, kde jej získat, co může přinést a co od něj očekávat.

Pro koho je kurz určen: pro rodiče, odborníky, klienty s PAS

25. 01. 2021 | 17:30

Úvod do problematiky autismu

 • Cíl webináře:

  Online kurz je určen lidem, kteří se chtějí nebo potřebují během krátkého časového úseku základním způsobem zorientovat v rozsáhlé problematice autismu.

 • Webinář povede:

  Mgr. Martin Semrád

Účastníci kurzu jsou postupně seznámeni se stěžejními pojmy, jejichž znalost je pro porozumění autismu nutná. Samotné jádro semináře však spočívá v podněcování myšlení samotných účastníků a ve vedení skupinové diskuse.

 • Co je to autismus a jak se projevuje?
  • symptomy
  • triáda
  • spektrum
 • Proč diagnostikovat?
 • Jaké jsou úskalí stanovení diagnóz?
 • Porucha nebo neurodiverzita?
 • Lze autismus léčit a máme to dělat?
 • Projevuje se autismus u žen a mužů odlišně?
 • Jak autismus vzniká a jaké faktory jeho vznik ovlivňují?
 • Prostor na závěrečnou diskusi

Pro koho je kurz určen: pro všechny

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM