Hlavním cílem online kurzů neboli webinářů je poskytnout odborné i veřejné společnosti erudované informace o rozsáhlé problematice PAS. Velmi často probíhají kurzy v pozdějších odpoledních hodinách a každý účastník se připojí z pohodlí svého domova. Zapotřebí je pouze kvalitní internetové připojení, notebook s mikrofonem a kamerou. Aktuální nabídku online kurzů si můžete prohlédnout níže nebo na internetových stránkách střediska vzdělávání NAUTIS, které webináře pořádá:www.vzdelavani.nautis.cz

Nadcházející webináře

14. 05. 2024|

Dítě s PAS - jak získat invalidní důchod, chráněný trh práce

 • Cíl webináře:

  Co dělat, když se dítěti s PAS blíží ukončení školní docházky? Jak získat invalidní důchod, co je to chráněný trh práce. Možnosti pracovního uplatnění v rámci invalidního důchodu.

 • Webinář povede:

  Lektorské zajištění: Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá Online kurz probíhá přes aplikaci MS Teams.

PROGRAM KURZU: 16.00 - 19.00 

CENA: 550 Kč

· na co si dát pozor při ukončení studia (školní docházky) – i v rámci předčasného ukončení docházky

· chráněný trh práce – základní orientace i kde lze najít  pomoc při hledání zaměstnání

· invalidní důchod - jak ho může dítě získat, kde, kdy a jak žádat

· Úřad práce – kdy i jak a v  čem nám může ÚP pomoci

· typy pracovního poměru, souběh pracovních poměrů, povinné a fakultativní náležitosti pracovní smlouvy. Povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci.

 

délka kurzu: 3 hodiny

14. 05. 2024|

Dospívání dětí s PAS: významné milníky a problémové oblasti

 • Cíl webináře:

  Tělesné změny, první lásky, vztahy se spolužáky anebo výběr střední školy. O důležitých milnících, možných problémech a jejich řešení bude mluvit terapeutka a speciální pedagožka.

 • Webinář povede:

  Mgr. Lenka Bittmannová - speciální pedagožka z SPC NAUTIS

Cena: 290 Kč 

Webinář je určen rodičům, pedagogům a dalším pečujícím osobám. 

Webinář probíhá přes platformu ZOOM, link vám bude zaslán s předstihem na e-mail uvedený v objednávce.

27. 06. 2024|

Základní seznámení s rodičovskými právy s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči

 • Cíl webináře:

  Online kurz zaměřený na informace k rodičovským právům s ohledem na poskytování soc. služeb, poskytování a čerpání příspěvku na péči.

 • Webinář povede:

  Lektorské zajištění: Mgr. Magdaléna Kosová, Mgr. Magda Freseová Pro koho je kurz určen: pro všechny, které dané téma zajímá Online kurz probíhá přes aplikaci MS Teams.

PROGRAM KURZU:

17:30 - 19:00

CENA:  480 Kč 

 • Nutnost udělení souhlasů obou nebo jednoho rodiče v návaznosti na obsah poskytované služby.
 • Rozsah odpovědnosti poskytovatele služby/práva rodiče.
 • Jak na konflikty v oblasti čerpání soc. služeb v rodině (např. soudní jednání, mediace atd.).
 • Poskytování a čerpání příspěvku na péči s ohledem na rodičovská práva i poskytování soc. služeb.
24. 10. 2024|

Konference Autismus v praxi 2024

 • Cíl webináře:

  (prezenčně i online)

 • Webinář povede:

  Odborníci budou postupně představeni

30. 12. 2024|

Záznam: Jak si vybrat správný kurz v aplikované behaviorální analýze

 • Cíl webináře:

  Co, kde a kdy můžu v ABA studovat a k čemu mi to bude...

 • Webinář povede:

  lektor doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., BCBA; organizátor: Modrý kruh

Záznam webináře - 1,5 hod

Anotace

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA) je vědní disciplína, která se s úspěchem využívá také při práci s osobami s poruchami autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami (NVP). Její pozitivní účinky byly ověřeny mnoha věděckými výzkumy.

Cílem webináře je představit vzdělávací možnosti v ABA jak rodičům a pečujícím, tak profesionálům z oblasti školství, sociálních služeb a zdravotnictví.

Představeny budou jak vzdělávací možnosti, které jsou určeny pro profesní přípravu behaviorálních analytiků, tak osvětové a vzdělávací kurzy, které jsou určeny rodičům, pečujícím a odborníkům z oblasti školství nebo sociálních služeb.

Budeme se zabývat zejména otázkami:

 • Jaké jsou možnosti studia ABA v ČR?
 • Jaké kurzy a semináře v ABA jsou vhodné pro rodiče a pečující?
 • Jaké kurzy slouží k přípravě budoucích profesionálů v oblasti ABA?
 • Jak poznat, zda je kurz kvalitní a odpovídá současným poznatkům v ABA?
 • Jak si vybrat kurz, který pro mě bude přínosem?

Cílová skupina

Osoby pracující s dětmi s PAS, odborná veřejnost a rodiče dětí s PAS a jinými NVP.

Cena: 99 Kč

Kurz a jeho záznam zprostředkovává nezisková organizace Modrý kruh

31. 12. 2024|

Záznam přednášek z konference Autismus v praxi 2022

 • Cíl webináře:

  Nestihli jste se zúčastnit konference Autismus v praxi 2022? Zakupte si záznam přednášek ve výhodných balíčcích nebo i jednotlivě.

 • Webinář povede:

  Pět tematických bloků přednášek s odborníky a hosty. 👇

Nyní si můžete zakoupit přednášky dle vlastního výběru. Za cenu 550 Kč včetně DPH nabízíme ke zhlédnutí následující balíčky, případně jednu z přednášek z balíčku za 250 Kč. 

Následně stačí zaslat e-mail na: vzdelavani@nautis.cz. V něm prosím uveďte, o který balíček či jednotlivou přednášku máte zájem, a doplňte vaše fakturační údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště a PSČ). Poté vám bude vystavena faktura a po jejím uhrazení obdržíte odkaz ke zhlédnutí záznamu. Pro urychlení procesu můžete na uvedený e-mail zaslat potvrzení o zaplacení faktury.


1. Mgr. Veronika Charvátová a hosté (Libuše Andertová, Bc. Petr Brozman, Mgr. Šimon Hlinovský, Eliška Kopicová, J.D. Sam Crane) – Sebeobhájství optikou jednotlivců


2. Jana Mazánková, rodič dítěte s PAS, Tadeáš Trusina, NAUTIS – Jde to i bez
NAUTIS aneb když nechcete čekat v pořadníku

Mgr. Veronika Cahová, MIKASA – Využití KBT metod u osob s Aspergerovým syndromem,

PhDr. Hynek Jůn, Ph.D., NAUTIS, Mgr. Václav Novák – Restrikce v krizových situacích v sociálních službách, zdravotnictví a školství


3. Martin Mařík a zaměstnanec s PAS, Pasparta – Kazuistická přednáška o sociálním podniku

Mgr. Miroslava Pravdová, terapeutka a soukromá praxe, Lucie Růžičková, dospívající s PAS - Dospívání a sexualita u lidí s PAS nejen
pohledem terapeutky

Mgr. Magda Freseová, právnička NAUTIS, host s PAS - Svéprávnost – úskalí u lidí s autismem a cesta k jejímu navrácení


4. Doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D., Neurologická klinika 1.LF UK
a VFN v Praze – Léčba insomnie u pacientů s PAS

MUDr. Zuzana Koch, zakladatelka centra ESDM, a terapeutka – Intenzivní terapií k snížení projevů autismu

Mgr. Dita Chapman, BCBA – Poruchy příjmu potravy u dětí s PAS a jejich léčba založená na behaviorálních intervencích


5. PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., NAUTIS – Diagnostický
turismus u PAS. Jak se odlišuje praxe v České republice od
klinických doporučovaných postupů?

Mgr. Alena Perlínová, SPC při NAUTIS, Mgr. Ivan Čermák, Naše škola Praha, Mgr. Linda Skarlandtová, rodič dítěte s PAS – Spolupráce a sdílení zkušeností psychologa, školy a rodiče dítěte s autismem

PaedDr. Věra Čadilová, SPC při NAUTIS, Alla Vitiaz, rodič dítěte s PAS, Eliška Sirová, NAUTIS – Podpora SPC při zařazení dětí s PAS z Ukrajiny do vzdělávání, příběh chlapce Alexe


Kompletní seznam přednášek najdete i ZDE