1 reakce

V jakém věku byste dítěti řekli, že má autismus?

Zeptal/a se: Miriam   |   11. 01. 2021   |   kategorie: Odpovědi lidí s autismem
Reakce

Co nejdřív, postupně vysvětlovat od doby, co je to schopné chápat. Ať může co nejdřív porozumět samo sobě. (Eliška Kopicová)

Čím dříve bude o sobě vědět, že má autismus, tím lépe. (anonym)

Co nejdříve. Ale pojem autismus je sám o sobě jen slovem. Důležité je, aby si s tímto pojmem dokázalo spojit své vlastní projevy a vědělo, co prožívá jinak než většina. Je to důležité. Když jsem byl malý, domníval jsem se, že všichni mají stejné vnímání jako já, a proto mě bolelo, když na to mé reagovali neadekvátně a bez porozumění. Člověk se pak začne stahovat do sebe, a to vyvolá příchod depresí. (anonym)

Hned. (anonym)

Asi od chvíle, kdy mi začne rozumět, bych ho vychovávala v tom, že ne všichni lidé jsou stejní, a je to tak správně, a že se nemá porovnávat s ostatními. (Michaela Matiová)

Kdykoliv. Není to přeci velká věc. (anonym)

12. 01. 2021
autismport poradna
Poradna Autismport
Odpovědět
1 reakce

Co byste o autismu řekli školnímu dítěti?

Zeptal/a se: Štěpán   |   11. 01. 2021   |   kategorie: Odpovědi lidí s autismem
Reakce

Že autismus je prostě jinakost, kdy člověk vnímá svět odlišným způsobem. Že lidé s autismem často trpí smyslovou přecitlivělostí, mají určité obtíže v kontaktu s ostatními lidmi, anebo je to vyčerpává, mohou mít problémy se změnami. A že je těžké to nějak krátce a úderně popsat, protože každý autista je jiný – je to spektrum, je mnoho autistických rysů a každý je má jinak intenzivní, má jinou jejich kombinaci. A taky se to špatně popisuje, protože je to něco hrozně komplexního, co zasahuje do všech oblastí života, ať už negativně, anebo pozitivně. (Eliška Kopicová)

Pravdu. Že ho čeká svět plný nespravedlnosti a falešných soudů, na které se musí co nejdříve připravit. Že i když je v některých oblastech výjimečný či nadprůměrný, nemusí to znamenat výhru v tomto světě. Že to bude těžká cesta, ale může ji zvládnout, pokud o sobě nezačne smýšlet nenávistně. Vysvětlil bych mu, že lidé většinou jen vykřikují soudy, štěkají jako psi, když je někdo u jejich plotu… Nic to neznamená. Autisté vnímají často doslovně, a proto by bylo dobré dítěti vysvětlit, že mnohdy lidé štěkají jen ze strachu a nevědomosti. (anonym)

Že je to postižení, které není moc vážné, a může mít i své výhody. (anonym)

Že takoví lidé, děti, mezi námi jsou a je to třeba respektovat. (anonym)

Autismus je duševní postižení, které dělá lidi mentálně odlišné od ostatních lidí. (anonym)

Cokoli, co by ho zajímalo. Ale hlavně že to není nic, čeho by se mělo bát, a že to neříká nic o tom, jaký člověk je. (anonym)

Celou edukaci bych směřovala k myšlence, že každý člověk je svým způsobem individualita a není dobré se mezi sebou porovnávat, protože každý dostal do vínku jiné „dary“. (Michaela Matiová)

Že všichni vypadáme jinak, takže přeci i všichni myslíme jinak. Nějací lidé mohou mít potíže s komunikací, jiným třeba vadí hluk, světlo či jiné smyslové podněty. (anonym)

12. 01. 2021
autismport poradna
Poradna Autismport
Odpovědět
2 reakce

Je dobré se nechat diagnostikovat? A proč?

Zeptal/a se: Zdena   |   11. 01. 2021   |   kategorie: Odpovědi lidí s autismem
Reakce

Určitě je to dobré, protože pak člověk s jistotou ví, co stojí za jeho obtížemi/jinakostí, je to oficiální, takže se mu může dostat správné podpory/pomoci. Může konečně porozumět sám sobě (a svému okolí), líp se zorientovat ve svých problémech, pracovat na sobě a naučit se respektovat svoje hranice. A když už člověk ví, co mu je, je snadné si pak hledat známé/přátele se stejnými obtížemi, číst si na dané téma knížky a zajímat se... protože člověk už ví, co a kde hledat. (Eliška Kopicová)

Je to dobré. Je dobré, když vím, co mám za obtíže. (anonym)

Ano, aby nedocházelo k nedorozuměním ve společnosti. Je třeba, aby se ve společnosti o autismu více mluvilo. (anonym)

Než se člověk nechá diagnostikovat, musí se k němu nejdřív donést informace o tom, že jeho problém je něco známého a vědecky potvrzeného. Proto tomu musí předcházet osvěta. Ta může mnoha lidem pomoci najít řešení jejich záhadných způsobů chování a vnímání. Pak je dobré podstoupit diagnózu, aby se vyloučily, či naopak potvrdily případné jiné psychické obtíže a poruchy. V tomto směru nevidím lepší odbornou pomoc než v NAUTIS. (anonym)

Existuje řada důvodů, proč se nechat diagnostikovat, například možnost požádat okolí, aby se přizpůsobilo. Důležitý je také fakt, že je to v podstatě dědičné onemocnění, a tak se drží v rodinách. Taky existuje dost nemocí a poruch, které jsou u autismu více časté (tzv. komorbidity), které je vhodné hlídat. (anonym)

Myslím si, že ano. Pro mě to bylo ukončení hledání, co je špatně na mně… a co na světě. (anonym)

Ano, protože pak získáme možnost se naučit, jak se správně chovat. (anonym)

Určitě ano, protože po diagnostice „víte, na čem jste“. Najednou rozumíte tomu, proč se vám dějí různé přešlapy v životě, proč někdy nedokážete někomu vše dobře vysvětlit. Proč se cítíte často bez energie a ostatní říkají, že jste líní. Také třeba přijdete na to, jak je možné, že spolubydlící chodí ve smradlavých ponožkách a vůbec mu to nevadí. A vůbec, najednou vše začne dávat smysl a vy pochopíte, že nejste „divní“, jen jiní. 😉 (Michaela Matiová) 

Ano. Získáte lepší pochopení a oficiální papír, který řekne, že opravdu s něčím máte potíže, ale že některé věci zvládáte lépe. V práci potom lze zavést menší změny… (anonym)

12. 01. 2021
autismport poradna
Poradna Autismport
Záleží na okolnostech. Není však případ, kdy bych to výslovně nedoporučil. Rodičům dětí doporučuji, pokud mají u svých dětí podezření na PAS (ať už sami, nebo dle poznatku učitelů či dalších osob z okolí dítěte), zejména, pokud je to v reakci na potíže ve škole nebo v souvislostí se školou. V případě dospělých, pokud mají potíže v pracovním kolektivu či pracovních podmínkách obecně apod., diagnostiku také doporučuji. Nicméně, pokud dospělí lidé nikde nemají žádné potíže, pouze si všímají své jinakosti, nevidím významnější kladný ani záporný dopad diagnostiky.
27. 10. 2023
Matyáš Pilz
Odpovědět