1 reakce

Jaké jsou výhody zaměstnávání lidí s autismem?

Zeptal se: Václav   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

V první řadě je třeba říct, že mnoho lidí s autismem nevyžaduje žádný speciální přístup či zacházení. Většina z nich svoji diagnózu při výběrovém řízení ani nesděluje. V ideálním případě je kandidát přijat na základě svého profilu, dovedností a jiných posuzovaných parametrů. Přidaná hodnota většiny uchazečů a pracovníků s autismem je:

  1. Typ myšlení spojovaný s autismem, tj. neotřelý, nezatížený obecně sdílenými klišé a konformismem. Takový může být vítaným nástrojem rozvoje firemní kultury. Již nyní někteří zaměstnavatelé u nás i v zahraničí chápou neurodiverzitu (tj. rozmanitost palety zaměstnanců co do neurologického profilu) jako svoji výhodu na trhu.
  2. Větší odolnost vůči nástrahám jednotvárné a opakující se práce. Mnozí lidé s autismem nacházejí v rutině, řádu a pravidelnosti jistotu a bezpečí. Této potřeby lze dobře využít v nejedné pracovní oblasti a odvětví.
  3. Loajalita a nižší fluktuace. Je-li člověk s autismem v práci spokojen, vydrží na stejné pozici déle než člověk bez autismu.
  4. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením zlepšuje renomé firmy a potvrzuje vedle její ekonomické výkonnosti také vědomí sociální odpovědnosti.
  5. Zaměstnávání osob, které byly uznány jako invalidní v I. až III. stupni, a jsou tudíž nositeli statutu osoby se zdravotním postižením (OZP), přináší řadu daňových a jiných výhod.

Více informací se dozvíte z Příručky pro zaměstnavatele lidí s autismem nebo z článku 1 + 10 doporučení pro zaměstnavatele lidí s autismem. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Jaké pozice jsou vhodné pro lidi s autismem?

Zeptal se: Dalibor   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

Lidé s autismem nacházejí uplatnění v celé šíři oborů. Hledání ideální „autistické“ práce nebo oboru bude vždy relativizováno příklady osob pracujících v sektoru, který bychom za „vhodný“ či typický předem nepovažovali. Můžeme uvést příklady dobré praxe učitele v mateřské školce, řidiče či projektového manažera globální firmy. Spíše než konkrétní obor hrají klíčovou roli podmínky a okolnosti, za kterých je práce lidmi vykonávána. Obecně lze říct, že efektivnější (a zároveň spokojenější) jsou lidé s autismem na pozicích, jejichž těžiště nespočívá v komunikaci, které mají pevnou strukturu a opírají se o definovatelné a rozložitelné procesy. Více informací se dozvíte z Příručky pro zaměstnavatele lidí s autismem. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS) 

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Chtěl bych lidem s autismem nabídnout práci, jak mám postupovat?

Zeptal se: Petr   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

Základní informace o tom, jak nejlépe vytvořit pracovní pozice pro lidi s autismem, zjistíte z Příručky pro zaměstnavatele lidí s autismem nebo článek 1 + 10 doporučení pro zaměstnavatele lidí s autismem. Zorientovat se vám také pomohou organizace zabývající se podporou lidí s autismem na trhu práce. Kam je možné se obrátit, zjistíte z Mapy podpory(odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Měl bych zaměstnavateli sdělit svou diagnózu?

Zeptal se: Tomáš   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

To velmi záleží na vaší konkrétní situaci. Pokud máte zkušenost, že vše dobře funguje, aniž byste diagnózu sdělovali, nemusí to být potřeba. Pokud se ale pro „coming out“ rozhodnete, může to přispět k lepšímu porozumění ze strany zaměstnavatele i budoucích kolegů. Za asistence podpůrné služby můžete též dosáhnout úprav pracovního pohovoru dle specifik pro osoby s autismem. Pokud se rozhodnete diagnózu nesdělovat, pamatujte, že pokud jste osobou se zdravotním postižením (OZP), jste povinni tuto skutečnost uvést. Status OZP mají ty osoby, kterým byla přiznána invalidita I., II. nebo III. stupně, nebo kterým byl přiznán „mírnější“ statut osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Pokud jste OZP a hlásíte se na místa pro OZP, ať už na otevřeném, nebo chráněném trhu práce, uveďte statut i s konkrétním stupněm do životopisu nebo průvodního dopisu. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

V práci mám problémy, kdo mi pomůže?

Zeptal se: Dana   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

V České republice existují služby, které se specializují na podporu lidí s autismem (jakož i lidí s poruchou intelektu nebo duševním onemocněním) na trhu práce. Mohou vám pomoci s výběrem zaměstnání, oslovením zaměstnavatelů, provedením pracovního pohovoru, mnohdy vám také nabídnou tzv. pracovní asistenci, která přispěje k hladšímu průběhu zapracování se na konkrétní pozici. Tyto služby se většinou nazývají podporované zaměstnávání nebo IPS (individual placement and support). Kam je možné se obrátit, zjistíte z Mapy podpory. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS) 

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Jsem nervózní z pohovoru, jak se na něj mám připravit?

Zeptal se: Tamara   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

Buďte připraveni hovořit o svých předchozích pracovních zkušenostech, vzdělání a dovednostech. Zjistěte si základní údaje o firmě a jejích službách nebo produktech. Udělejte si písemnou přípravu v bodech. V přípravě nezacházejte do přílišných detailů a nezahlcujte se příliš mnoha hypotetickými scénáři toho, kudy se pohovor může ubírat. Pokud se potřebujete něco učit nazpaměť, spíše se předem personalisty zeptejte, zda je možné mít s sebou svoji písemnou přípravu. Přiznáním se ke svým poznámkám zapůsobíte lépe než prezentací namemorovaných pasáží. Buďte pravdiví. Další informace o tom, jak se na pohovor připravit, vám nabídne 1 + 10 doporučení pro osoby s autismem hledající práci. Pokud potřebujete rozsáhlejší podporu, můžete vyhledat službu, která se na podporu lidí s autismem při hledání práce specializuje. Kam je možné se obrátit, zjistíte z Mapy podpory. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS) 

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Nedaří se mi najít vhodnou práci, co mám dělat?

Zeptal se: Martina   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

Základní informace o tom, jak postupovat při hledání práce, vám nabídne 1 + 10 doporučení pro osoby s autismem hledající práci. Pokud potřebujete rozsáhlejší podporu, můžete vyhledat službu, která se na podporu lidí s autismem při hledání práce specializuje. Kam je možné se obrátit, zjistíte z Mapy podpory. Využít samozřejmě můžete i standardní cesty, tj. registrovat se jako uchazeč o zaměstnání na úřadě práce a na témže úřadě se informovat o dalších způsobech podpory (například pracovní rehabilitace, rekvalifikační kurzy). (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS) 

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Můžu pracovat, když mám autismus?

Zeptal se: Filip   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Zaměstnání
Reakce

Právo na práci má každý člověk. Diagnóza autismu formálně nemůže nikomu zabránit, aby si práci hledal a našel, a to bez ohledu na míru podpory, kterou potřebuje. Mezi lidmi s autismem nalezneme celou řadu úspěšně a dlouhodobě pracujících lidí v celé šíři oborů. (odpovídá tým podporovaného zaměstnávání NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM