Instrukce k vyplnění:

Zhodnoťte chování dítěte na škále 1–7. Otázky a výroky jsou koncipovány tak, že hodnocení 1 odráží frekvenci a úroveň chování odpovídající věku dítěte; naopak hodnocení 7 značí často se vyskytující atypické chování.

Stává se, že dítě nechápe, jak si má hrát s ostatními dětmi? 

Vyhýbá se ve svém volném čase sociálním kontaktům s dětmi? 

Zdá se, že si neuvědomuje sociální konvence a nepsaná pravidla chování, či mívá nevhodné poznámky a reakce? 

Projevuje se u dítěte nedostatek empatie, tedy intuitivní schopnosti chápat pocity druhých lidí? 

Domnívá se dítě, že druzí lidé automaticky znají jeho myšlenky, prožitky a názory? 

Potřebuje dítě nadměrně ujišťovat a uklidňovat, zvlášť pokud dojde k nějaké změně nebo se něco nedaří?

Vypadá to, že dítě nedokáže přiměřeně, dostatečně citlivě a jemně vyjadřovat své emoce? 

Stává se, že dítě vyjadřuje své emoce nepřesně nebo je projevuje s nepřiměřenou intenzitou? 

Dítě neprojevuje zájem o soutěživé sporty, společenské hry a aktivity (1 znamená, že si dítě sportovní soutěže užívá).

Je dítě lhostejné vůči tlaku vrstevníků? (1 znamená, že dítě napodobuje módní výstřelky, které pozoruje u vrstevníků) 

Bere dítě výroky doslovně? 

Má dítě neobvyklý tón hlasu? 

Stává se, že dítě nemá při konverzaci zájem o to, co říkáte vy? 

Využívá dítě při rozhovoru méně očního kontaktu, než byste očekávali?

Vyjadřuje se dítě příliš přesně, puntičkářsky až pedantsky? 

Má dítě problém usměrňovat konverzaci a vyjasňovat nedorozumění během rozhovoru? 

Čte dítě knížky především pro získání informací, projevuje malý zájem o vymyšlené příběhy? 

Má dítě výjimečnou dlouhodobou paměť na určité události a fakta? 

Chybí u dítěte sociální fantazijní hra? 

Projevuje se u dítěte silné zaujetí pro určité téma nebo nadšeně sbírá informace nebo statistické údaje týkající se předmětu jeho zájmu? 

Je dítě přehnaně rozrušené, když dojde k nějaké změně v běžné situaci nebo když se nenaplní jeho očekávání? 

Vykonává dítě složité rutinní činnosti a rituály, které musí dokončit? 

Pozorujete u dítěte obtíže v koordinaci pohybů? 

Pozorujete u dítěte při běhu zvláštní držení těla, zaujímá zvláštní postoje?

Projevuje neobvyklý strach, stres při běžných zvucích? 

Projevuje neobvyklý strach, stres při lehkých dotecích na kůži a na hlavě?

Projevuje neobvyklý strach, stres při nošení určitých částí či doplňků oděvu?

Projevuje neobvyklý strach, stres při neočekávaných zvucích či hluku?

Projevuje neobvyklý strach, stres při při spatření některých předmětů?

Projevuje neobvyklý strach, stres při pobytu v hlučných prostorách zaplněných lidmi? 

Tendence třepat rukama nebo se kývat, když je dítě rozrušené radostí nebo ve stresu?

Nedostatečná citlivost pro vnímání mírnější bolesti?

Opožděný vývoj řeči?

Neobvyklé grimasy v obličeji nebo tiky?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM