1 reakce

Potřebuji sehnat psychologa, který by věděl něco o PAS. Kde mám hledat?

Zeptal se: Pavlína   |   12. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Kontakty na psychologické služby pro děti i dospělé s PAS v rámci České republiky naleznete v Mapě podpory. (odpovídá Šimon Plecháček)

09. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
2 reakce

Potřebuji doporučit psychiatra, který by věděl něco o PAS. Kde mám hledat?

Zeptal se: Zuzka   |   12. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Kontakty na psychiatrické služby pro děti i dospělé s PAS v rámci České republiky naleznete v Mapě podpory. (odpovídá Šimon Plecháček)

09. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort

Služby pro děti a dospělé s autismem nebo jejich blízké najdete v Mapě podpory. Pokud si však nevíte rady, jaká služba by mohla adekvátně odpovídat na vaše potřeby, neváhejte se obrátit na Poradnu NAUTIS, kde vám odborníci pomohou se zorientovat. (odpovídá Šimon Plecháček)

24. 04. 2023
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Jak fungují nácviky sociálních dovedností?

Zeptal se: Božena   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Nácviky sociálních dovedností jsou jednou z možných a používaných metod v rámci terapie nejen u lidí s poruchou autistického spektra. S klientem či klienty (v rámci skupinové terapie) je nejprve nutné zmapovat, jaké sociální situace mu/jim dělají problém, vytvořit hypotézy možných příčin selhávání v těchto situacích a poté najít vhodný postup nácviku. Mezi běžně používané postupy patří rozbor situací, grafická analýza situací, modelování, přehrávání a simulace situací, příprava a samotný trénink situací v reálném životě, rozbor videoukázek, trénink s využitím natáčení a následným rozborem záznamu. Efektivita nácviků sociálních dovedností do velké míry závisí na chuti a odvaze klienta změnit své chování. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Není terapie autismu neetická?

Zeptal se: Víťa   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

V terapii se zaměřujeme na ty oblasti klientova života, které shledává jako neuspokojivé, které mu komplikují běžné fungování a které by rád změnil. Mapujeme také oblasti, ve kterých by se klient rád zlepšil, a cíle, kterých by rád dosáhl. Nesnažíme se léčit autismus. Terapie probíhá podobně jako u lidí s odlišnými obtížemi způsobenými jinými příčinami. Z tohoto důvodu neshledáváme terapii autismu jako neetickou. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Je možné vhodnou terapií dokázat, aby projevy PAS úplně vymizely?

Zeptal se: Adéla   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Porucha autistického spektra je diagnostikována podle celé řady specifických projevů v chování a typických oslabení (tzv. symptomů). Některé z těchto projevů mohou skutečně v průběhu života ustupovat nebo zcela vymizet, ať už v důsledku zrání, kompenzačních mechanismů, vlivů přirozeného prostředí, nebo psychoterapeutického působení. Velký význam pro zkvalitňování života lidí s PAS má kromě psychoterapie také podpora rodiny, opakovaná edukace, popřípadě medikace. Na druhou stranu se mohou jiné neobvyklé či problematické projevy prohlubovat nebo vývojem vznikat zcela nové. U některých jedinců symptomy ustoupí do takové míry, že nadále nemusí splňovat diagnostická kritéria pro PAS. Mohou u nich ale přetrvávat některé dílčí obtíže, při jejichž řešení může být terapie velmi užitečná. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Jak probíhá psychoterapie pro lidi s autismem?

Zeptal se: Stáňa   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Terapie pro lidi s autismem probíhá stejně či velmi podobně jako u osob bez autismu. Specifické mohou být například nácviky sociálních dovedností a komunikace, které bývají do terapie jedinců s autismem zařazovány. Stanovení diagnózy autismu však neznamená, že člověk nutně terapii potřebuje. V případě, že však člověk s autismem má potíže, na které nechce být sám, může vyhledat tuto formu podpory. Terapie většinou probíhá individuálně či ve skupině. Individuální terapie probíhá s jedním terapeutem, se kterým si klient postupně buduje důvěrný vztah. Důvěra a bezpečí klienta jsou hlavní pilíře pro spolupráci, při které se stanovuje určitá oblast, na které člověk s terapeutem postupně pracuje (může se jednat o oblast vztahů, komunikace, prožívání, zvládání náročných situací atd.). Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor, nicméně často jsou využívány i různé techniky či nácviky (dle psychoterapeutického směru daného pracovníka). U dětí je pak nedílnou součástí terapeutického procesu hra. Skupinová terapie probíhá ve větším počtu lidí – nejčastěji 5–12 klientů s 1–2 terapeuty. Skupina nabízí bezpečný prostor pro sdílení s ostatními, kteří často řeší obdobná témata, nebo mají podobné životní zkušenosti. Při skupinové práci je důležité, že klient vidí, že není jediný, kdo dané potíže řeší. Zároveň může ve skupinovém prostředí zkoumat své vztahy s ostatními lidmi, případně si trénovat komunikaci či reakce, které jsou pro něj v běžném prostředí obtížné. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Jaký psychoterapeutický směr je nejvhodnější pro děti s PAS? A jaký pro dospělé?

Zeptal se: Dalibor   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Nedá se říct, že v psychoterapii existuje určitý nejvhodnější směr pro děti a jiný pro dospělé s PAS. Různé terapeutické směry mají odlišná východiska a způsoby práce, přesto by měl každý terapeut pracovat v rámci důvěrného terapeutického vztahu a bezpečného prostředí, které je nutným základem terapie. Výběr terapeutického směru může vycházet z konkrétních potřeb a očekávání klienta. Podstatná je osobnost terapeuta (např. jeho otevřenost, ochota porozumět či flexibilita) a znalost tematiky PAS. Důležité je volit standardní a ověřené terapeutické přístupy, mezi které se řadí kognitivně-behaviorální terapie, psychodynamická terapie, integrativní terapie, gestalt terapie, PCA terapie, systemická terapie, logoterapie a existenciální analýza, ABA terapie a další. V terapii dětí s PAS je důležitá spolupráce s rodiči. Některým klientům pak mohou vyhovovat doplňkové terapie, např. arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie, hippoterapie, canisterapie, bodyterapie či jiné. V případě nejistoty je vhodné se konkrétního terapeuta zeptat na jeho způsob práce. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

 

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Komu jsou terapie poskytovány? Jen lidem s autismem?

Zeptal se: Vladimír   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Terapie jsou poskytovány lidem s autismem i jejich blízkému okolí. Rodiče, prarodiče, sourozenci či pracovníci pohybující se kolem lidí s PAS mohou potřebovat vlastní terapeutickou podporu. Rodiče či učitelé vedle terapie mohou využít odborné poradenství, pracovníci mohou využívat pravidelné supervize, ať už individuální, či týmové. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Co je to terapie autismu a s čím mi terapie může pomoci?

Zeptal se: Naďa   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Terapie využívá psychoterapeutické prostředky a je vždy používána kvalifikovaným odborníkem. Terapie u lidí s autismem se zaměřuje na kompenzaci některých oslabení typicky s autismem spojených. Nejčastěji jde o rozvoj sociálních dovedností, komunikaci či schopnosti kontroly nežádoucího chování a prožívání. Podrobnosti o některých z nich se můžete dozvědět zde. V terapii se však zabýváme mnoha dalšími oblastmi a tématy, která s autismem mohou souviset jen nepřímo nebo vůbec. Pracujeme například na řešení potíží ve vztazích a v sebepojetí, terapie může člověku také poskytovat podporu při snaze zorientovat se a zvládnout různé životní situace nebo náročná období. (odpovídá terapeutický tým NAUTIS)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Proč někdo s autismem užívá léky a jiný nikoliv?

Zeptal se: Jarmila   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Intervence, terapie a léčba
Reakce

Lék, který by léčil jádrové obtíže pojící se s autismem, neexistuje. Autismus tedy není důvodem, aby někdo užíval medikaci. S autismem se ale často pojí různé přidružené potíže (deprese, úzkosti, obsedantně kompulzivní, panická a bipolární porucha, porucha aktivity a pozornosti, někdy i poruchy z psychotického okruhu duševních onemocnění), u nichž bývá farmakoterapie efektivní, někdy dokonce i obrovsky účinná. V těchto případech je nutná péče psychiatra. Jedná-li se o dítě s PAS, musí mu být souběžně s medikamentózní léčbou zajištěna vhodná podpůrná opatření a individuální přístup ve škole i doma. Samotná medikace je pro řešení situace málo. Stejně tak se ale mnoho lidí trápí zbytečně a zhoršují tak svůj psychický stav, protože se farmakoterapie bojí. Důležité je nalézt lékaře, kterému můžete důvěřovat a svoje obavy s ním v klidu rozebrat. Kontakty na psychiatrické služby pro děti i dospělé s autismem v rámci České republiky naleznete v Místech podpory(odpovídá Kateřina Thorová)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM