Video Modeling – možnosti využití video návodů u dětí s PAS (LEGO® DUPLO®)
Jednou z efektivních metod práce s lidmi s poruchou autistického spektra je Video Modeling. Jedná se o formu učení dovedností či formování chování prostřednictvím sledování a napodobování videa. Používá se pro získání nových dovedností nebo upevnění stávajících.
Rozhovor se Zuzanou Koch, zakladatelkou prvního ESDM střediska v ČR, ve kterém pracují hravou formou s dětmi s PAS
Přinášíme Vám rozhovor se Zuzanou Koch, zakladatelkou prvního ESDM střediska v ČR, ve kterém pracují hravou formou s dětmi s PAS. V únoru 2022 otevřela první středisko v České republice, ve kterém se při léčbě dětí s PAS využívají metody rané intervence podle Early Start Denver Modelu (ESDM). Se svými dvěma kolegyněmi se zde věnují práci s dětmi ve věku od 12 měsíců až po předškoláky. Více o této, v českém prostředí zatím poměrně málo známé, metodě si můžete přečíst v následujícím článku, který je doplněný také o postřehy z ESDM terapie. 
Early Start Denver Model (ESDM)
Early Start Denver Model (ESDM)  řadíme mezi na důkazech založené terapeutické metody rané intervence. Vychází z Denverského modelu, který byl navržený v 80. letech psycholožkami Sally Rogersovou a Geraldine Dawsonovou v USA. Model byl dále zdokonalován a byly do něj integrovány prvky aplikované behaviorální analýzy a prvky z tréninku základní reaktivity (Pivotal Response Training), a to tak aby metoda vyhovovala dětem v kojeneckém a batolecím věku. Tímto způsobem na počátku 21. století vznikla metoda ESDM, která je vytvořená speciálně pro děti, které mají již stanovenou diagnózu poruchy autistického spektra (PAS) nebo u nich existuje podezření na autismus. Zároveň je vhodná i pro děti s opožděným vývojem řeči či vývojovou poruchou jazyka (dysfázií).  
Jak učit dítě s PAS efektivně vyjádřit svá přání a potřeby
V tomto textu bychom rádi ukázali, jak postupovat, aby se podařilo rozvinout vyjadřovací schopnosti u malého dítěte s PAS, které dosud s okolím nedokáže efektivně komunikovat. Vysvětlíme si, co je potřeba rozmyslet před samotným učením i jak trénink komunikace probíhá v praxi. Uvedené postupy se týkají práce s dětmi neverbálními, ale i s dětmi, u nichž stávající verbální produkce neplní funkci sdělení.
Obrázky, které děti učí, jak se v různých situacích zachovat
Děti s PAS mívají obtíže správně vyhodnotit určité situace a přizpůsobit konkrétní situaci své chování. O chování je třeba s dětmi mluvit a vysvětlovat, popisovat, modelovat. Vedle slovního rozboru situace můžeme využít metodu rozkreslování sociálních situací. Formou jednoduchých příběhů, „komiksů“, dětem předložíme několik způsobů konání v různých situacích.
Převleč se, ustel si a pojď už se nasnídat! - aneb jak na sebeobslužné dovednosti u dětí s PAS
Úspěšně zvládnuté sebeobslužné dovednosti dětem přinášejí vyšší míru samostatnosti. Ta posiluje nejen jejich sebevědomí, ale otevírá jim i cestu k většinové společnosti, neboť jim umožňuje zapojit se mezi vrstevníky a nepůsobit „nepatřičně“. Nácvik sebeobsluhy tedy není dobré podceňovat.
Terapie: Klíč je v rodině
„V souvislosti s autismem se často skloňuje slovo terapie. Je řada terapeutických směrů a i náš syn některé z nich využil. Přesto to dnes vnímám tak, že tohle všechno bylo a je jen doplněk větší a naprosto zásadní terapie. Ta velká terapeutická práce náleží především rodině a jejímu fungování. Což ale neznamená, že by to bylo nějak lehčí. Naopak, výchovu dítěte s autismem vidím jako velmi náročnou právě proto, že to znamená práci rodičů na sobě samých." 
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jako terapeutická intervence u dětí s PAS bez závažnějších poruch intelektu
Nácviky sociálních a komunikačních dovedností jsou, vzhledem k charakteristickým oslabením poruch autistického spektra, primární terapeutickou intervencí.
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM