1 reakce

Můj dospělý syn se odstěhoval do chráněného bydlení. Mohu i nadále pobírat příspěvek na péči, když zůstávám jeho opatrovníkem?

Zeptal se: Anonym   |   24. 04. 2023   |   kategorie: Sociální a finanční podpora

 

Reakce

Příspěvek na péči je u dospělých osob přiznáván přímo samotnému žadateli, tedy ve vašem případě vašemu synovi. Logika je taková, že příspěvek pobírá osoba, která péči potřebuje, a za něj si "kupuje" potřebnou péči od lidí, kteří mu pomáhají. Jako jeho opatrovník jste pravděpodobně pouze disponentem jeho peněz, což je pouze technické opatření, které nic nemění na faktu, že příspěvek na péči náleží vašemu synovi, nikoliv vám jako jeho pečujícímu. 

Nehrozí tedy, že byste nějakým způsobem pobírali příspěvek na péči neoprávněně pouze na základě toho, že o syna nepečujete přímo, popřípadě o něj pečujete v menší míře než doposud. 

Na co je ale potřeba si dát pozor, je hlášení změn poskytovatelů pomoci. Správně byste měli do 8 dnů Úřadu práce nahlásit, že se poskytovatel pomoci změnil, resp. přibyl další. To můžete udělat prostřednictvím formuláře Oznámení o poskytovateli pomoci. (odpovídá Šimon Plecháček)

24. 04. 2023
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Mám autismus a dostal jsem se do finančních potíží. Kde najdu pomoc?

Zeptal se: Anonym   |   24. 04. 2023   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Jestliže hledáte zdroje finanční pomoci, které můžete využít už nyní, můžete se zaměřit na invalidní důchod (odkaz na příručku), příspěvek na péči (odkaz na příručku), průkaz osoby se zdravotním postižením (odkaz na příručku), popřípadě na další dávky pro osoby se zdravotním postižením. Využít pak lze také dávek státní sociální podpory. Pokud vaše příjmy nedosahují ani životního minima, můžete také žádat o dávky hmotné nouze. U dávek státní sociální podpory a dávek hmotné nouze se ale již neposuzuje zdravotní stav, nýbrž finanční situace rodiny. 

Další možnosti finanční podpory a dluhového poradenství můžete najít v místech podpory. (odpovídá Šimon Plecháček)

24. 04. 2023
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
2 reakce

Můj syn má panickou hrůzu z MHD a davu lidí a my se tak nemůžeme MHD dopravovat. Dostanu od Úřadu práce příspěvek na automobil?

Zeptal se: anonym   |   14. 04. 2023   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Podle aktuálního znění příslušných právních předpisů platí, že pro úspěšné získání příspěvku na zvláštní pomůcku v podobě motorového vozidla, je-li přítomna pouze porucha autistického spektra a žádné další související postižení jiného rozhodného typu (tj. takové, které by příspěvek mohlo odůvodnit samo o sobě bez ohledu na přidruženou PAS),  je zapotřebí, aby kumulativně byly přítomny všechny následující prvky:  

  1. diagnostikovaná porucha autistického spektra,  
  2. charakteru těžkého funkčního postižení,  
  3. s opakovanými,  
  4. závažnými,  
  5. a objektivně prokázanými projevy tzv. autoagrese (agrese vůči sobě) nebo heteroagrese (agrese vůči okolí),  
  6. přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu (tj. především u psychiatra – medikaci, ale může jít i o léčbu např. terapeutickou). 
     

Všechny tyto prvky by se měly objevit v lékařské/odborné zprávě (zprávách) a být také nějak přezkoumatelně příslušným odborníkem okomentovány. Dle našich aktuálních poznatků z praxe, pokud jakýkoli prvek chybí, žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, úřady, včetně MPSV v rámci odvolání, bohužel zamítají. (odpovídá Kamila Benešová Hodková)

24. 04. 2023
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Mám zájem o průkaz osob s poruchou autistického spektra (PAS). Kde jej získám? Co od něj mohu očekávat?

Zeptal se: David   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Průkaz osoby s PAS je součástí tzv. Komunikačního souboru pro osoby s PAS, který upravuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR). Veškeré informace o vydávání průkazu a jak při žádosti postupovat najdete na stránkách MZČR. V případě dalších otázek/potíží se můžete obrátit také na naši poradnu NAUTIS. Průkaz osob s PAS je možný prostředek, který má pomoci v přístupu a v komunikaci s osobou PAS a s jejím okolím. Má mít funkci preventivní, pomoci zabránit vzniku náročných i krizových situací a v jednání například s úřady, policií, lékaři či s veřejností. Detailnější informace o průkazu osoby s PAS pro vás přinášíme v tomto článku. (odpovídá Magdaléna Kosová)

11. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Zvažuji, že navrhnu soudu omezení svéprávnosti svého dospělého dítěte. Kde se o tom mohu dozvědět více?

Zeptal se: Květa   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Omezení svéprávnosti je způsob, kterým se v České republice chrání právní jednání lidí. Navrhnout ho soudu může každý člověk. Omezení svéprávnosti je ale velmi závažný zásah do svobody člověka, je tak vhodné si před tím důkladně ověřit, jestli není možné ochranu zajistit jiným a méně rozsáhlým způsobem. O možnostech řešení se můžete dočíst ve článku zde. Veškeré potřebné informace týkající se svéprávnosti včetně existujících způsobů ochrany právního jednání najdete také v příručce Svéprávnost – základní informace. (odpovídá Magdaléna Kosová)

11. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Zvažuji žádost o invalidní důchod, kde o něj mám požádat?

Zeptal se: Lukáš   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

O invalidní důchod lze zažádat na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) dle adresy trvalého pobytu. Pro urychlení jednání (čekání) je možné se dopředu objednat na schůzku přes objednací formulář na stránkách České správy sociálního zabezpečení. S sebou je třeba mít doklad totožnosti, podklady o době studia, a to i v případě, že studium nebylo dokončeno, doklady o vojenské službě (pokud jí žadatel prošel), doklady potvrzující výchovu dětí nebo péči o děti (např. rodné listy), doklad o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. evidence práce, péče o osobu závislou na péči, pracovní činnost) a náhrady ze ztráty pracovní neschopnosti v případě, že ji žadatel pobíral. Zároveň je dobré mít připravené číslo bankovního účtu, na který bude případně výplata invalidního důchodu zasílána, jakož i kontakt na lékaře (např. praktického lékaře), kterého může ČSSZ oslovit. Více informací naleznete v příručce o invalidním důchodu nebo v článku o ID pro lidi s PAS, který se tématu věnuje podrobněji. Můžete se také například obrátit na poradnu NAUTIS, kde vás procesem pracovníci pomohou provést. (odpovídá Magdaléna Kosová) 

 

11. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Mám šanci získat průkaz osoby se zdravotním postižením v případě, že mám autismus?

Zeptal se: Miriam   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Získat průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP) je pro žadatele s poruchou autistického spektra možné. Při hodnocení nároku se posuzuje žadatelova schopnost mobility a orientace. Jedním z důvodů pro uznání průkazu OZP může být právě porucha autistického spektra. Zde tedy záleží na tom, v jakém rozsahu má člověk s autismem omezenou schopnost pohyblivosti a orientace. Žádost o průkaz OZP se podává na úřadu práce dle trvalého bydliště. Formulář je možné vyplnit i elektronicky. Na úřad práce je možné formulář donést osobně, poslat doporučeně poštou či datovou schránkou. Více informací naleznete v příručce o průkazu osoby se zdravotním postižením. Můžete se také obrátit například na poradnu NAUTIS, kde vás procesem pracovníci pomohou provést. (odpovídá Magdaléna Kosová)

11. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Čeká nás sociální šetření. Co mohu očekávat?

Zeptal se: Ludmila   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

Sociální šetření má ověřit žadatelovy schopnosti zvládat základní životní potřeby a zjistit, v jakých případech žadatel potřebuje pomoc, podporu či dohled. Sociální šetření provádí sociální pracovník z úřadu práce v místě bydliště žadatele. Úřad práce žadatele sám kontaktuje a domluví se na termínu šetření. Na sociální šetření je dobré se připravit. Například sepsáním si základních životních potřeb z pohledu pečujícího i žadatele. Žadatel může při sociálním šetření mít pomoc a podporu druhé osoby. Můžete se například obrátit na poradnu NAUTIS, kde vás procesem pracovníci pomohou provést. (odpovídá Magdaléna Kosová)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
1 reakce

Chtěl bych zažádat o příspěvek na péči. Kde mám žádat?

Zeptal se: Zdeněk   |   10. 01. 2021   |   kategorie: Sociální a finanční podpora
Reakce

O příspěvek na péči je možné žádat na příslušném úřadu práce podle adresy trvalého pobytu. Na webových stránkách úřadu práce lze nalézt kontakty na příslušná pracoviště. Žádost o příspěvek na péči je možné předem vyplnit elektronicky. Formulář žádosti o příspěvek na péči je třeba doplnit formulářem - Oznámení o poskytovateli péče. Podat žádost včetně příloh je následně možné osobně na úřadu práce, zaslat doporučeně poštou či datovou schránkou. Více informací naleznete v příručce o příspěvku na péči. Můžete se také obrátit na poradnu NAUTIS, kde vás procesem pracovníci pomohou provést. (odpovídá Magdaléna Kosová)

10. 01. 2021
Poradna AutismPort
Poradna AutismPort
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM