Autismus v pátém pádu


V úvaze nad vývojem toho, jak býváme my, lidé s autismem, nazýváni odbornou i neodbornou veřejností, přináším krátké zamyšlení nad celým problémem. V první řadě považuji za důležité vyzdvihnout skutečnost, že před oním „být člověkem s autismem“ stojí vždy podstatné „být člověkem“, protože srozumitelnost a porozumění začíná uvědoměním si toho, že jsme především lidmi, nikoliv názvy našich strastí.

Přidaný pojem „autismus“ pak vnímám jako odborné označení jistého způsobu, jakým jsem přirozeně nastaven. A protože toto nastavení není totožné s nastavením většinové společnosti, jeví se mi pojem „autismus“ jako zajímavá slovní pomůcka pro srozumitelnější komunikaci mezi oběma světy. Pro mě osobně je tedy přirozené hovořit o člověku s autismem, stejně jako o vrozeném hendikepu, nevýhodě či oslabení, čímž lze poměrně obecně a snadno označit způsob, jímž je můj život ovlivňován. 

Na straně druhé vnímám i pojmy nevhodné, jako např. „postižení“ či „osoba s postižením“, protože postih a stíhání v pravém slova smyslu evokují trest. Domnívám se, že vychází ještě ze starého náboženského předpokladu viny a božího trestu (stiženi boží ranou) v případě jakýchkoliv odchylek od normy společnosti. Mohu-li však mluvit za sebe, myslím si, že genetická loterie je dílem přírody a rozmanitost je její přirozenou, nikoliv mstivou či nenávistnou vlastností. Nevnímám svoji autistickou přirozenost jako trest, ani jako dar, nýbrž jako přirozenou vývojovou danost okolností, která vedla k této skutečnosti, s níž se musím vypořádat. 


Čí svět je nesprávně nastaven? 

Jestliže se mi slovní spojení „osoba či člověk s autismem“ jeví jako nejpřirozenější a nejzdravější varianta pojmů pro potřeby srozumitelné komunikace mezi oběma světy, tak u výrazů „porucha autistického spektra“ či „člověk s PAS“ nemohu zcela souhlasit a souznít, není-li pojem zkrácen aspoň na pouhé „člověk na (autistickém) spektru“. Zatímco výraz „spektrum“ zde, dle mého mínění, správně označuje rozmanitost druhů a závažností autismu, tak pojem porucha je pak jakousi alarmující informací o tom, že je něco narušeno, porušeno, přerušeno, přičemž porouchání se děje vždy na něčem řádném, funkčním, spraveném a dobře nastaveném. Ptejme se tedy, vzhledem k čemu je autistické vnímání poruchou a zda je toto nastavení správně nastavené. Myslím, že nebudu první ani poslední člověk s autismem, který nemůže neautistický systém označit za správně nastavený. 

Nemohu se zbavit ani pocitu z nesmyslnosti pojmu „porucha autistického spektra“ jako takového. Vzhledem k čemu se tu tedy odehrává porucha? Tento pojem ve mně vyvolává pocit, že je i samo autistické spektrum porušené a mělo by se opravit. Porucha, jakožto běžný jev na věcech i v tělech reálného světa, předpokládá opravu, například v podobě léčby či normalizace do funkčního stavu. Uvážíme-li, že léčba autismu či tlak na větší a větší přizpůsobivost je pro lidi s autismem, vzhledem k vrozené povaze hendikepu, velmi citlivé téma, nemyslím si, že by mohli být hrdými vyznavači pojmu „porucha autistického spektra“. Pokud jde o mě, raději bych navrhl pojem „porucha“ nahradit výrazem „problematika“ či „dlouhodobě nepříznivý stav“, neboť to už poukazuje na určitou krizovou situaci, jež vzniká v důsledku autistického vnímání a cítění, zároveň s tím evokuje spíše přirozenou potřebu pomoci než nutnost nápravy. 

Podíváme-li se však, jakým způsobem společnost v historii přetavila a ukotvila odborné pojmy jako „idiot“ či „debil“ v urážky a výsměch, je důvod k obavám, vidíme-li mezi těmito pojmy nově také výraz „autista“. Jestliže se už nyní ve společnosti zakořeňuje jako velmi oblíbená forma urážky, je třeba rozšířit osvětu o autismu v mnohem větší míře než doposud. To považuji v současné době za důležitější než pilování korektnosti odborného názvosloví.

Zdroje

Zdroj fotografie:

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.