Jaká je historie Světového dne porozumění autismu?


Světový den porozumění autismu (World Autism Awareness Day) je jedním ze sedmi oficiálních mezinárodních dnů, které se organizace Spojených národů rozhodla věnovat tématům spojeným se zdravím. Jeho ustanovení předcházela dlouhodobá iniciativa OSN vedoucí ke zlepšení lidských práv. Součástí této iniciativy byla také Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, která byla přijata v roce 2006 a jejímž účelem je podporovat, chránit a zajistit plnohodnotné a rovnocenné užívání všech lidských práv a základních svobod pro všechny osoby se zdravotním postižením a respektovat jejich přirozenou důstojnost.

Návrh na ustanovení Světového dne porozumění autismu vzešel o rok později, v listopadu roku 2007, od zástupkyně státu Katar. K jeho odsouhlasení vyzvala Její Výsost šejka Mozah Bint Nasser Al Missned, manželka bývalého emíra Kataru, která se nejen v muslimském světě proslavila coby zapálená aktivistka za demokracii a lepší podmínky a možnosti vzdělávání.  

Její návrh podpořily všechny členské státy a v prosinci téhož roku byl Valným shromážděním OSN oficiálně přijat. Usnesení o Světovém dni porozumění autismu se zároveň stalo pobídkou pro všechny členské státy, aby přijaly opatření ke zvýšení povědomí o autismu v celé společnosti a podpořily včasnou diagnostiku a včasnou intervenci. Dále upozornilo na vysokou mírou prevalence autismu u dětí ve všech regionech světa.


První Světový den porozumění autismu byl poté stanoven na 2. duben roku 2008. 

„Je obzvláště vhodné, aby tento inaugurační den připadl na rok 2008 - rok, kdy oslavujeme šedesáté výročí Deklarace OSN o lidských právech a očekáváme, že vstoupí v platnost Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, kterou Valné shromáždění přijalo v roce 2006,“ řekl tehdejší jihokorejský generální tajemník OSN, Ban Ki-moon. 


Lidé s autismem jako nedílná a plnohodnotná součást společnosti

Cílem Světového dne porozumění autismu je mimo jiné zdůraznit potřebu pomoci, která povede ke zlepšení kvality života osob s autismem, aby mohly vést plnohodnotný a smysluplný život jakožto nedílná součást společnosti. Do osvěty se zapojují nejen organizace pomáhající lidem na spektru a jejich rodinám, ale také zdravotnická zařízení, školy, školky, veřejné instituce, různé spolky apod.

V roce 2012 Ban Ki-moon zdůraznil: „Každoroční slavení Světového dne porozumění autismu podpoří přijetí opatření a pozornost, kterou je potřeba věnovat nepřijatelné diskriminaci, zneužívání a izolaci, které lidé s autismem a jejich příbuzní často zažívají. Jak zdůrazňuje Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, lidé s autismem jsou si rovni před zákony, protože jim náleží stejná lidská práva i základní hodnoty.“

Od roku 2012 se Světový den porozumění autismu také tradičně pojí s určitým tématem, které upozorňuje na dílčí specifika života lidí na spektru. Podtituly uplynulých ročníků byly tyto:

 • 2012 - OSN uděluje oficiální razítko pro „zvyšování povědomí“ o autismu
 • 2013 - Oslava talentu a schopností ukrytých v handicapu autismu
 • 2014 - Otevírání dveří inkluzivnímu vzdělávání
 • 2015 - Zaměstnanost: Výhody autismu
 • 2016 - Autismus a agenda 2030: Inkluze a neurodiverzita
 • 2017 - Směrem k autonomii a sebeurčení
 • 2018 - Posílení postavení žen a dívek s autismem
 • 2019 - Pomocné technologie a aktivní účast
 • 2020 - Přechod do dospělosti
 • 2021 - Začlenění na pracovišti: výzvy a příležitosti v postpandemickém světě
 • 2022 - Kvalitní inkluzivní vzdělávání pro všechny

Tématem pro rok 2021 bylo „Začlenění na pracovišti: výzvy a příležitosti v postpandemickém světě.“

„Z naší zkušenosti můžu říct, že nemáme téměř žádné zprávy o propouštění osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Chráněný trh práce „drží“ díky masivní podpoře státu vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. V podporovaném zaměstnávání se také nesetkáváme s větším množstvím propuštěných lidi s PAS než obvykle. Možná to teprve přijde. Co se dá s jistotou říct a dokazuje to plošné šetření Autism Europe, že obtížnější přístup ke zdravotnickým a jiným podpůrným službám proporčněji daleko více dopadá právě na lidi s PAS a jejich okolí, což je skupina, která potřebuje častěji a intenzivněji souběhy různých služeb či lékařské péče.“ (Štěpán Hejzlar, vedoucí služby sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání a pracovní konzultant, NAUTIS)


Pandemie nemoci COVID-19 již podruhé zasáhne do konání Světového dne porozumění autismu, a tak se mnohé z tradičních osvětových akcí, jako jsou konference, přednášky, workshopy a další, opět přesouvají do online prostoru. Chybět nebudou také modře rozsvícené budovy po celém světě a do modré se oblékají i lidé na znamení vyjádření podpory osobám s PAS.

Ke Světovému dni porozumění autismu se každoročně připojuje také Národní ústav pro autismus (NAUTIS). „Kolem Světového dne porozumění autismu obvykle koordinujeme akce, které jsou zaměřené zejména na osvětu široké veřejnosti, na boření mýtů, které kolem autismu stále panují, a které ztěžují rodinám už tak náročnou péči. 2. dubnem také tradičně zahajujeme naši celoroční osvětovou kampaň Porozumět autismu, jejímž cílem je zvýšit obecné povědomí široké veřejnosti o poruchách autistického spektra. Jaký je život s poruchou autistického spektra chceme lidem přibližovat po celý rok. Osvěta a vzdělávání jsou významnou součástí naší práce. Většina osvětové činnosti cílí na lidi, kteří se spolupodílí na výchově, vzdělávání či péči o děti i dospělé s autismem – tedy hlavně na rodiče, učitele, osobní asistenty či lékaře. I proto jsme nedávno spustili unikátní informační portál AutismPort, na kterém přispívají i samotni lidé na spektru a jejich rodiny.“ (Magdalena Šubrt Thorová, ředitelka NAUTIS) 


Podle generálního tajemníka OSN bychom právě v těchto časech neměli na práva osob s postižením zapomínat: „V době pandemie nesmí být porušována všeobecná lidská práva, včetně práv osob se zdravotním postižením. Musíme zajistit, aby dlouhodobé narušení způsobené COVID-19 nevedlo k potlačení práv osob s autismem,“ uvedl generální tajemník OSN Antonio Guterressaid. 

Zdroje

Názory

Velmi dekuji za tento prispevek, ihned jsem sdilela na svem FB. Mame syna na spektru a velmi brzy jsem zjistila, ze nasi nejvetsi prekazkou a zdrojem slz je nepochopeni okoli. Proto se i my snazime co nejvice sirit osvetu ???? Vas portal je skvely, dekuji Vam za nej a dekuji za vse, co delate pro nase vyjimecne blizke a nas, jejich rodiny ???? Krasny MDPA

11. 04. 2021
Lucie Jonakova

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM