Screeningový dotazník projevů autistického spektra (ASSQ)


Screeningový dotazník projevů autistického spektra
(Autism Spectrum Screening Questionnaire)

© Ehlers, Gillberg, Wing, 1999

ASSQ je screeningový dotazník cílený na záchyt projevů Aspergerova syndromu (AS) a mírnějších forem autismu. Původně byl známý jako The Asperger Syndrome Screening Questionnaire. Dotazník je možné použít ke klinickým i výzkumným účelům. ASSQ zachycuje rysy autismu u osob s poruchou autistického spektra včetně symptomů a jemnějších odchylek v sociální oblasti. Dotazník není určený k diagnostickým účelům a cílem ASSQ tedy není stanovit diagnózu, ale identifikovat co nejdříve jedince s podezřením na poruchu autistického spektra.

Stal se jedním z nejpoužívanějších screeningových nástrojů cílených na projevy PAS na světě. Je určený pro děti ve věku 6-17 let (v klinické praxi se používá i u mírně mladších dětí) bez poruchy intelektu nebo s lehkou poruchou intelektu. Dotazník mohou vyplňovat rodiče a pedagogové. 

Dotazník obsahuje 27 položek, které jsou skórovány na tříbodové škále (0-1-2), kdy se hodnotí míra, jakou se projevy dítěte odlišují od vrstevníků. Hodnocení 0 indikuje běžné projevy, 1 mírné odlišnosti a 2 výrazné atypie v chování. Celkově je maximální počet bodů 54. Výsledek dotazníku poukazuje na oslabení v sociální oblasti nebo vyjadřuje podezření na PAS.


Výsledky nejen ze severských zemí

Výzkumné práci vázané na ASSQ se nejvíce věnují ve Švédsku a Finsku. Původní švédská validizační studie uvádí při hodnocení učiteli hraniční hodnotu 22 bodů (senzitivita 65-70 % a specifita 91 %). Při hodnocení rodiči je hraniční hodnota 19 bodů (senzitivita 62-68 % a specifita 90 %). Test-retestová reliabilita skórování pedagogů byla 0.90-0.94, při skórování rodiči 0.96; shoda posuzovatelů (rodiče a pedagogové) byla 0,79. Epidemiologická studie také ukázala, že ASSQ vyhledává nejen děti s Aspergerovým syndromem, ale také děti s poruchami s podobnými (především sociálními) symptomy jako má autismus. 

Finskou validizační studií byla zjištěna senzitivita 85 % a specifita 69 % při stanovené hraniční hodnotě 22 bodů při hodnocení pedagogů. Autoři uvádí nevhodnost využití pouze hodnocení od rodičů při identifikaci dětí s PAS či AS a doporučují součet skóre pedagogů a rodičů. V klinických podmínkách doporučují hraniční hodnotu 30 pro součet pozitivních odpovědí z hodnocení rodičů a pedagogů (senzitivita 100 % a specifita 73 %). Rozdíly jsou i mezi použitím při populačním screeningu a u skupiny dětí s rizikem PAS ve věku 7-12 let. U dětí s rizikem PAS byla stanovena hraniční hodnota 30 (senzitivita 89 %, specifita 82 %) u celkového populačního screeningu byla stanovena hraniční hodnota na 28 bodů (senzitivita 100 %, specifita 99 %). Pracovali také s použitím vyššího skóre z hodnocení rodičů a pedagogů, kdy je hraniční hodnota 19 (100 % senzitivita, 86 % specifita).

Norská studie dětí ve věku 7-9 let prokázala vhodnost užití ASSQ pro populační screening s použitím optimálního hraničního skóru 17 (senzitivita 91 %, specifita 86 %) při hodnocení rodičů a/nebo pedagogů.

Dotazník byl v Japonsku adaptován pro předškolní děti (55-72 měsíců). Prokázána vnitřní konzistence testu (Cronbachovo alfa 0.844-0.881), konvergentní a souběžná validita s testy ADOS a ADI-R. Navrhují používat hraniční hodnotu 7 (senzitivita 93 % a specifita 84 %) v ASSQ pro předškolní děti v populačním screeningu (pracovali z dat získaných ze zdravotní prohlídky v pěti letech dětí), protože primárním cílem screeningového nástroje je upřednostňování citlivosti, která vede k nezbytné minimalizaci přehlížení dětí s možným PAS.

V ČR proběhla ověřovací studie v rámci rigorózní práce, ze které vyplývá, že ASSQ je vhodnou, validní a reliabilní metodou pro screening poruch autistického spektra bez poruch intelektu i v naší populaci. Reliabilita byla ověřena vnitřní konzistencí (posuzovatel rodič 0,83; posuzovatel učitel 0,71) a Cronbachovým alfa (posuzovatel rodič 0,8; posuzovatel učitel 0,78). Byla stanovena hraniční hodnota 22 bodů při posuzování rodiči (senzitivita 83 % a specifita 99 %). Pro minimalizaci rizika nepodchycení některého z dětí s PAS byla stanovena hraniční hodnota 10 bodů, ovšem se zvýšením procenta falešně pozitivních případů. Pro hodnotu 10 je senzitivita 100 % a specificita 89 %. Tato hodnota může být považována za hranici, nad kterou již dítě projevuje závažné poruchy v sociální oblasti. Hraniční hodnota při posuzování pedagogy byla stanovena na 19 bodů (senzitivita 86 % a specifita 98 %), kdy bylo odhaleno 86 % dětí s AS a jinými formami autismu. Hraniční hodnota 12 bodů byla stanovena pro minimalizaci rizika nezachycení některého z dětí s diagnózou (senzitivita 100 % a specifita 93 %).

Byla vytvořena i rozšířená verze pro dívky (ASSQ-REV). 


👉 Samotný ASSQ dotazník najdete v sekci Testy

Zdroje

  • ADACHI M, TAKAHASHI M, et al. Correction: Adaptation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) to preschool children. 2018, PLOS ONE, 13(8): e0203254.
  • EHLERS S, GILLBERG C, WING L. A. Screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning autism spectrum disorders in school age children. J Autism Dev Disord. 1999, 29(2):129–141.
  • EHLERS, S., & GILLBERG, C. The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1993, 34, 1327-1350.
  • KREJČÍŘOVÁ, H. Diagnostika Aspergerova syndromu – Ověřovací studie české verze ASSQ a ASAS. Praha, 2006. Rigorózní práce. Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie. Vedoucí práce J. Šturma.
  • MATTILA, M. L., JUSSILA, K., et al. When does the Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) predict autism spectrum disorders in primary school-aged children? European Child & Adolescent Psychiatry, 2009, 18(8), 499-509. DOI: 10.1007/s00787-009-0044-5
  • MATTILA, M.-L., JUSSILA, K., LINNA, S.-L., KIELINEN, M., BLOIGU, R., KUUSIKKO-GAUFFIN, S., … MOILANEN, I. (2012). Validation of the Finnish Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ) for Clinical Settings and Total Population Screening. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(10), 2162–2180.doi:10.1007/s10803-012-1464-5 
  • POSSERUD, MB., LUNDERVOLD, A. J. & GILLBERG, C. Validation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire in a Total Population Sample. J Autism Dev Disord;2009, 39, 126–134 https://doi.org/10.1007/s10803-008-0609-z
  • Gillberg Neuropsychiatry Centre - ASSQ ke stažení

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.