Jak těžké bylo pro dítě s PAS sehnat MŠ?
Tomáškovi je dnes pět let a má diagnostikovaný dětský autismus. Mateřskou školku jsme pro něho hledali od jeho tří let. V SPC nám doporučili speciální mateřskou školu v našem městě (jsme okresní město a je u nás jediná).
Úloha asistenta pedagoga v MŠ
...Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a to zejména žáci s PAS byli zmiňování v negativních souvislostech, často se skloňovaly obavy z toho, že budou negativně ovlivňovat vzdělávací proces a klima ve třídě. Stejný postoj společnost, a to včetně pedagogické veřejnosti, zaujímala i k asistentům. Tento fakt částečně vyplýval z mylného předpokladu, že se jedná o osobního asistenta žáka, a ne o partnera a kolegu pedagoga, který mu mimo jiné má být nápomocen ve vzdělávacím procesu a řadě dalších aspektů.
Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
Někdy děti přicházejí do mateřské školy (MŠ) již se stanovenou diagnózou, často to však bývá právě pedagog, kdo upozorní na odlišnosti v chování dítěte. Vždy je nutné na nastalou situaci reagovat, pomoci dítěti se začleněním do kolektivu, s komunikací, hrou... Pedagogové MŠ popisují svou zkušenost s dětmi s PAS a metody, které se jim osvědčily a dítěti zajistily spokojenější pobyt ve školce.
Místo slabikáře epitaf aneb zpověď o prožitcích nejen z mateřské školy
„Okolo čtvrtého roku jsem již dokázal přečíst větu. Mou specialitkou bylo čtení vzhůru nohama. Nemyslím tím, že bych si četl během dělání stojky, nýbrž čtení textu, který byl obráceně. Mělo to jednu výhodu - mohl jsem číst s rodičem noviny, přestože jsme u stolu seděli naproti sobě.“
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM