Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS)


Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS - z anglického The Australian Scale for Asperger's syndrome). Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování a schopností svědčících pro poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerova syndromu (AS), u dětí mladšího školního věku (6–12 let). V tomto věku bývá atypické chování velmi nápadné.

Chování se hodnotí na škále 0–6, čím vyšší číslo, tím více výrazný a/či frekventovaný je daný symptom. Posuzují se sociální, emoční, komunikační, kognitivní a pohybové dovednosti, specifické zájmy i další charakteristiky. Škálu mohou vyplnit rodiče, učitelé nebo další osoby, které dítě znají. Výsledné skóre identifikuje jedince, kteří mohou mít Aspergerův syndrom a měli by absolvovat odborné vyšetření.

Psychometrické vlastnosti nebyly testovány příliš přísně, vzorek byl příliš malý, nebyl proveden výpočet specifity a senzitivity. Nevýhodou testu tak je nedostatek jasných hodnoticích kritérií, kvůli čemuž je jeho využití jako jediného screeningového nástroje problematické. V testu tak není důležitý celkový dosažený skór, škála spíše poskytuje důležité informace o dítěti využitelné v klinickém vyšetření. Vyšší skór u většího počtu otázek upozorňuje rodiče či učitele na možnou přítomnost autismu.


Ověřovací studie provedená v České republice

V ČR byla provedena ověřovací studie české verze ASAS v rámci rigorózní práce. Při hodnocení vypracovaném rodiči byla stanovena hranice cut-off na 66 bodů, kdy byla stanovena senzitivita 0,90 a specificita 1, bylo tedy odhaleno 90 % dětí s Aspergerovým syndromem či vysoce funkčním autismem (VFA). Pro 100% zachycení všech dětí s AS či VFA (minimalizace rizika neodhalení jedince s PAS) byla stanovena hranice 18 bodů, senzitivita stoupla na úkor specifity. Pokud dítě hodnotili učitelé, byl stanoven cut-off na 42 bodů se senzitivitou 0,94 a specifitou 0,90. Při zvýšení senzitivity na 1 se snížila specifita na 0,87 a dosaženo bylo 34 bodů. Vzhledem k chybějícímu opakování výzkumu, relativně malému vzorku dětí s diagnózou Aspergerova syndromu či vysoce funkčního autismu a nejistotě týkající se přesnosti klinické diagnózy u zkoumaného vzorku (například mohlo jít pouze o jedince se silně vyjádřenými symptomy) lze považovat cut off skóry pouze za orientační.


👉 Další informace o screeningových metodách se dozvíte zde.

Zdroje

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.