Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na otázky kdy?, kde?, co?, jak?, jak dlouho? apod. 

Pro komunikaci dětí s PAS můžeme využívat různé formy – komunikaci gestem aprostřednictvím znaků, obrázkovou (fotografie, kresby), psanou nebo např. tištěnou. Efektivní komunikační strategií je Výměnný obrázkový systém (VOKS), který vznikl jako varianta alternativního augmentačního systému Picture Exchange Communication System (PECS). Komunikace však musí být vždy přizpůsobena potřebám a schopnostem každého jedince a od toho se odvíjí také výběr nebo výroba vhodných karet...

Jak vybrat vhodné karty? 

Každému dítěti může vyhovovat jiná podoba komunikačních karet, proto je problematické doporučovat konkrétní typ symbolů. Hlavním kritériem je schopnost dítěte vybrané vizuální symboly rozlišovat, tedy rozpoznat a pochopit jejich význam. Některé děti preferují co nejjednodušší piktogramy, které neobsahují zbytečné detaily nebo více barev a děti tak nejsou zahlcené vizuálními podněty. Pro jiné je naopak lepší barevný obrázek nebo i fotografie, která zobrazený předmět znázorňuje nejrealističtěji. Vždy je tedy při výběru symbolů třeba vycházet z charakteristik dítěte, mj. z jeho případných smyslových specifik v oblasti zrakového vnímání.

Dále záleží na plánovaném využití, zda jde o karty, pomocí kterých má dítě sdělovat svá přání a potřeby na principu systému VOKS nebo zda jde o karty pro podporu porozumění, denní režim, případně procesuální schémata.

V případě rozvahy nad využitím hotových sad symbolů, je vhodné pečlivě projít jejich obsah - zda odpovídá zájmům dítěte, a tedy, nakolik je využitelný právě pro děti, které budou s kartami komunikovat. Pokud by se karty v sadě nekryly se zájmy dítěte, nebude mít důvod je spontánně využívat pro vyjádření vlastních přání a práce se systémem VOKS nebude efektivní. Po obsahové stránce v praxi běžně zásobu karet na VOKS tvoříme dětem na míru, na základě jejich aktuálních komunikačních potřeb.

Obrázkové karty na míru tvoříme nejčastěji s využitím těchto zdrojů:

Pokud se jedná o karty pro porozumění, u nich lze využít již připravené a prodávané sady pro konkrétní účel (např. denní režim doma, denní režim ve školce, hygiena, apod.) Před nákupem je vhodné se dívat především na jejich zpracování, např. jak jsou obrázky srozumitelné, jaká je velikost karet nebo jejich materiál.

Tipy na internetové obchody:

👉Pro zájemce je dostupný také kurz Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchami autistického spektra se zaměřením na vizuální komunikační systémy, jehož součástí jsou i informace o typech symbolů a jejich výběru. Info ZDE.

👉 Více informací můžete najít i na Pasparťákovi –⁠ uceleném zdroji vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM