Desková hra v jazyce Výměnného obrázkového komunikačního systému na téma Zvířata na statku

„Hra je radost. Učení při hře jest radostné učení.“
Jan Amos Komenský

Zde si můžete stáhnout ke hře Zvířata na statku čtyři potřebné části: legendu, soupis slovní zásoby žáka a herní plán první díl a druhý díl

O hře

Hru vnímáme jako primární aktivitu dětí, která patří mezi hlavní a nejdůležitější činnost v jejich každodenním životě. Hra úzce souvisí s procesem učení a je jedním ze základních prostředků výchovy a vzdělávání. Jedním z pedagogických cílů je aktivní zapojení dítěte do hry. Velmi dobrým prostředkem k učení hrou jsou deskové hry.

Deskové hry rozvíjejí mimo jiné dětskou zvědavost, soustředění, myšlení či sebeovládání. Učí respektovat pravidla, komunikaci a sociální interakci. Právě komunikace je se sociální interakcí úzce spjatá. Pokud jsme v interakci, nelze nekomunikovat. Z toho důvodu jsem se snažila vytvořit hru, která je primárně určena dětem s narušenou komunikační schopností.

Nabízím Vám deskovou hru v jazyce Výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS). Jedinečnost této hry spatřuji v možnosti aktivní účasti dítěte, u kterého není vytvořena funkční řeč. Dítě v průběhu hry odpovídá na kvízové otázky, týkající se herního plánu, a tím postupuje k cíli. Prostřednictvím hry rozvíjí své komunikační kompetence. 

Předpokladem dítěte k pochopení pravidel hry je zvládnutí dovedností metody VOKS minimálně na úrovni 3. výukové lekce (diferenciace symbolů), v ideálním případě pak na úrovni 6. výukové lekci (odpovědi na otázky Co vidíš? Kolik vidíš? apod.).

Pravidla hry:

  • Na úvod seznamte dítě s herním plánem. Popisujete a vizualizujte názvy zvířat, činnosti, umístění obrázků a k jednotlivým pojmům přiřazujte symboly. Odpovídající slovní zásobu zařaďte do komunikační knihy dítěte. Slovní zásoba dítěte je součástí tohoto návodu. 

  • Hry se účastní minimálně 2 hráči (zpočátku je vhodné jeden dospělý a jedno dítě). Budete potřebovat hrací kostku a hrací kameny (figurky, žetony, tolary apod.). Pro snadnější střídání hráčů a čekání, až přijde na řadu, je možné využít vizuální podporu (např. fotografie, korále, kšiltovku – kdo je na řadě, má je na krku, hlavě, je na fotografii).

  • Vytiskněte si Legendu ke hře, kde máte připravené otázky pro hráče v jazyce VOKS.

  • Vyhrává ten, kdo se dříve dostane do cíle. Odměna je individuální – sociální – samotná výhra nebo odměna zvolená dítětem. Pro větší motivaci ke hře je u některých dětí vhodné je s odměnou předem seznámit.

  • Dle potřeb hráčů můžete Legendu a s ním i hrací plán zkracovat (vynechat některá čísla na hracím plánu nebo zkrátit herní pole, např. podle toho, jak je dítě schopné se na hru dlouho soustředit).

herni-planek-1.jpg

Na úvod seznamte dítě s herním plánem. Popisujete a vizualizujte názvy zvířat, činnosti, umístění obrázků a k jednotlivým pojmům přiřazujte symboly. Odpovídající slovní zásobu zařaďte do komunikační knihy dítěte. Slovní zásoba dítěte je součástí tohoto návodu. 

Hry se účastní minimálně 2 hráči (zpočátku je vhodné jeden dospělý a jedno dítě). Budete potřebovat hrací kostku a hrací kameny (figurky, žetony, tolary apod.). Pro snadnější střídání hráčů a čekání, až přijde na řadu, je možné využít vizuální podporu (např. fotografie, korále, kšiltovku – kdo je na řadě, má je na krku, hlavě, je na fotografii).

Vytiskněte si Legendu ke hře, kde máte připravené otázky pro hráče v jazyce VOKS.

Vyhrává ten, kdo se dříve dostane do cíle. Odměna je individuální – sociální – samotná výhra nebo odměna zvolená dítětem. Pro větší motivaci ke hře je u některých dětí vhodné je s odměnou předem seznámit.

Dle potřeb hráčů můžete Legendu a s ním i hrací plán zkracovat (vynechat některá čísla na hracím plánu nebo zkrátit herní pole, např. podle toho, jak je dítě schopné se na hru dlouho soustředit).

Recenze k průvodnímu článku a stolní hře autorky Mgr. Marcely Jarolímové

Autorka stolní hry a článku k ní Mgr. Marcela Jarolímová se již řadu let zabývá alternativní a augmentativní komunikací na principu výměnného obrázkového komunikačního systému (VOKS), který je vhodný při práci s dětmi s PAS s přidruženou narušenou komunikační schopností. Autorka nejenže s dětmi užívání VOKS nacvičuje, metodicky vede jejich rodiče při nácvicích, ale o užívání VOKS také dlouhodobě přednáší pro pedagogické pracovníky, logopedy, pro další odborníky i rodiče.

Při nácviku užívání alternativní komunikace je nejnáročnější její aplikace v různých situacích a tedy i při smysluplném trávení volného času, kterým může být i hra stolní hry.

Při nácviku hraní stolní hry je velmi důležité, aby dítě dobře pochopilo pravidla hry a vlastní průběh hry (úkoly, které má splnit), ale také dokázalo uplatnit sociální dovednosti, které při hraní stolní hry potřebuje. To je daleko lépe realizovatelné s vizuální podporou, která dítěti umožní snadněji si výše uvedené dovednosti osvojit.

Stolní hra je přehledně zpracovaná, jejím velkým bonusem je výbava potřebnou slovní zásobou ve VOKS a také pomocí VOKS zpracované otázky pro úkoly, které dítě v průběhu hry plní.

Výhodou hry je rovněž možnost hru zkrátit tak, aby dítě při nácviku hry nebo i při vlastní hře vydrželo v klidu sedět a udržet u ní pozornost. Také snadná příprava hrací desky a dalších součástí hry usnadní její využití, a to jak rodičům, tak také pedagogům v předškolních zařízeních nebo speciálních školách.

Věřím, že se hra bude líbit.

(14.2. 2022, PaedDr. Věra Čadilová, speciální pedagog, ředitelka SPC) 

Našli jste v textu chybu nebo překlep? Neváhejte nás kontaktovat na adrese: info@autismport.cz
                                                                             

 

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM