Homesharing aneb neformální pečovatelství


První organizací, která v České republice zavedla službu homesharingu do praxe, jsou Děti úplňku, se kterou NAUTIS spolupracuje. Organizace definuje homesharing jako moderní a přirozený systém podpory rodin dětí s vážným zdravotním postižením. Jde o pravidelný odlehčovací pobyt dítěte u proškolených hostitelů, který jeho rodině pomůže nabrat nové síly. Péče o děti s autismem je totiž náročná a často nepřetržitá.

Hostitelská rodina či jednotlivec si proto dítě pravidelně bere na předem domluvený čas, na pár hodin týdně, na odpoledne s přespáním či na víkend. Společně si užijí obohacující chvíle, dítě získává nové sociální kontakty a dovednosti, zatímco jeho rodina si může vydechnout. Jinými slovy homesharing je určitou formou alternativní respitní služby založené na podpoře neformálních pečovatelů. Termín vnikl v Irsku a je používán i v České republice.

Odlehčovací (nebo respitní) služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Solidarita a ochota si navzájem pomáhat
Poprvé jsem se setkal se službou homesharingu v roce 2017 v Irsku. Přemýšlel jsem, zda je tato služba přenositelná i do České republiky. Homesharing je postavený na tom, co se ani totalitním režimům nepodařilo potlačit a nahradit institucionální péčí poskytovanou za zdmi ústavů sociální péče. Homesharing stojí na solidaritě lidí a na jejich ochotě a schopnosti si navzájem pomáhat. Věříme, že ústřední myšlenka homesharingu je vlastní i obyvatelům naší země.

V Pardubicích pilotní projekt Homesharing realizuje spolu se spolkem Naděje pro děti úplňku také Rodinné Integrační Centrum. Oba pilotní projekty podporuje nadační fond Abakus.

Homesharing odráží podobné hodnoty, které byly ztvárněny ve filmu Vesničko má středisková. Svěrákovi se je podařilo zachytit na příběhu Otíka, který žije na vesnici, kde ho místní komunita někdy méně a někdy více podporuje. Člověk s handicapem je zde přirozenou součástí společnosti, kterou svým chováním zatěžuje, ale zároveň i obohacuje. Homesharing tyto hodnoty sdílí a formuje do specifické služby.


Služba homesharingu - pomůže vyhledat vhodné rodiny i je „zaškolit"

Homesharing se systematicky snaží propojit rodiny, které pečují o svého člena například s poruchou autistického spektra (PAS), s rodinami, které jsou ochotny otevřít svůj domov a pomoci sdílením péče. Nejrozšířenější formou sdílené péče je jeden den v měsíci, kdy hostitelská rodina otevře svůj domov pro dítě s autismem ze spřátelené rodiny a tento den prožijí společně. Služba homesharingu může pomoci s vyhledáváním rodin, které by byly ochotny pozvat k sobě na jeden den dítě s PAS na návštěvu, může pomoci tomu, aby tento den byl zajímavý, přínosný, zábavný a bezpečný jak pro dítě s PAS, tak pro hostitelskou rodinu.

Služba homesharingu pomáhá rodiny propojovat, vytváří pro ně bezpečné prostředí, kde dochází k seznámení dítěte a jeho hostitelů. Hostitelské rodině může předat potřebné informace a proškolit ji v některých dovednostech. Homesharing dále funguje jako možná podpora při zvládání nejrůznějších obtíží při budování vztahu dítěte a hostitelů v průběhu jejich setkávání.


(ne)obyčejný den u hostitelů

Když jsem vyprávěl kamarádovi, který nemá žádné zkušenosti s lidmi s PAS, o homesharingu, myšlenka ho zaujala, měl ale pochybnosti: „No jo, co já bych ale s takovým dítětem dělal?“ Ptal jsem se ho, co ho baví dělat o víkendu. Přemýšlel a pak řekl: „V poslední době je pro mě největší odpočinek, když vezmu barvu a jdu do lesa opravovat turistické značky.“ Stal se totiž členem Klubu českých turistů, kteří se o značky starají. Jsem si úplně jistý, že by se mezi našimi klienty našlo několik, kteří by právě takto rádi strávili den. Stejně tak najdeme klienty, kteří by si šli rádi zaplavat, projet se vlakem, pohrát si se psem, zaskákat si na trampolíně nebo jen pařit na počítači…

Pro rodiny, které pečují o dítě s PAS, bývá možnost takového oddechu (respitu) velmi vítaná a důležitá. Homesharing může mít i dlouhodobější charakter, a to do té míry, že se formou dokonce může přiblížit až náhradní rodinné péči. Definování různých forem služby je budoucnost, která se teprve rýsuje.

Věříme, že během několika let bude homesharing důležitou a ceněnou službou, a doufáme, že nebude dlouho trvat, a počet hodin prožitých v hostitelských rodinách převáží počet hodin v oficiálních respitních službách, tak jako se to po letech stalo v Irsku.


👉 Přečtěte si také o volnočasových aktivitách pro lidi s PAS.  


Zdroje

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM