Příspěvek na motorové vozidlo – podmínky a praktické informace

Podle aktuální právní vyhlášky může o příspěvek na automobil žádat více lidí s autismem, tedy i ti, kteří nemají diagnostikovanou závažnou poruchu intelektu (dříve mentální retardaci). Existuje totiž nezanedbatelný počet dětí a dospělých s autismem bez poruchy intelektu, pro které je cestování hromadnou dopravou rovněž zdrojem takového stresu, že se v obranné reakci uchylují k agresi vůči sobě nebo okolí. Také oni mohou dosáhnout na tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku – motorové vozidlo, tedy automobil. 

Novelizace vyhlášky vypadá následovně: 

Od 1. 1. 2022 platí novelizované znění bodu 5. Přílohy zákona č. 329/2011 Sb.: 

„5. Zdravotní postižení odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému, za které se považují: 

a) zdravotní postižení uvedená v bodě 1 písm. a), b), d) až i), l) a m), 

b) těžká nebo hluboká mentální retardace a stavy na rozhraní těžké mentální retardace, 

c)autistické poruchy s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu.“ 

V řízení o příspěvku tedy člověk s autismem nebo jeho zmocněnec musí prokázat, že jde o: 

 1. diagnostikovanou poruchu autistického spektra 

 2. charakteru těžkého funkčního postižení 

 3. s opakovanými 

 4. závažnými

 5. a objektivně prokázanými projevy tzv. autoagrese (agrese vůči sobě) nebo heteroagrese (agrese vůči okolí)

 6. přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu (tj. především u psychiatra). 

Novela tedy přinesla pozitivní změnu především v tom, že umožňuje příspěvek naautomobil získat všem lidem s autismem, kteří by bez něj kvůli agresivnímu chování nebyli schopni cestovat. Bohužel už ale nemyslí také na ty, kterým využívat efektivně MHD znemožňují jiné projevy úzkosti a stresu, jako jsou silné úzkostné či panické ataky nebo třeba rituály a kompulze. 

Praktické informace

Informace o tom, co k žádosti potřebujete doložit, najdete společně s formuláři a přílohami ZDE. Žádost je možné podat také elektronicky z domova. 

 • Žádost o příspěvek můžete podat před nákupem auta nebo až 12 měsíců od jeho zakoupení

 • Pokud nežádáte zpětně, je auto potřeba koupit do 3 měsíců od obdržení příspěvku na účet, případně je možné zažádat o prodloužení. Na úřad práce je pak potřeba dodat velký technický průkaz, kupní smlouvu, fakturu nebo výpis z účtu

 • Nárok na žádost vzniká od 3 let věku žadatele, tedy v měsíci, kdy má dítě 3. narozeniny. Žádost není možné podat před 3. narozeninami dítěte (úřad ji nepřijme), i přesto, že vyřizování žádosti trvá obvykle okolo 3,5 měsíce, délka však záleží na jednotlivých krajích. Je ale možné dopředu připravovat podklady pro žádost (lékařské zprávy).  

 • Kupní smlouva je vystavena na osobu, které je příspěvek přiznaný. Pokud se jedná o dítě, to je majitelem auta a pečující osoba je jeho provozovatelem. Dítě je v takovém případě uvedeno jako majitel v kupní smlouvě a ve velkém technickém průkazu, rodič v malém. 

 • Zakoupit můžete nový i ojetý vůz do 200 tisíc, což je maximální výše příspěvku, nebo i dražší. Částku nad přiznaný příspěvek bude potřeba doplatit z vlastních peněz. Nákup auta na úvěr či leasing není možný, protože vlastníkem automobilu se stáváte až po zaplacení poslední splátky, což neodpovídá podmínkám úřadu práce. 

 • Pokud uvažujete o koupi nového auta, je možné najít zvýhodněné nabídky vozů pro osoby se zdravotním postižením (např. Volkswagen, Škoda či Opel mají na svých stránkách tyto nabídky poměrně pravidelně, většinou jsou však omezeny časově, proto zde neuvádíme konkrétní doporučení.) 

 • Po přiznání příspěvku máte 3 roky ode dne převzetí rozhodnutí právo požádat finanční úřad (v místě bydliště) o vrácení DPH. Podmínkou pro vrácení je, že prodejce automobilu musí být plátcem DPH a musí vám o této skutečnosti vystavit písemné potvrzení. Oficiální formulář pro žádost není, ale možný vzor naleznete ZDE. (Osobám s hendikepem, které zakoupily automobil bez přispění ÚP, se DPH nevrací, i když vlastní průkaz ZTP nebo ZTP/P.) 

 • Příspěvek je přiznáván na dobu 7 let. Po uplynutí této doby je možné o něj požádat znovu. Pokud však vozidlo doslouží dříve (či je odcizeno), a tím pádem jej není možné dále používat, budete muset úřadu práce vrátit poměrnou část (podle počtu měsíců, které zbývají do uplynutí 7 let). V dokumentech úřadu práce je doporučeno dobré pojištění auta, protože příspěvek je nutné vrátit i pokud by auto bylo zničeno při nezaviněné havárii.

 • Příspěvek nemusíte vracet, pokud už nebude možné, aby majitel autem jezdil kvůli zdravotnímu stavu či úmrtí. Úřad práce může také po podání odůvodněné žádost prominout vrácení poměrné části příspěvku. Uznání prominutí je posuzováno podle toho, zda máte „důvody hodné zvláštního zřetele“. Po sedmi letech je auto možné prodat, je však potřeba zažádat soud o souhlas k prodeji. 

 • Po 7 letech můžete o příspěvek zažádat znovu. Dříve je možné zažádat, jen pokud jste příspěvek/ jeho část úřadu práce vrátili, nebo vám byla poměrná část prominuta. 

Výše příspěvku

 • Nezletilí dostanou 200 000 Kč (výše příjmů není nutné do žádosti vyplňovat). 
 • Dospělí dostanou 100 000 Kč až 200 000 Kč podle výše příjmů (svých nebo celé rodiny, pokud
  nežijí sami). Podrobnosti jsou v § 10 odst. 5 zákona nebo v následující tabulce. K výpočtu lze použít kalkulačku od MPSV.

prispevek-na-motorove-vozidlo-2.png.jpg

 • Například 200 000 Kč dostanete, když váš příjem nepřekročí 77 760 Kč, pokud žijete sami,
  a 215 520 Kč, pokud žijete s manželem/manželkou a dvěma dětmi do 6 let věku.

(Zdroj: Příspěvek na koupi auta - ombudsmam, veřejný ochránce práv

Zdroje

Online zdroje:

Dcera nemůže jezdit MHD. Máme nárok na příspěvek na auto?: Poradna. (16.2.2022). Sociální, zdravotní a kulturní portál Moravskoslezského kruhu. Retrieved June 8, 2023, from https://www.mskruh.cz/poradna/socialne-pravni-poradna-pro-pecujici/ptate-se-dcera-nemuze-cestovat-mhd.-mame-narok-na-prispevek-na-auto 

Kalkulačka pro výpočet životního minima: od 1. ledna 2023. MPSV.CZ. Retrieved June 8, 2023, from https://www.mpsv.cz/web/cz/kalkulacka-pro-vypocet-zivotniho-minima  

Kancelář veřejného ochránce práv, O. (leden 2023). Příspěvek na koupi auta. Retrieved June 8, 2023, from https://www.ochrance.cz/letaky/prispevek-na-auto/prispevek-na-auto.pdf 

Příspěvek na zvláštní pomůcku. (2023, March 16). MPSV.cz. Retrieved June 8, 2023, from https://www.uradprace.cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku 

Zákon č. 329/2011 Sb.: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#prilohy . Retrieved June 8, 2023, from https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329#prilohy  

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku: ON-LINE FORMULÁŘ. MPSV.cz. Retrieved June 8, 2023, from https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zvlastni-pomucku 

Názory

Dobrý den Mohu si za příspěvek na automobil pořídit čtyřkolku

06. 11. 2023
Petr Stoklasa

(Invalidní) čtyřkolka, není v seznamu zvláštních pomůcek, který naleznete v Příloze č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb., na tuto pomůcku tedy nejsou osobám se ZP poskytovány příspěvky.

09. 11. 2023
redakce AutismPort

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM