Umístění klientů s PAS do pobytové sociální služby – s jakými dotazy se v praxi nejčastěji setkáváme?


Již několik let pracuji jako ředitelka domova se zvláštním režimem (DZR) při Národním ústavu pro autismus, z. ú. (NAUTIS). Domov se zvláštním režimem je jednou z forem pobytových služeb, jejímž posláním je poskytnout celoroční bydlení rodinného typu dětem a dospělým lidem s PAS, kteří již nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí, i za předpokladu zajištění podpory odlehčovací službou. Díky svému působení v Domově mám za sebou spoustu rozhovorů s klienty, nebo častěji s jejich opatrovníky, kteří mají zájem o umístění své nebo svého opatrovance do některé z pobytových sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že při těchto rozhovorech se často objevovaly podobné otázky, v následujícím textu se je pokusím shrnout a na všechny odpovědět. Odpovídat budu za naše zařízení, moje odpovědi proto nelze zobecnit s platností na všechny sociální služby.


Jak vypadají pokoje klientů?

V našem zařízení má každý klient svůj pokoj, který je vybaven zcela dle jeho potřeb a přání. Každý pokoj je ale upraven tak, aby byl pro klienta bezpečný. V pokojích máme bezpečnostní folie na oknech, některé pokoje mají bezpečnostní dveře, všude jsou přivrtané skříně, můžeme upravit umístění vypínačů a zásuvek, umíme upravit světla i podlahy atd. Ohledně nábytku pak záleží na klientovi, zda nechá výběr na nás, nebo si přiveze vybavení svoje. Naším cílem je, aby se klienti u nás cítili jako doma a život v našem Domově fungoval jako život v běžné domácnosti.


Je služba zdarma nebo si jí klienti platí?

Podle zákona č. 108/2006 Sb. - zákona o sociálních službách náleží pobytové sociální službě celý příspěvek na péči. Dále klienti hradí stravu a ubytování dle platného aktuálního ceníku. Ubytování nehradí klienti mladší 18 let.


Jak se klienti stravují?

Stravování funguje stejně jako v běžných rodinách. Řádově mají klienti jídlo pětkrát denně, nicméně i mezi tím mají k jídlu přístup. Obědy do Domova dováží rozvážková služba, ostatní jídla připravují asistenti. S přípravou pomáhají dle svých schopností a dovedností také klienti. O víkendech vaříme i obědy. Nikdy klienty nenutíme jíst něco, co nemají rádi.


Chodí klienti do škol nebo jiných navazujících služeb?

Pokud klient před nástupem do Domova navštěvuje školské zařízení, snažíme se v docházce pokračovat. Současní klienti jiné služby nevyužívají, ale do budoucna se tomu nebráníme a v případě zájmu uděláme maximum proto, abychom tuto potřebu mohli naplnit. Snažíme se zkrátka, aby život klientů byl co nejpodobnější životu jejich vrstevníků a také co možná nejspokojenější.


Můžou klienty navštěvovat rodina a přátelé?

Určitě ano. Velmi se snažíme zachovat a podporovat kontakty s rodinou a přáteli našich klientů. Je jen na nich, zda chtějí za klientem jezdit na návštěvu do Domova, nebo si klienta např. vezmou na pár dní domů, nebo my odvezeme klienta na návštěvu k nim.


Jak je zajišťována lékařská péče?

V našem Domově není žádný zdravotnický personál, za lékaři tedy dojíždíme dle potřeby.


Jaká je náplň dne klientů?

Snažíme se, aby klienti v našem Domově žili život co nejpodobnější běžnému životu vrstevníků. Největší část denního programu proto tvoří běžné činnosti v domácnosti. Klienti dle svých možností pomáhají s úklidem, vařením, péčí o domácnost i o zahradu apod. Hodně času trávíme také na výletech a procházkách, k dispozici máme dva osobní automobily. Veškerý program je ale vždy na domluvě mezi pracovníkem a klientem.

Vzhledem k tomu, že všichni naši klienti mají nějaké chování náročné na péči, je u nás zvýšený počet personálu oproti většině ostatních pobytových služeb. Tím je zajištěna větší individualita v péči o klienty. Není problém, aby někteří klienti jeli na výlet, jiní zůstali doma, jiní zase např. jeli na nákup. Tento přístup vnímáme jako významnou prevenci chování náročného na péči.


Jaká je kapacita služby?

Kapacita našeho zařízení je v současné době 8 klientů a je zcela naplněná. Je nutno podotknout, že všichni naši klienti jsou osoby v produktivním věku, které neznají jinou sociální pobytovou službu pro sebe vhodnou. Z toho důvodu není velká pravděpodobnost, že by se v blízké době uvolnilo nějaké místo. Na druhou stranu vyplněním žádosti projevuje klient zájem o podobnou službu. Počty zájemců využíváme i v jednání se státní správou ohledně případného zřízení nových podobných služeb.


Jaká jsou kritéria přijetí klienta do Domova?

V případě, že se uvolní místo v některé z domácností v Domově, je doba podání žádosti pouze jedno z kritérií, podle kterých nového klienta vybíráme. Dalšími kritérii je sociální naléhavost a míra potřebnosti. Nejdůležitějším kritériem je vhodnost nového klienta na uvolněné místo. Je velmi důležité, aby si klient sedl s ostatními obyvateli domácnosti. Např. v případě, že se uvolní místo v domácnosti, kde stávající klienti nesnáší hluk, není možné přijmout klienta s hlasitými projevy, i kdyby byl první v pořadníku čekatelů.

 

Výše zmíněné dotazy jsou opravdu ty nejčastější, se kterými se setkáváme. Jak již bylo zmíněno, odpovědi se týkají pouze našeho Domova. V případě zájmu o jakoukoliv pobytovou službu se nebojte kontaktovat tu vámi vybranou. 

V případě, že hledáte vhodnou službu, doporučuji nahlédnout do registru všech sociálních služeb, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. S žádostí o radu se můžete obrátit také na váš příslušný krajský úřad. Pomoci vám může také mapa Míst podpory na webu AutismPort.cz.


👉 Zaujmout by vás mohl také článek Naše cesta k umístění dcery Anny do chráněného bydlení

Zdroje

Zdroj fotografie

Nautis bannerNautis banner

Návazné články

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.