Screeningový dotazník projevů autistického spektra (ASSQ)
ASSQ je cílený na záchyt projevů Aspergerova syndromu a mírnějších forem autismu. Dotazník je možné použít ke klinickým i výzkumným účelům. ASSQ zachycuje rysy autismu u osob s poruchou autistického spektra včetně symptomů a jemnějších odchylek v sociální oblasti. Není určený k diagnostickým účelům, cílem ASSQ je identifikovat co nejdříve jedince s podezřením na PAS.
Základní diagnostické testy
Za tzv. zlatý diagnostický standard při vyšetřování osob s podezřením na poruchu autistického spektra (PAS) se považuje kombinace ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Scale, Second Edition) a ADI-R (The Autism Diagnostic Interview, Revised), které patří k nejlépe ověřeným diagnostickým metodám při diferenciální diagnostice cílené na PAS.
Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q)
Dotazník k identifikaci projevů extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q) byl vyvinut k hodnocení specifického profilu chování označovaného jako extrémní/patologická vyhýbavost pokynům (PDA). Dotazník umožnil hodnotit tyto rysy pro výzkumné účely, poskytuje také užitečné prostředky ke kvantifikaci vlastností PDA, pomáhá při identifikaci tohoto behaviorálního profilu.
Modifikovaný, revidovaný dotazníkový test pro záchyt poruchy autistického spektra u batolat (M-CHAT-RTM)
Jde o nejpoužívanější screeningový nástroj pro hodnocení raných projevů PAS u batolat ve věku 16–30 měsíců. Rodiče ho mohou vyplnit jako součást zdravotní prohlídky (ve věku 18 měsíců a ve 24 měsících), mohou jej také použít specialisté a další odborníci ke stanovení rizika PAS.
Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS)
Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS - z anglického The Australian Scale for Asperger’s syndrome). Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování a schopností svědčících pro poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerova syndromu (AS), u dětí mladšího školního věku (6–12 let). V tomto věku bývá atypické chování velmi nápadné.
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM