Jak vnímá chlapec s PAS přechod ze základní do střední školy?
Lukáš je jedno z mnoha dětí s poruchou autistického spektra, které řeší přechod ze základní na střední školu. I přesto, že každý žák je jiný a má svůj vlastní příběh, jeho obavy, myšlenky i očekávání se mohou podobat těm, které vyslovil Lukáš v rozhovoru pro tento článek, který je doplněn i o postřehy jeho maminky. 
Přestup na střední školu – z pohledu rodiče dítěte s Aspergerovým syndromem
„Kuba má Aspergerův syndrom, je šikovný v matematice, fyzice i jazycích. Řeklo by se, že dítě, kterému jde učení, si může vybírat. Navíc v Praze, kde je středních škol dostatek. Přesto jsme zavrhovali jednu školu po druhé. Škola musela být blízko našeho bydliště, dojíždění co nejjednodušší. Důležité bylo i přání Jakuba ohledně výběru druhého jazyka a zohlednění jeho specifických potřeb."
Přechod žáka s PAS ze základní školy na střední školy nebo učiliště
Přestup na střední školu (SŠ) je vhodné zvažovat již od osmého ročníku, kdy si žák s rodiči může v rámci dnů otevřených dveří řadu středních škol a učilišť prohlédnout, lépe se seznámit se vzdělávacím plánem, obory a předměty. U žáků s PAS je nutné také přihlížet k osobnostnímu vybavení žáka – zda je schopen komunikovat s dalšími lidmi, nebo zda mu vyhovuje omezený okruh osob, apod.
Kariérové poradenství u žáků s poruchou autistického spektra
Pro žáky s PAS je KP podobné jako u ostatních žáků, je třeba však myslet na smysluplnost testování s ohledem na konkrétního jedince (jak u skupinového, tak u individuálního), testování však nesmí být jediným nástrojem kariérového poradenství. V případě žáků s PAS se dokonce může jevit jako kontraproduktivní. Pro ně je třeba zajistit maximálně možný individuální přístup.
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM