Podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS


Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů. Člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou v nich spojeni zkušeností s určitým problémem. Podpůrné skupiny představují účinnou pomoc v situacích, kdy je potřeba se zbavit bezmoci, adaptovat se na změnu podmínek způsobených danou těžkostí, vyrovnat se s problémem nebo nemocí či změnit svou zdánlivě bezvýchodnou situaci.

Členové podpůrných skupin se mohou např. vzájemně podělit o pocity související s vyčerpávající péčí o člena rodiny, mohou se svěřit se svou bolestí, mohou alespoň na čas uniknout z napjaté atmosféry. Zjištění, že člověk není ve své situaci sám, přináší úlevu i naději. Účastník získává v otevřené skupině (tzn. že do ní může kdykoliv vstoupit a kdykoliv z ní vystoupit, členství je dobrovolné) pochopení a zpětné vazby k situaci, kterou znají ze svého života i ostatní. Může tak proběhnout nejen aktivní sdílení, ale také nabízení strategie řešení, vlastních osvědčených návrhů či učení se ze zkušeností druhých.


Na čem je postavena skupinová práce?

Skupiny poskytují prostor pro výměnu názorů a myšlenek, pro vytváření nových pohledů na řešení problémů. Lidé získávají nové zkušenosti a dovednosti, skupina jim poskytuje bezpečný terén pro testování a dolaďování osvojených způsobů jednání. Lidé mohou mít podobné potřeby, mohou prožívat společné starosti, sdílet podobné zájmy.


Cíle skupinové práce

Cíle si formuluje sama skupina podle svého zaměření a složení. Může se jednat o vzájemnou podporu, poskytování informací, osobní růst, přípravu na návrat do běžného života, odstranění chorobných symptomů, pochopení nefunkčních vzorců chování aj. Zralá skupinová práce se vyznačuje dosažením stability a soudržnosti členů, kteří hlouběji propracovávají svá témata.

Pro efektivní práci skupiny je třeba vytvořit bezpečný rámec v podobě jasných pravidel, která platí pro všechny zúčastněné. Některá pravidla se mohou stát normami skupiny. Mezi základní pravidla patří:

  • mlčenlivost a důvěrnost - co je řečeno na skupinovém sezení, je tajné, smí být odtajněné pouze autorem;
  • otevřenost a upřímnost - zasahuje do oblasti opravdovosti pocitů, pravdivosti prožívání tady a teď;
  • právo říci „stop“ - člen skupiny může ostatním sdělit, že se přiblížil k tématu, které není připraven nebo ochoten otevřít;
  • odpovědnost k sobě a k druhým - základem jsou zde pravidla společenského soužití, respekt k soukromí, intimitě a autonomii;
  • dodržování organizačních pravidel - k nim se řadí dochvilnost, omluva, plnění dohodnutých úkolů atp.

👉 Přečtete si, jaké zkušenosti mají s podpůrnými skupinami rodiče dětí s PAS

Zdroje

  • MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-502-8.

 

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM