Zaměstnávání lidí s PAS – možnosti podpory


Lidé s poruchami autistického spektra (PAS) se od lidí bez autismu nijak zásadně neliší odborností, dovednostmi, jazykovou vybaveností i oblastmi uplatnění. Většina z nich si najde zaměstnání buď sama nebo prostřednictvím rodiny a přátel. Část z nich využívá podpůrných služeb. Přesto je bez výdělečné činnosti více než polovina lidí s autismem v produktivním věku. Velmi málo osob s PAS aktivně podniká. Proč mají lidé s autismem při získávání a udržení smysluplného zaměstnání obtíže a jsou na trhu práce tzv. ohroženou skupinou?

Nejčastějšími obtížemi, které přímo souvisejí s autismem, jsou deficity v oblasti sociální interakce a komunikace, snížená pružnost a přizpůsobivost aktuálním výzvám. Svou roli může u některých z nich sehrát porucha intelektu, poruchy učení, senzorické obtíže či přidružené duševní onemocnění. Mnozí lidé s autismem vykazují obtíže v oblasti jemné i hrubé motoriky, adaptability na stres či pomalejší psychomotorické tempo.

Autismus jako zdroj talentu

Na druhou stranu se ale cílení na uchazeče s netradičním způsobem myšlení v poslední době stává trendem a prostředkem k větší diverzitě pracovního prostředí, inovacím i efektivitě. Cílem podpory lidí s PAS v získání a udržení zaměstnání, například prostřednictvím metody podporovaného zaměstnávání (PZ), je pomoci zaměstnavatelům rozpoznat v kandidátech s autismem zdroj talentu a využitelných schopností, jako je spolehlivost, smysl pro detail nebo schopnost vizualizace.

👉 Další podrobnosti k zaměstnávání lidí s PAS se odzvíte v článku 1 + 10 doporučení pro zaměstnavatele lidí s autismem.

Fakt, že uchazeč nevstoupí do firmy „inkognito“, mu může přinést benefit ve formě připraveného a inkluzivního prostředí, které nenahlíží autismus primárně jako handicap, ale originální způsob vztahování se k sociální realitě, komunikaci i práci. Nutno podotknout, že ne všechna odvětví dovolují výše zmíněných předností a pohledů naplno využít a ne všichni lidé s autismem mohou takové schopnosti nabídnout.

Různé podoby podpůrné služby

Podporované zaměstnávání i všechny jeho modifikace (např. přístup zvaný individual placement and supportIPS) vychází z předpokladu, že každý člověk má právo na smysluplnou a placenou práci a snaha o její získání je prioritou. Smysluplná a spravedlivě ohodnocená práce má nezanedbatelný dopad na kvalitu života člověka, a to jak po stránce materiální, tak sociální i psychické. Podpora v hledání a udržení práce může mít mnoho podob a je individuálně nastavována. Může se jednat o mapování a nácvik pracovních dovedností, individuální nebo skupinové poradenství a vzdělávání v pracovněprávní oblasti (job kluby), pomoc s vyhledáváním pracovních nabídek či přímou komunikaci se zaměstnavateli ze strany podpůrné služby. U mnoha osob s PAS lze za efektivní považovat i přímé aranžmá pracovního pohovoru u zaměstnavatele, který s podpůrnou službou spolupracuje (důraz především v metodě IPS). V podpůrných službách je však také třeba být připraven na situace, kdy si klient nepřeje nesdělovat třetí straně svoji diagnózu či svá specifika a potřebuje „pouze“ poradit, podpořit, vyhledávat pracovní nabídky nebo nacvičovat a probírat různé situace. Mnoho lidí s autismem má negativní zkušenost s fungováním v pracovních kolektivech a (mnohdy oprávněnou) obavu z toho, že ani edukace nepomůže.

Pracovní asistence

Pracovník může klienta podporovat i na pracovišti. Takové formě podpory říkáme pracovní asistence. Člověku s autismem může pomoci eliminovat adaptační potíže spojené s nástupem do práce a zaměstnavateli se strukturováním pracovní náplně či nastavováním vzájemně efektivní komunikace. Pracovní asistence je obzvláště vhodná u lidí s výraznější mírou projevů PAS nebo poruch intelektu. U lidí bez poruchy intelektu se většinou osvědčuje standardní průběh nástupu do zaměstnání a pracovní konzultant může být k dispozici osobně, na e-mailu nebo telefonu.

V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), tedy těch, kterým byla přiznána invalidita v jednom ze tří stupňů, se mohou firmy, lidé s autismem i podpůrné organizace opřít o poměrně propracovaný systém příspěvků a slev vycházejících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zkušenost z podpůrných služeb je skutečně taková, že klienti se statutem OZP naleznou práci snadněji a rychleji než lidé s podobnou symptomatikou bez přiznané invalidity.


👉 Mohl by vás zaujmout článek Pracovní zařazení - zkušenosti člověka s autismem.

👉 Přečíst si můžete také 1 + 10 pozitiv a příležitostí u autismu

Názory

Napsat svůj názor:

Vážíme si každého vašeho názoru. Vyhrazujeme si právo na nezveřejnění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.