Observační metody k diagnostice PAS
Pozorování dítěte či dospělého v konkrétních, připravených situacích nebo při spontánním jednání je nedílnou součástí diagnostického vyšetření. Pozorování bývá doplněno rozhovorem s rodiči/pečující osobou pro doplnění informací o vývoji a současném stavu jedince v testové situaci. Článek nabízí přehled nejrozšířenějších observačních metod pro diagnostiku PAS.
Autismus dle Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM–5)
Americký klasifikační manuál ve své páté verzi (DSM–5, APA 2013, první české vydání 2015) sloučil dosud existující diagnózy z kategorie pervazivních vývojových poruch (autismus, Aspergerův syndrom, jinou pervazivní vývojovou poruchu a dětskou desintegrační poruchu) do jedné kategorie označené zastřešujícím názvem porucha autistického spektra.
Efektivní přístup - správný čas
Diagnóza a následná podpora v každém věku dává naději na konstruktivní řešení situace a snížení rizika eskalace sociálních, psychických i zdravotních obtíží. U autismu rozhodně platí, že je dobré začít včas a zároveň nikdy není pozdě.
Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11)
Mezinárodní klasifikace nemocí je publikace Světové zdravotnické organizace, která kodifikuje systém klasifikace onemocnění, poruch, zdravotních problémů apod. V roce 2018 byla publikována 11. revize MKN (MKN-11) s přeformulovanou strukturou a rozšířeným a detailnějším obsahem. Změny se významně dotkly i klasifikace pervazivních vývojových poruch, a tudíž i autismu.
Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q)
Dotazník k identifikaci projevů extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q) byl vyvinut k hodnocení specifického profilu chování označovaného jako extrémní/patologická vyhýbavost pokynům (PDA). Dotazník umožnil hodnotit tyto rysy pro výzkumné účely, poskytuje také užitečné prostředky ke kvantifikaci vlastností PDA, pomáhá při identifikaci tohoto behaviorálního profilu.
Modifikovaný, revidovaný dotazníkový test pro záchyt poruchy autistického spektra u batolat (M-CHAT-RTM)
Jde o nejpoužívanější screeningový nástroj pro hodnocení raných projevů PAS u batolat ve věku 16–30 měsíců. Rodiče ho mohou vyplnit jako součást zdravotní prohlídky (ve věku 18 měsíců a ve 24 měsících), mohou jej také použít specialisté a další odborníci ke stanovení rizika PAS.
Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS)
Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS - z anglického The Australian Scale for Asperger’s syndrome). Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování a schopností svědčících pro poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerova syndromu (AS), u dětí mladšího školního věku (6–12 let). V tomto věku bývá atypické chování velmi nápadné.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM