Autismus jako cesta k psychoterapii a sobě sama
Váhání a cesta k psychoterapii pro rodiče (dítěte s autismem). Psychoterapie už není tak sprosté slovo, jako snad dříve bývalo. Mít terapeuta už není mezi lidmi tolik vnímáno s rovnítkem být blázen. Vnímám, že je to to stále běžnější a je to moc dobře.
Sama sobě terapeutem
Stala jsem se pečující osobou. Kromě toho, že jsem máma jako každá jiná, mám u svého syna „nadúvazek“. Můj chlapeček vyžaduje trochu víc péče, než je u dětí jeho věku obvyklé. Vzala jsem to od začátku poctivě a zodpovědně, možná i trochu víc, než je zdrávo. A ono mě to dohnalo. Ocitla jsem se v situaci, kdy mi docházel dech. Pomalu ale jistě. Opouštěla mě síla a energie, chtěla jsem dávat, ale bylo stále méně, z čeho brát. Uvědomila jsem si, že do obnovitelného zdroje mám dost daleko.
Integrace v psychoterapii a autismus – z praxe terapeutky
Z jakého směru jako terapeuti vycházíme, se neukazuje jako zásadní pro to, aby byla terapie klientovi užitečná. Více záleží na osobnosti terapeuta a schopnosti vytvořit dobrý vztah s klientem. Také víme, že není jeden způsob terapeutické práce, který by vyhovoval všem klientům a všem potížím. Psychoterapeutická integrace se snaží nabídnout překročení limitů jednotlivých směrů.
Skupinová psychoterapie pro děti a dospívající s autismem
Skupinová psychoterapie se primárně zaměřuje na oblast interpersonálních vztahů a oblast sociálních dovedností. Někdy je vhodnější než individuální psychoterapie. Dítě se mnohem více projeví v chování a vnějších projevech než verbalizací a introspekcí. Dospívající zase mohou těžit ze sdílení zkušeností a získání zpětné vazby nejen od terapeutů, ale hlavně od svých vrstevníků.
Využití principů kognitivně behaviorální terapie u klientů s poruchou autistického spektra
KBT je jedním z nejvíce využívaných terapeutických směrů při práci s klienty s PAS, i díky své široké komplexnosti a možnostem ovlivnit většinu psychických jevů či poruch, s nimiž se klienti s autismem a jejich okolí setkávají. Metod KBT tak využíváme při nácvicích sociálních a komunikačních dovedností, prací s úzkostným/depresivním prožíváním, fobiemi, poruchami příjmu potravy apod.
Psychodynamická psychoterapie u dětí a dospívajících s autismem - z praxe terapeutky
Nejdůležitějším hybatelem spolupráce je vztah mezi terapeutem a klientem. Osvědčuje se mi, když se s dětmi s autismem nejdříve seznamuji skrze jejich zájmy. Pomyslné plusové body například získám, když vím, co je Minecraft. Často si i na našich setkáních najdeme společnou činnost, na kterou se oba těšíme a která pomáhá budovat vzájemnou důvěru.
Systemická terapie a její přínosy při práci s klienty s PAS – z praxe terapeutky
„Důležité v systemické terapii je problém neodsuzovat, ale rozebrat ho, zmapovat, vysvětlit, popsat. Na systemické terapii mám ráda, že nediagnostikuje. Je to spíše o zkoumání, co je pod problémem a z čeho vzešel.“ - říká terapeutka Mirka Pravdová. Přečtěte si celý článek, který popisuje také o konkrétní příklady, jak může systemická terapie lidem na spektru pomoci.
PCA terapie u lidí s poruchou autistického spektra
Person centred approach (PCA) terapie se v českém prostředí překládá nejčastěji jako přístup zaměřený na člověka či na člověka zaměřená terapie. Důležitou roli při ní hraje vztah terapeuta a jeho klienta, kterého by měl přijímat bezpodmínečně a upřímně. A pomáhat klientovi porozumět svým pocitům a získat moc nad svým životem.
Podpůrné skupiny - zkušenosti rodičů
Rodičům podpůrných skupin v NAUTIS byly položeny tři otázky mapující jejich vstup do skupiny, co jim účast přináší, včetně toho, jak se ve skupině cítí. - „Když člověk zjišťuje, že s podobnými problémy není sám, dává to oporu a dobrý pocit. Zkušenosti druhých rodičů mi rozšiřují obzory a dávají kontext mým vlastním zážitkům a problémům."
Podpůrné skupiny pro rodiče dětí s PAS
Podpůrné skupiny jsou založené na vzájemné pomoci a podpoře svých členů. Člověk pomoc přijímá a současně poskytuje. Lidé jsou v nich spojeni zkušeností s určitým problémem. Podpůrné skupiny představují účinnou pomoc v situacích, kdy je potřeba se zbavit bezmoci, adaptovat se na změnu podmínek způsobených danou těžkostí, vyrovnat se s problémem nebo nemocí či změnit svou zdánlivě bezvýchodnou situaci.
Krizová intervence - jak může pomoci člověku s PAS?
V situaci, kdy Kláru rozladilo, že jí její kamarádka ze školy nebere telefon, na jednu z takových linek zavolala. Hned v úvodu řekla, že je autistka, a začala mluvit o tom, co ji rozzlobilo. Díky pracovnici krizové linky, která se zaměřila na zklidnění jejích emocí a práci s tělem, se Klára během půl hodiny uklidnila, její stav neeskaloval do záchvatu a měla i plán, co bude dělat dál.
Všechny novinky
Nové Přečtené
další aktuality

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM