Jak na potíže se spánkem u dětí s autismem
Nespavost se u dětí s PAS vyskytuje napříč všemi kognitivními úrovněmi a zásadním způsobem ovlivňuje schopnost zvládat každodenní výzvy nejen samotným dětem, ale i jejich rodičům a sourozencům. To, že dítě nemá delší dobu kvalitní spánek, se projevuje na jeho celkovém psychickém i fyzickém stavu. Neexistuje univerzálně platný návod na to, jak svému dítěti zajistit kvalitní spánek, v praxi se však osvědčilo několik postupů, které je možné vyzkoušet.
Elektivní mutismus a porucha autistického spektra
Při výskytu elektivního mutismu dítě v určitých situacích nemluví. Zpravidla nehovoří ve škole nebo v jiném prostředí mimo domov a normálně komunikuje se sourozenci a rodiči. Tato porucha je obvykle sdružena s určitými rysy osobnosti‚ jako je sociální úzkost a odtažitost‚ citlivost nebo odpor. Porucha vzniká zejména u dětí v předškolním a mladším školním věku. Má zásadní dopad jak na rozvíjení sociálních vztahů s vrstevníky i dospělými, tak i na vzdělávání.
Nejen o souběhu autismu a epilepsie - rozhovor s prof. Vladimírem Komárkem
U lidí s PAS je vyšší pravděpodobnost výskytu epilepsie. Jaká je příčina souběhu těchto dvou onemocnění? Jak častý je výskyt epilepsie u dětí s autismem a jaké faktory mohou výskyt ovlivnit? Co se odehrává v mozku takto nemocných? Ptali jsme se předního dětského neurologa, profesora Vladimíra Komárka.
Patologická vyhýbavost pokynům u dětí
PDA se vyskytuje zhruba ve stejné míře u obou pohlaví. U osob s PDA vyvěrá potřeba mít věci pod kontrolou z masivní nejistoty a úzkosti, která souvisí s jádrovými oslabeními typickými pro autismus. Úzkost dětem s PDA brání plnit běžné pokyny, učit se, získávat nové zkušenosti a často jim dokonce i znemožní užít si to, co mají rády.
Těm, kteří mě šikanovali nebo ve mě nevěřili, protože jsem jiná
„V době, kdy jsem vyrůstala, nikdo opravdu nechápal, proč jsem tak odlišná. Nebyla jsem diagnostikována jako někdo na autistickém spektru. Zapadnout nešlo, ať jsem se snažila, jak chtěla. Věděla jsem, že se k ostatním nehodím, že si myslí, že jsem hloupá. Stala jsem se pro vás cílem. Zamířili jste a mnohokrát vystřelili. A já bojovala o svou důstojnost."
Místo kamarádů šikana
„Jako dítě jsem se ráda dotýkala jemných látek. A když měl v první třídě někdo např. sametové tričko, dotýkala jsem se i jeho. Spolužáci přede mnou začali utíkat. Ze začátku jsem to brala jako hru. Chtěla jsem si s ostatními dětmi hrát, najít si kamarády. Začali říkat, že smrdím a že mám mor. Nechápala jsem, proč to říkají."
Deprese u dětí a dospívajících s autismem bez poruchy intelektu
U osob s poruchou autistického spektra je 4x vyšší pravděpodobnost výskytu depresivního onemocnění než v běžné populaci. V praxi se setkáváme s tím, že i dětem v mladším školním věku jsou ze strany odborníků připisovány příznaky deprese. Ty se však velmi často projevují jinak než u dospělých osob, což může být nezřídka důvod obtížné diagnostiky či hledání správné léčby.
Sebevraždy a autismus
Sebevraždy se nevyhýbají ani lidem s autismem. Ačkoli se nedá říct, že samotná přítomnost autismu znamená vyšší riziko sebevraždy, u lidí s autismem se objevuje vyšší riziko než u neurotypické společnosti. Výzkum zaměřený na dospělé lidi s Aspergerovým syndromem naznačuje přítomnost sebevražedných myšlenek u dvou třetin jedinců a u jedné třetiny byl zaznamenán sebevražedný plán nebo pokus o sebevraždu.
Sebepoškozování a autismus
Spojitosti mezi sebepoškozováním a autismem se dlouhou dobu nedostávalo potřebné pozornosti. Dnes již víme, že dospělí lidé s autismem se sebepoškozují ve větší míře než neurotypická populace. Studie ukazují, že se jedná až o 50 % jedinců s PAS, kteří vykazují historii sebepoškozování, a primárně jsou ve větším riziku ženy a dívky.
Doporučení pro práci s osobami s patologickým vyhýbáním se požadavkům (PDA)
Děti s kombinací autismu a profilem chování PDA (patologickým vyhýbáním se požadavkům), jsou velmi náročné na výchovu. Strategie a metody obvykle účinné pro děti s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD), poruchou opozičního vzdoru (ODD) či autismem (PAS) bývají méně účinné. Děti s PDA potřebují vysoce individualizovaný a specifický přístup. A vychovatelé odbornou podporu.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.