Ukrajinci s autismem v Česku: Jak se vyvarovávat zbytečných nedorozumění
Zatím do České republiky dorazilo okolo 300 tisíc osob prchajících z Ukrajiny před válkou. Mezi nimi zde přichází stovky osob s autismem. Vzhledem k okolnostem to bývají nejčastěji děti v doprovodu maminek. Jednou z možností, jak najít střechu nad hlavou, je ubytování v rodinách, při kterém dochází k více či méně intenzivnímu soužití. Pomoci v něm může porozumění, nejen po jazykové stránce, ale i obeznámení se s možnými specifiky v chování autistů, díky čemuž se dá předejít zbytečným nedorozuměním.  
I bez očního kontaktu vás my aspíci posloucháme a vnímáme
„Když četla jsem v různých diskuzích nebo online poradnách příspěvky lidí popisující své potíže s očním kontaktem, uvědomila jsem si, že ani já se do očí lidem nedívám. Nechápala jsem, proč lidé oční kontakt tak řeší, můžou se přece stejně jako já dívat jinam. Vždycky mi přišlo, že tohle je nejmenší z mých problémů. Spíš je to problém pro okolí než pro mě." 
Příběh Woÿty - muže s AS, který skrze poezii dává nahlédnout do svého vnitřního světa
„Chtěl bych lidi nechat nahlédnout do svého vnitřního světa. Světa, který je pro někoho možná těžko dešifrovatelný, ale rozhodně velmi bohatý a pestrý. Třeba si dokonce někdo díky mojí knížce dojde k pochopení, že autista není jen nějaké postižené, od reality odtržené dítě, ale především plnohodnotná lidská bytost, jež má své pocity a prožívání a je schopná dělat krásné věci.“
Jak mi hraní online her pomohlo (pře)žít
„S hraním online her jsem začala během studia na vysoké škol. Hra mě obvykle úplně pohltila, mohla jsem v ní objevovat zcela nový svět, postupně jsem začala hrát s dalšími lidmi. Najednou jsem si nepřipadala tak sama, protože jsem měla kamarády alespoň ve hře." - přečtěte si také o tom, jak se autorka článku díky hraní potkala s budoucím manželem a našla práci, která jí baví a naplňuje.
Pohledem lidí na spektru...aneb „Jaký je to pocit, když je člověk smyslově hypersenzitivní?"
„Pro mě senzitiva znamená, že slyším každé šustnutí, dokonce i ultrazvukovou vysílačku pro hlodavce, že večer, když řídím, světla protijedoucích aut mi ,vypalují‘ díru do sítnice (musela jsem si koupit speciální brýle, které tlumí světlo). Ale zároveň cítím každou sebejemnější vůni květiny, která mě dostane do úplné extáze, nebo si vychutnávám některá oblíbená jídla s naprostým požitkem."
Co je se mnou jinak? Náhradní vysvětlení
„Když jsem začala chodit do školy, začala jsem si postupně uvědomovat, že je se mnou něco jinak. Všichni spolužáci měli kamarády, jen já ne. Posmívali se mi a já nechápala proč. Proč se mnou nechce nikdo kamarádit, co se mnou je? Tahle otázka mě trápila hodně dlouho. Přemýšlela jsem o různých vysvětleních."
Každá mince má dvě strany, i Aspergerův syndrom
„Ráda bych se naučila řadu věcí, ve kterých jsem kvůli Aspergerovi slabá, například lépe komunikovat. Ale bojím se, že když bych se ,vyléčila‘, zmizela by s tím zároveň schopnost mého často velmi originálního způsobu myšlení, které řadu lidí obohacuje a které mi pomáhá řešit náročné životní situace."
Zvláštnosti ve vývoji komunikačních dovedností dětí s poruchou autistického spektra
Hlavní roli při „vrůstání“ do jazykového systému mateřského jazyka hraje napodobování a opakování. Pro děti s autismem jsou všechny tyto činnosti obtížné. Napodobování a sociální forma učení u dětí s autismem často ve vývoji chybí nebo jsou omezené.
„Maskování vede ke krizi identity", vysvětluje Míša, která se s maskováním vyrovnává
„Až ve chvíli, kdy jsem u sebe začala řešit diagnózu Aspergerova syndromu, začalo mi do sebe vše zapadat a začínám konečně nahlížet „pod povrch“. Začínám postupně všechny ty masky zlehka sundávat. Je to na jednu stranu bolestivý proces, ale na tu druhou velmi osvobozující."
Moje věku přiměřené a vhodné autistické zájmy
„Je mi 38 let a jsem na spektru. Už od dětství mě zajímá filozofie, fungování společnosti, vztahy a psychologie, a od dětství slýchám, že moje zájmy nejsou vhodné a přiměřené věku. Mnoho odborníků, učitelů, asistentů a rodičů odrazuje autisty od jejich zájmů. Myslí to dobře, protože se pokoušejí člověka přimět, aby lépe zapadl mezi své vrstevníky, ale já s tím nesouhlasím a termíny ,přiměřenost věku‘ a ,vhodnost zájmů‘ se mi nelíbí."
Afekty - k životu patří, u lidí s PAS ale mnohem častěji
U lidí, a zejména u dětí, s poruchou autistického spektra se častěji než v běžné populaci setkáváme s emoční dysregulací, tj. oslabenou schopností kontroly emocí. Někteří jedinci s autismem snáze podléhají svým emocím, afekty se u nich vyskytují frekventovaněji, trvají delší dobu nebo se projevují s větší intenzitou.
Neviditelná Poppy se učí porozumět výrazům tváří
„Někdy mám pocit, že svět okolo mě je jedna velká nepropustná zeď. Snažím se světu porozumět a žít v něm, ale chybějící výrazy tváří mě nechávají stát za ní." - říká Poppy, hrdinka komiksu (nejen) pro ženy na spektru.
Neviditelná Poppy chce být sama sebou
„Být sama sebou jsou pro mě vzácné chvilky, protože si uvědomuji, že se často chovám jinak, než jak to ve skutečnosti cítím. Mám strach, že znovu zažiji nepříjemné a trapné okamžiky. Přesto se snažím po malých krůčcích nechávat svou ,masku‘ doma." - říká Poppy, hlavní hrdinka komiksu věnovaného ženám na spektru.
Autistické maskování
Někteří lidé s poruchou autistického spektra si dokážou osvojit strategie, které jim před ostatními umožní alespoň částečně skrývat jejich odlišnost nebo vrozené sociální deficity. Studie, které se zabývaly vlivem maskování na duševní zdraví lidí s autismem, došly k závěru, že je vysoká míra maskování spojená se zvýšeným výskytem psychických potíží v podobě úzkosti, stresu, deprese a se zvýšeným rizikem sebevražedného chování.
Neviditelná Poppy se stává chameleonem
„Jsem jako chameleon. Když jsem mezi lidmi, snažím se být co nejméně viditelná, protože ,viditelnost‘ mě staví do situací, se kterými si mnohdy nevím rady a začnu mít obavy z vlastního selhání. Proto se snažím maskovat, naplňovat očekávání druhých, tvářím se jako ostatní. Pochopení, vstřícnost od okolí mi umožní být sama sebou, pak už masky nebudu potřebovat."
Přeskokové jednání aneb přeskočilo ti, že to děláš?
Pokud člověka s PAS vystavíme působení velmi silného podnětu a/nebo podnět trvá dlouho, hrozí u něj přetížení centrální nervové soustavy. Aby se člověk s PAS uchránil před nepříjemnými podněty, začne provádět jinou, náhradní činnost. Cílem přeskokového jednání je tedy uvolnění vnitřního napětí, a tím odvrácení nebezpečí, že dojde k trvalému poškození jeho psychiky.
Jak můj život ovlivnilo srovnávání, rovnání a maskování
Na jinakost žádný lék neexistuje. Člověk s autismem se snaží v neurotypickém světě přežít, jenže jeho vlastní já je pohlceno. Můj mozek funguje, ale to, jak myslím, bylo vždy nějak zpochybňováno, ať už výsměchem, nadávkami, označováním a ukazováním, kdo jsem, nebo nejsem, nebo kdo chci být. Ublížila mi i neznalost sebe samé.
Jak neviditelná Poppy zareaguje na pozvání na kafe?
„Mé myšlenky bývají rychlejší, než bych chtěla. Zaplétám se do nich víc a víc a domněnky mi začnou překrucovat realitu tak, že jim sama začnu věřit. Pomůže mi, když mi dáte najevo, že je má přítomnost pro vás důležitá. Pokud už jste mi to jednou najevo dali, klidně to zopakujte, budu ráda a časem získám pocit jistoty. Snažím se, ale někdy by se mi hodila pomoc od vás."
Reciprocita - jak se vzájemnost projevuje u lidí s PAS?
Reciprocita neboli vzájemnost je schopnost být v kontaktu s druhými lidmi, zapojit se do komunikace s nimi, reagovat na ně, vyladit se na ně. Jde i o určitou motivaci zapojit se do společenských interakcí. Intuitivní reakce na výrazy obličeje, pohyby těla a jejich zrcadlení vytváří pocit vzájemnosti. Tato dovednost patří mezi klíčová oslabení, která charakterizují osoby s PAS.
Já a lidé - „Každý svádíme svou vlastní bitvu"
„Měla jsem ráda odlišné lidi a komunikovala s nimi, nestranila jsem se jich. Potkala jsem kluka, co má Downův syndrom, byl hluchý, a já jsem za ním přišla na pískoviště a jen jsem si s ním hrála. Cítila jsem, že jeho maminka je nešťastná. Bylo mi jí líto, pochopila jsem, že někteří lidé jsou na tom hůř než já, ale že své problémy řeší. Měla jsem jednu kamarádku, moc jsem s ní nemluvila, neopíjely jsme se spolu, jen jsme spolu byly." 
„I práce v IT je čím dál náročnější na komunikaci s lidmi" - sdílí své zkušenosti klientka s PAS
„Dlouhou dobu mi hodně pomáhala kolegyně. Byly jsme spolu v týmu jenom my dvě. Dalo by se říct, že dělala něco jako překladatele."
Proč mám někdy problém říct, že mám Aspergerův syndrom (AS)
Nejsem jedním z těch lidí, kteří mají potřebu všem říkat, že jsou autističtí. Ale v některých situacích se cítím špatně, když to neřeknu. Jako kdybych nebyla dostatečně otevřená, protože je to velká věc, která dost formuje můj život. A říct tuto informaci může člověku pomoci k tomu, aby nemusel veškerou energii investovat do toho, aby „vypadal normálně“, a může pak být víc sám sebou.
Sociální dovednosti
Sociální dovednosti představují pravidla, zvyky a schopnosti, které řídí naše interakce s ostatními lidmi a světem kolem nás. Tyto dovednosti jsou nezbytné pro funkční sociální interakci, zdravé emoční fungování i úspěšnou orientaci v životě. Lidé s poruchou autistického spektra (PAS) vykazují významné sociální deficity, které negativně ovlivňují jejich každodenní fungování a mohou vést k vážným problémům v oblasti duševního zdraví.
Adaptační strategie - způsoby, jak se lidé s PAS vyrovnávají se svým oslabením
V souvislosti s autismem se o adaptačních strategiích hovoří jako o schopnosti vyrovnávání se s vrozenými deficity v sociálních a komunikačních schopnostech a s tím souvisejícími potížemi s porozuměním pocitům a myšlení druhých osob apod.
Neviditelná Poppy hledá vhodná slova
„Bývá pro mě složité, zvolit správná slova. Stane se, že se nechám unést a můj komentář se stává nevhodným až urážlivým. Není mi to jedno, proto o tom se mnou prosím mluvte. Nespoléhejte na to, že si vše domyslím." - Svěřuje se Poppy z komiksu věnovaného ženám na spektru.
Neviditelná Poppy zažívá úskalí náhodného rozhovoru
„Není pro mě jednoduché mluvit neformálně s ostatními lidmi. To platí zejména např. o náhodných setkáních na ulici. To, co je pro ostatní přirozené (oční kontakt s jiným člověkem, gestikulace atd.), je pro mě namáhavé a velmi vyčerpávající." - S čím dalším při náhodných rozhovorech bojuje Poppy, hrdinka komiksu, který je věnován ženám na spektru?
Svět plný silných vjemů aneb krásy i strasti smyslového vnímání člověka na spektru
„Ráda se dotýkám různých jemných látek. Jako dítě jsem si tím způsobila dost problémů, když jsem se dotýkala spolužáků, kteří měli tričko z nějakého na dotyk příjemného materiálu. Mám ráda luštěniny, nejen proto, že mi chutnají, ale ráda se v nich přehrabuji. Baví mě sledovat a poslouchat, jak pěna do koupele pomalu praská, koukat se, jak se třpytí."
Jak obtížné může být pro člověka s PAS rozpoznávání a zapamatování si druhých lidi?
„Nepamatuji si obličeje. Trvá mi hodně dlouho, než si někoho zapamatuji. Většinou lidi poznávám podle vlasů, podle výšky, postavy, hlasu, oblečení, šperků, brýlí, někdy i podle psa. Jak se u někoho něco výrazně změní, tak toho člověka nemusím poznat. Lépe si pamatuji lidi, kteří jsou pro mě z nějakého důvodu důležití, potřebuji je umět poznat."
Neviditelná Poppy bojuje s přehlcenými smysly
„Mám zahlcené smysly, příliš mnoho zvuků, na tohle jsem hodně přecitlivělá. Vždyť já ty vjemy nedokážu zpracovat a reagovat na ně! Připadám si nepříjemně, jakoby úplně paralyzovaná. Děje se mi to všude, kde je záplava vjemů. Naštěstí mám v rukávu pár triků, které mi můžou pomoci." - Chcete je znát i vy? Přečtěte si další díl komiksu o Poppy, která chce povzbudit nejen ženy na spektru.
Jak mám poznat při konverzaci, že jsem na řadě?
„Tak jsem se zase projevila v práci a vzápětí bych se nejraději zahrabala do písku. Vstoupila jsem do dialogu, který vedla má kolegyně s jinou kolegyní, protože se mě to také týkalo. Samozřejmě jsem do rozhovoru vlezla v úplně nejméně vhodnou dobu. Kolegyně se na mě jen naštvaně podívala a odešla. Její pohled mluvil za vše. Cítila jsem se hrozně. Nedokázala jsem za ní pak jít." - Co může lidem s PAS při komunikaci s druhými činit potíže?
Hudba v hlavě
„Jsou dny, kdy mi v hlavě neustále dokolečka hraje část písničky. Znova a znova. Minule to trvalo skoro týden. Jen co jsem se probudila, už „hrála“. Trvalo to neúnosně dlouho a já už se začala obávat o své psychické zdraví. Když nad tím teď zpětně přemýšlím, měla jsem v té době nějaké trápení, mohlo tedy jít o jakousi obranu těla?" - zamýšlí se Michaela, která svou jinakost spojenou s PAS vnímá i jako cestu k sebepoznání.
Specifické zájmy u lidí na spektru
Intenzivní, specifické a vyhraněné zájmy jsou jedním z projevů, na základě kterých se diagnostikují poruchy autistického spektra (PAS). Tyto zájmy mohou dodávat strukturu a řád do života člověka, ale mohou být také zdrojem relaxace, blaha a štěstí lidí s PAS. V rámci socializace mohou specifické zájmy pomáhat člověku vyrovnat se s nejistotami každodenního života, s nalezením vlastní identity nebo poskytovat způsoby, jak zahájit konverzaci.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM