Pohledem lidí na spektru...aneb „Máte dojem, že se lidé s autismem chovají obecně jako děti?"
„Dětinskost a naivita je dle mého názoru s autismem úzce spojená. Je to téměř taková esence autismu, taková ta dětská čistota, pravdomluvnost, vychutnávání si maličkostí a okamžiků, kdy třeba skočíte do louže a umažete si všechno oblečení. ,Dospělák‘ řeší, jak bude muset vše vyprat atd. Ale dítě ne, to si užívá jen ten požitek. A myslím, že lidé na spektru dost často takto ,svobodně‘ fungují."
Pohledem lidí na spektru...aneb „Jaký mýtus o autismu vám nejvíc vadí?"
„Veliká část základních informací o autismu obsahuje nesmysl, že autisté nemají emoce. Myslím, že po jednom dni v autistickém těle by měl každý pocit, že tolik emocí v jedné hodině snad nikdy nezažil. Už jenom to, že se nám někdo odvážil oficiálně odepřít emoce a takto o nás informovat, svědčí o tom, že jsme teprve na začátku." - Jaké další mýty vadí lidem na spektru?
Pohledem lidí na spektru...aneb „Vnímáte autismus jako handicap, nebo jen jako stav odlišnosti, neurodiverzity?"
„Odlišnost i handicap. Hlavní je to, že ,NTčka‘ (neurotypici) se nás buď bojí, nebo s námi nechtějí mít nic společného, pokud jim dáme najevo právě svoji odlišnost. A tím pádem se z odlišnosti stává zároveň i handicap." - A jak to vidí další lidé na spektru?
Pohledem lidí na spektru...aneb „V čem je podle vás autismus nejtěžší?"
„Asi paradoxně v nepochopení od okolí. Například že mě někdy lidi vnímali jako rozmazlenou, když jsem měla problém se senzorickou přecitlivělostí nebo když jsem potřebovala trochu jiný přístup/pomoc ve škole. Lidé měli občas pocit, že ,dělám problémy‘ schválně. Člověk se pak také kvůli nepochopení může cítit osamělý." - A jaké další překážky jsou nejtěžší pro jiné lidi na spektru?
Pohledem lidí na spektru...aneb „Vnímáte u sebe pozitivní stránky autismu?"
„Za největší dar považuji ,jiné‘ myšlení. Strašně ráda přemýšlím. Denně o všem možném, o vesmíru, o Bohu, o podstatě života, o tom, jak dané věci fungují a proč to tak je." - Jaké další pozitivní stránky přináší autismus podle samotných lidí na spektru?
Co neříkat lidem s autismem II.
„Prosím, netahejte do toho Rain Mana, Sheldona Coopera a ostatní televizní postavy. Filmy a seriály nejsou edukativní a realistické, je to fikce často vytvořená lidmi, kteří o autismu nic nevědí, které nezajímá, jestli budou lidé s PAS vyobrazeni správně, realisticky. A i kdyby byla nějaké reprezentace dobrá, ztvárňuje jen jednotlivce, a autismus je spektrum. Nemůžete vzít dva autisty a předpokládat, že budou naprosto stejní." - Co dalšího neříkat lidem s PAS?
Inspiration porn
Termín Inspiration Porn poprvé představila aktivitska Stella Youngová, která jím poukázala na účelové vyobrazování lidí s hendikepem za účelem inspirace a povzbuzení zdravých jedinců. „Kvůli inspiration porn se například autista může cítit jen jako ,chodící autismus‘ a ne jako lidská bytost se svými myšlenkami, pocity, talenty, sny, cíli, často i s normální prací, rodinou a koníčky," myslí si Eliška. Přečtete si celé její vyjádření k tomuto tématu.
Být autistou - Neviditelnost prožitku
„Všichni zápasíme o důstojné podmínky pro život a jsme bez rozdílu vrženi do světa, kde je každý pro tento zápas vybaven jinou měrou kvalit a kvantit. Jedni touží porozumět, jiní porozumění odmítají. Toto je svědectví pro ty, kteří se ještě nevzdali touhy a potřeby porozumět." 
Co neříkat lidem s autismem I.
„Ráda bych předem napsala, že to, co může vadit jednomu autistovi, nemusí vadit druhému a naopak. Je také velký rozdíl mezi tím, když se člověk upřímně zajímá a klade otázky, protože dané problematice nerozumí, a když sebevědomě vynáší soudy a komentáře, které nemá nijak podložené a které by mohly druhé osobě ublížit." - Co by se podle Elišky nemělo říkat autistům?
Odhalit svou jinakost a zvyšovat povědomí - i to vedlo Elišku k selfadvokacii
Já osobně jsem začala mluvit o PAS proto, že mi vadí, jak je na lidi s PAS nahlíženo. Vadí mi mýty a stereotypy. Chtěla jsem taky poukázat na problémy jako je pozdní diagnostika, to, že mnoho lékařů se tomu odmítá věnovat, a jak je někdy těžké získat pomoc. Vytvořit nějakou komunitu lidí, kde budou jak lidi s PAS, co jsou na tom podobně, tak lidi bez PAS, co se o to chtějí víc zajímat.
Autista vs. člověk s autismem
Záleží na úmyslu použití, každý autista má právo se popisovat tak, jak je mu to příjemné. Nicméně plně chápu, proč hodně autistům vadí označení „člověk s autismem“, protože to působí, jako bychom si autismus nesli v kufříku a mohli ho kdykoliv odložit. Anebo to zní jako nějaká nemoc, co se dá získat a/nebo ztratit v průběhu života. Jako něco, co potřebuje vyléčit.
Autismus v pátém pádu
V úvaze nad vývojem toho, jak býváme my, lidé s autismem, nazýváni odbornou i neodbornou veřejností, přináším krátké zamyšlení nad celým problémem. V první řadě považuji za důležité vyzdvihnout skutečnost, že před oním „být člověkem s autismem“ stojí vždy podstatné „být člověkem“, protože srozumitelnost a porozumění začíná uvědoměním si toho, že jsme především lidmi, nikoliv názvy našich strastí.
Úvod do sebeobhájství
Rozmach sebeobhájských organizací koreluje s rozmachem internetu. Ten totiž pomohl mnoha jednotlivcům s PAS uvědomit si, že nejsou sami, že je více lidí jako oni, což byl předpoklad pro následné organizování...Nezbývá než s nadějí čekat, zda blízká budoucnost přinese svébytnou sebeobhájskou skupinu lidí s PAS, kteří se budou aktivně hlásit o slovo a angažovat se spolu s odborníky a rodičovskými skupinami ve snaze zlepšit situaci lidí s autismem.

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM
Tento web používá k chodu cookies.