Autismus mi otevřel oči
Rád bych se s vámi podělil o své zkušenosti s prací osobního asistenta u lidí s autismem. A kdyby tento článek měl pomoct pouze jednomu člověku, jenž zkusí práci v sociální službě, tak to mnohonásobně převýší moje očekávání.
Průkaz osoby s PAS a vše co o něm potřebujete vědět
Na následujících řádcích vám přinášíme ucelený přehled, k čemu průkaz osoby s PAS slouží, v jakých situacích ho lze využít, kde jej získat a také jaké informace obsahuje. Nabízíme také konkrétní příklady z praxe, jak může průkaz osob s PAS pomáhat, a zkušenosti osob s PAS a jejich pečujících se získáním a použitím tohoto průkazu.
Průkaz OZP - příručka informovaného žadatele
Účelem průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP) je lidem se sníženou schopnosti se pohybovat a orientovat v prostoru, čase či sociálních situacích zajistit přístupnější cestování a snazší orientaci. V příručce se dozvíte například to, kdo má na průkaz nárok, kde je o něj možné zažádat, kdy vzniká nárok na příspěvek na mobilitu nebo na co si dát pozor.
Asistenční pes je pro dítě s PAS pomocník i komunikační most
Asistenční pes plní funkci průvodce, který umožňuje porozumět chaotickému světu, jemuž dítě s PAS nerozumí. Pes se neučí fyzicky asistovat jako například pro dítě na vozíku – prostřednictvím psa dítě lépe chápe, co se okolo něho děje. Pes zprostředkovává komunikaci a chápání toho, co ostatní lidé dítěti s PAS chtějí sdělit. Pes je komunikační most mezi dítětem a jinými lidmi.
Umístění klientů s PAS do pobytové sociální služby – s jakými dotazy se v praxi nejčastěji setkáváme?
Pracuji jako ředitelka domova se zvláštním režimem při NAUTIS, který je jednou z forem pobytových služeb. Díky svému působení mám za sebou spoustu rozhovorů s klienty či s jejich opatrovníky, kteří mají zájem o umístění své nebo svého opatrovance do některé z pobytových sociálních služeb. V následujícím textu se pokusím zodpovědět nejčastější dotazy, se kterými se na mne obrací.
Příklad dobré praxe pracovního začlenění lidí s poruchou autistického spektra
Nabídka stáže pro dospělé na spektru byla unikátní příležitostí. Účastníci dostali šanci zdokonalit se v oboru, který je zajímá, a byli i finančně ohodnoceni. Cílem bylo také zprostředkovat zkušenost s každodenní pracovní povinností. Nešlo ani tak o „napasování“ zaměstnanců s autismem na stabilní pozice, ale vybrat pro ně co nejvhodnější pracovní agendu s využitím jejich předností.
Kolik stojí autismus?
Vždycky mě znovu překvapí (a zamrzí), když se mě rodiče dětí s autismem ptají, jestli mají žádat o příspěvek na péči. Vždycky odpovídám ano a jsem přesvědčená, že tyto požadavky jsou opodstatněné.  Přemýšlela jsem nad tím, jak moc je vlastně výchova dítěte s PAS finančně nákladná. Zmíním pár postřehů, které vychází z naší vlastní zkušenosti.
Odpočatý rodič – spokojené dítě aneb jak nám pomohla odlehčovací služba
Když je náš syn Honza na respitním pobytu, máme čas nabrat síly a odpočinout si. Takové běžné aktivity, nad kterými ostatní ani nepřemýšlí. V noci se vyspat, ráno v klidu nasnídat. Odjet ven z Prahy, navštívit příbuzné. A nejde zdaleka jen o volno pro zábavu či koníčky. Je třeba vyřídit tolik věcí, které se jinak dají jen s obtížemi. A abych nezapomněla na to nejdůležitější. Honzovi se na respitech líbí.
„V roli peer konzultantky se cítím jako ryba ve vodě“
Vždycky si přála pomáhat ostatním. Ráda se také učí novým věcem a baví ji zkoumat a poznávat lidskou mysl, včetně té vlastní. I proto se Michaela Matiová (39) rozhodla pro povolání psycholožky. Zásadní pro ni v životě bylo zjištění, že její odlišné myšlení a vnímání světa má na svědomí Aspergerův syndrom. Přivedl ji také k jejímu současnému povolání psycholožky a peer konzultantky v Národním ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS).
Právní poradenství pro klienty NAUTIS
Od března 2020 je poradna odborně sociálního poradenství rozšířena o služby poskytované právníkem. Právník je zaměstnancem NAUTIS, právní služby jsou tedy poskytovány klientům zcela zdarma. Právní poradenství není zaměřeno jen na určitý druh práva. Častými dotazy jsou oblast občanskoprávní, rodinná, pracovní, oblast práva trestního či opatrovnická. Jak právní poradenství pro klienty NAUTIS probíhá, si přečtěte v článku.
Naše cesta k umístění dcery Anny do chráněného bydlení
Rozhodnutí o umístění dítěte s PAS do chráněného bydlení může být pro rodiče nesmírně těžké a náročné. Z dlouhodobého hlediska se ale může ukázat jako nejlepší možností - pro spokojenost dítěte i pro rodiče samotné. Ukázalo se to i v případě Aničky, která si v chráněném bydlení rychle zvykla a je v něm spokojená. O cestě své dcery do nového domova vypráví maminka Pavla.
Jak rozpoznat klienta s potřebou vyšší míry podpory
Samotný autismus není rozhodující pro míru podpory. Rozhodující je chování člověka s PAS - jak se může zapojit do společnosti, jak je schopen komunikovat a nakolik okolí vyhodnocuje jeho chování jako ohrožující či obtěžující. V současné době neexistuje v ČR ucelený systém na rozpoznávání míry podpory v souvislosti s výskytem problémového chování člověka s PAS.
Rozdílnost v přístupech asistentů ke klientovi – kdy může škodit a jak z ní naopak můžeme těžit?
„I když asistenti v profesním životě mají stejný cíl, a to dobro klienta, každý dobro v něčem jiném. Je tedy normou, že v soužití asistentů a klientů dochází k nespokojenostem. Naší úlohou není nespokojenosti vymazat, ale poskytovat služby tak, aby nespokojenosti byly co nejmenší a zároveň je neustále vyvažovat zážitky, kde klient s asistentem naopak prožijí spokojenost a klid."
Kde najít vhodnou podporu?
Při hledání vhodné podpory se může snadno stát, že se vám nepodaří najít to správné místo, kam se obrátit. Mnohdy je důvodem jednoduše to, že služeb pro lidi s autismem a jejich blízké je v České republice stále nedostatek. Nedostupnost služeb je ale často dána také nesrozumitelností systému podpory a nedostatkem informací, kterými veřejnost disponuje.
Musím si dávat pozor aneb nabídka pojištění po telefonu
„Došlo mi, jak snadné může být někomu vnutit něco, co nechce. Nemusí jít ani o člověka s Aspergerovým syndromem. Informace o mém AS mi pomohla uvědomit si, že mívám potíže porozumět informacím v mluvené formě, že musím chtít všechno písemně a musím mít dostatek času na rozmyšlení. Překvapilo mě, že chybí nějaká brzda, třeba nutnost podpisu, že stačí jen souhlas po telefonu."
Autismus a praxe podložená důkazy
Základními kvalitami praxe podložené důkazy jsou její pružnost, efektivita, schopnost multiperspektivy a kritické myšlení. Je opakem zázračných, jednoznačných, jednostranných a mnohdy extrémních názorů, které se ve společnosti těší velké oblibě. Praxe podložená důkazy propojuje výsledky výzkumů s odborností a zkušeností profesionálů a zároveň zohledňuje i kontext.
Invalidní důchod - možnosti pro lidi s PAS
Invalidní důchod (ID) může být na jednu stranu velikou pomocí a usnadněním situace, na druhou stranu s sebou přináší určitá rizika. Rozhodovat se, zda a kdy o invalidní důchod zažádat, nebývá vždy jednoduché, ale zároveň může být invalidní důchod jedním z aspektů, který člověka podpoří a pomůže mu v jeho životní situaci. V článku vám přinášíme podrobné informace k této problematice.
Svéprávnost – jak na to?
V životě nejen člověka s PAS mohou nastat situace, ve kterých je jeho schopnost se rozhodovat nějakým způsobem omezená, a potřebuje tak pomoc druhého člověka. Spočívat může v podpoře v jeho rozhodnutí – např. formulovat přání, vyhodnotit rizika, obecně porozumět důsledkům. Nebo v převzetí kontroly nad rozhodnutím. Odborně se těmto způsobům pomoci říká podporované rozhodování a náhradní rozhodování.
Smlouva o nápomoci ve srozumitelném jazyce
Chcete vědět, k čemu se podpůrce a podporovaný ve smlouvě o nápomoci zavazují? Jaké má mít smlouva náležitosti a za jakých podmínek nabývá platnosti? Nabízíme vám odpovědi ve srozumitelném jazyce.
Včasná diagnostika poruch autistického spektra očima rodičů dětí s touto poruchou
„Přišla úleva, protože jsem věděla, co mému synovi je, co ho trápí, mohla jsem se mu začít přibližovat a pomáhat mu. Najednou jsem si nepřipadala jako ta nejhorší matka na světě,“ popisuje jedna z maminek. Co znamená diagnostikování PAS pro rodiče dětí s touto poruchou?
Zaměstnávání lidí s PAS – možnosti podpory
Bez výdělečné činnosti je více než polovina lidí s autismem v produktivním věku. Velmi málo osob s PAS aktivně podniká. Proč mají lidé s autismem při získávání a udržení smysluplného zaměstnání obtíže a jsou na trhu práce tzv. ohroženou skupinou?
„Největší problém jsou pohovory“ - klientka s PAS popisuje své zkušenosti při hledání práce
„I když jsem hledala na internetu informace o pohovorech, stejně jsem ze začátku netušila, co mě čeká, na co se vlastně připravit.“ - Jaké překážky na člověka s PAS při hledání práce čekají? Přečtěte si v autentické výpovědi.
Jak na příspěvek na péči – praktické rady a tipy
Péče o člověka s poruchou autistického spektra může být náročná nejen po stránce psychické a fyzické, ale i finanční. Příspěvek na péči může být jedním z prostředků, jak situaci lépe zvládat a být ve větším psychickém, fyzickém i finančním klidu.
Neviditelná Poppy na pracovním pohovoru
„Co když se mě zeptají, proč u nich chci pracovat? Určitě se jim budu zdát divná! Achjo, zas ten oční kontakt! Co na něm všichni mají?" - Jak pracovní pohovor prožívá Poppy - hrdinka komiksového seriálu, který je věnován ženám na spektru?
Pracovní zařazení - zkušenosti člověka s autismem
„Z mé zkušenosti člověka s PAS se jeví faktor očekávání zaměstnavatele a pracovního kolektivu jako nejvíce stresující. Čtenář může namítat, že podobné obavy má každý uchazeč o zaměstnání, což je nepochybné, ale obava lidí s PAS pramení z jiného zdroje. Je to především strach z neinformovanosti spolupracovníků o PAS a z možných předsudků vůči autismu, jež má značná část společnosti."
Jednání s úřady - možnosti podpory
Člověka s autismem snadno převálcujete. A podávání žádostí či registrace na pracovním úřadu je hodně výkonný válec informací, otázek, papírů, které dostanete a které máte přinést. Doprovod klienta by měl být „v plné polní“. Vyzbrojen asertivitou, slušností, někdy až servilností. Důležité je mít vlastní emoce pod kontrolou, i když naproti vám sedí člověk, který už tam zřejmě sedět nechce. Nebo by (z vašeho pohledu) neměl.
Homesharing aneb neformální pečovatelství
Homesharing se systematicky snaží propojit rodiny, které pečují o svého člena například s poruchou autistického spektra (PAS), s rodinami, které jsou ochotny otevřít svůj domov a pomoci sdílením péče.
Volnočasové aktivity pro dospělé s PAS a jejich proměna v rámci služby NAUTIS
Volnočasové aktivity mají vliv na sociální začlenění, přispívají k rozvoji dovedností, vůle a celkové osobnosti. Pozornost pedagogů se soustředí především na děti a mládež s PAS, u dospělých s PAS je toto téma opomíjené.
Podpora při rozhodování aneb pomoc v situacích, kdy je narušena schopnost člověka právně jednat
Nápomoc při rozhodování může být vhodným nástrojem ochrany a podpory maximálně možného samostatného jednání některých osob s poruchou autistického spektra, zejména pak jedinců s mentálním postižením.
Invalidní důchod ano, či ne? Autentická výpověď mladého muže na spektru i jeho rodiny
„Martin v získání ID spatřuje kromě mnoha pozitiv i pár možných úskalí, nicméně v každém případě má podle něj smysl se o invalidní důchod ucházet," popisuje Martinova sestra cestu svého bratra za získáním ID.
Invalidní důchod u lidí s PAS
„Invalidní důchod vnímám jako velmi rozechvělou a křehkou jistotu, jež se může mávnutím kouzelného proutku vypařit.“ - Přečtěte si názor člověka s PAS na možnost získání invalidního důchodu.
Průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP)
Co je průkaz OZP? Kdy na něj má osoba s PAS nárok a jak o něj zažádat? Přinášíme vám odpovědi.
„Zařizování na úřadech je jako plnění úkolu v RPG hře" - popisuje své zkušenosti klientka s PAS
„Zařizování takových těch běžných věcí na úřadech docela zvládám. Většinou to mívá nějaký standardní průběh. Někam dojít, něco tam odnést, někdy mě pošlou ještě za někým dalším, než se podaří ten úkol dokončit. Snažím se předem se připravit, než někam jdu, zjistit si potřebné informace, vyhledat, kde to je, vyplnit případně předem formuláře."

Máte námět na vylepšení, něco Vám nefunguje, nebo nám chcete pouze něco vzkázat? Napište nám.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

NAPIŠTE NÁM